√ Penjelasan Lengkap Jumlah Surah Dalam Al Quran

Surah Dalam Al Quran – Artikel ini akan membincangkan senarai surah dalam Al-Quran untuk memudahkan anda semasa membacanya.

Senarai Surah Dalam Al Quran

Susunan surah dalam Al-Quran bagi umat Islam di Indonesia boleh dirujuk melalui senarai yang dikeluarkan oleh laman Quran Kementerian Agama. Berdasarkan senarai itu, keseluruhan Al-Quran terdiri daripada 114 surah.

Dari 114 surah tersebut, surah pertama adalah Al-Fatihah, manakala surah yang terakhir, menempati urutan ke-114, ialah An-Nas.

NoNama SurahJumlah AyatJuzuk
1Surah Al-Fatihah (Pembukaan)7Juz 1
2Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)286Jus 1 (141)
Juz 2 (142 -252)
Juz 3 (253)
3Surah Ali (Keluarga Imran)200Juz 3 (92)
Juz 4 (93)
4Surah An-Nisaa (Wanita)176Juz 4 (23)
Juz 5 (24 – 147)
Juz 6 (148)
5Surah Al-Ma’idah (Hidangan)120Juz 6 (81)
Juz 7 (82)
6Surah Al-An’am (Binatang Ternakan)165Juz 7 (110)
Juz 8 (111)
7Surah Al-A’raf (Tempat Tertinggi)206Juz 8 (87)
Juz 9 (88)
8Surah Al-Anfal (Rampasan Perang)75Juz 9 (40)
Juz 10 (41)
9Surah At-Taubah (Pengampunan)129Juz 10 (92)
Juz 11 (93)
10Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.)109Juz 11
11Surah Hud (Nabi Hud a.s.)123Juz 11 (5)
Juz 12 (6)
12Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.)111Juz 12 (52)
Juz 13 (53)
13Surah Ar-Ra’d (Guruh)43Juz 13
14Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)52Juz 13 (52)
15Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu)99Juz 14 (1)
16Surah An-Nahl (Lebah)128Juz 14 (128)
17Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam)111Juz 15 (1)
18Surah Al-Kahfi (Gua)110Juz 15 (74)
Juz 16 (75)
19Surah Maryam (Siti Maryam)98Juz 16
20Surah Taahaa135Juz 16 (135)
21Surah Al-Anbiyaa (Para Nabi)112Juz 17 (1)
22Surah Al-Hajj (Haji)78Juz 17 (78)
23Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman)118Juz 18 (1)
24Surah An-Nuur (Cahaya)64Juz 18
25Surah Al-Furqan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan)77Juz 18 (20)
Juz 19 (21)
26Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair)227Juz 19
27Surah An-Naml (Semut)93Juz 19 (55)
Juz 20 (56)
28Surah Al-Qasas (Cerita-cerita)88Juz 20
29Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah)69Juz 20 (45)
30Surah Ar-Rum (Bangsa Rom)60Juz 21
31Surah Luqman (Luqman)34Juz 21
32Surah As-Sajdah (Sujud)30Juz 21
33Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu)73Juz 21 (30)
Juz 22 (31)
34Surah Saba (Kaum Saba)54Juz 22
35Surah Fatir (Pencipta)45Juz 22
36Surah Yaasin83Juz 22 (27)
Juz 23 (28)
37Surah As-Saffat (Yang Teratur
Berbaris)
182Juz 23
38Surah Sad88Juz 23
39Surah Az-Zumar (Rombongan)75Juz 23 (31)
Juz 24 (32)
40Surah Al-Ghafir / Al-Mu’min (Orang yang
Beriman)
85Juz 24
41Surah Fussilat (Dijelaskan)54Juz 24 (46)
Juz 25 (47)
42Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan)53Juz 25
43Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas)89Juz 25
44Surah Ad-Dukhan (Kabut / Asap)59Juz 25
45Surah Al-Jasiyah (Yang Berlutut)37Juz 25 (37)
46Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)35Juz 26 (1)
47Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW)38Juz 26
48Surah Al-Fath (Kemenangan)29Juz 26
49Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik)18Juz 26
50Surah Qaf45Juz 26
51Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang
Menerbangkan)
60Juz 26 (30)
Juz 27 (31)
52Surah At-Tur (Bukit)49Juz 27
53Surah An-Najm (Bintang)62Juz 27
54Surah Al-Qamar (Bulan)55Juz 27
55Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)78Juz 27
56Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang
Tidak Dapat Dielakkan)
96Juz 27
57Surah Al-Hadid (Besi)29Juz 27 (29)
58Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang
Merayu)
22Juz 28 (1)
59Surah Al-Hasyr (Pengusiran)24Juz 28
60Surah Al-Mumtahanah (Perempuan
yang Diuji)
13Juz 28
61Surah As-Saff (Barisan)14Juz 28
62Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat)11Juz 28
63Surah Al-Munafiqun (Golongan Munafik)11Juz 28
64Surah At-Taghabun (Dinampakkan
Kesalahan)
18Juz 28
65Surah At-Talaq (Cerai / Talak)12Juz 28
66Surah At-Tahrim (Mengharamkan)12Juz 28 (12)
67Surah Al-Mulk (Kerajaan)30Juz 29 (1)
68Surah Al-Qalam (Pena / Kalam)52Juz 29
69Surah Al-Haqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat)52Juz 29
70Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik)44Juz 29
71Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.)28Juz 29
72Surah Al-Jin (Jin)28Juz 29
73Surah Al-Muzzammil (Yang Berselimut)20Juz 29
74Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung)56Juz 29
75Surah Al-Qiyamah (Hari Kebangkitan /
Kiamat)
40Juz 29
76Surah Al-Insan (Manusia)31Juz 29
77Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus)50Juz 29 (50)
78Surah An-Naba’ (Berita Besar)40Juz 30 (1)
79Surah An-Nazi’at (Malaikat Yang
Mencabut)
46Juz 30
80Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka)42Juz 30
81Surah At-Takwir (Menggulung)29Juz 30
82Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah)19Juz 30
83Surah Al-Mutaffifin (Golongan yang Curang)36Juz 30
84Surah Al-Insyiqaq (Terbelah)25Juz 30
85Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang)22Juz 30
86Surah At-Tariq (Pengunjung Malam)17Juz 30
87Surah Al-A’la (Yang Tertinggi)19Juz 30
88Surah Al-Ghasyiah (Peristiwa
Menggelisahkan/Hari Pembalasan)
26Juz 30
89Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari)30Juz 30
90Surah Al-Balad (Negeri)20Juz 30
91Surah Asy-Syams (Matahari)15Juz 30
92Surah Al-Lail (Malam)21Juz 30
93Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi)11Juz 30
94Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah
(Melapangkan)
8Juz 30
95Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara)8Juz 30
96Surah Al-Alaq (Segumpal Darah)19Juz 30
97Surah Al-Qadr (Kemuliaan)5Juz 30
98Surah Al-Bayyinah (Bukti yang Nyata)8Juz 30
99Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan)8Juz 30
100Surah Al-‘Aadiyat (Yang Berlari Kencang)11Juz 30
101Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat)11Juz 30
102Surah At-Takathur (Bermegah-megah)8Juz 30
103Surah Al-‘Asr (Masa)3Juz 30
104Surah Al-Humazah (Pengumpat9Juz 30
105Surah Al-Fil (Gajah)5Juz 30
106Surah Quraisy (Kaum Quraisy)4Juz 30
107Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna)7Juz 30
108Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga)3Juz 30
109Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir)6Juz 30
110Surah An-Nasr (Pertolongan)3Juz 30
111Surah Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api)5Juz 30
112Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah)4Juz 30
113Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari)5Juz 30
114Surah An-Nas (Manusia)6Juz 30 (6)

Setiap surah dalam Al-Qur’an dikelompokkan ke dalam 30 Juz. Juz terakhir dikenali sebagai Juz Amma yang merangkumi 37 surah pendek yang sering dibaca dalam sembahyang.

Kesimpulan

Tulisan bacadoa.my ini menghuraikan senarai 114 surah dalam Al-Quran, yang disusun mengikut urutan dan jumlah ayat. Surah pertama adalah Al-Fatihah, dan yang terakhir adalah An-Nas. Surah-surah Al-Quran dibahagikan ke dalam 30 Juz, dengan Juz Amma memuatkan 37 surah pendek yang kerap dibaca semasa sembahyang, memberikan maklumat yang berguna untuk memudahkan umat Islam dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat merancang bacaan mereka dengan lebih teratur dan memahami struktur serta kandungan setiap surah dengan lebih baik.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.