√ Amalan dilarang Ketika Haid Dalam Islam, Bisa Mendapat Dosa

Amalan dilarang Ketika Haid – Setiap bulan, wanita akan mengalami datang bulan. Ini adalah keunikan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum hawa. Ketika mengalami datang bulan, wanita mempunyai batasan tertentu dalam menjalankan ibadah.

Dalam artikel kali ini, kami akan berkongsi dengan anda amalan yang sebaiknya dielakkan oleh wanita ketika mengalami datang bulan.

Panduan Amalan Yang Dilarang Ketika Haid

Dengan berlakunya peraturan dan panduan amalan semasa haid, wanita, terutamanya, diarahkan untuk mengelakkan melakukan perkara yang diharamkan semasa mereka dalam keadaan tidak suci.

Ini amat penting bagi mengekalkan kesucian agama Islam dan menjaga ibadah umat Islam dari segi fardhu dan sunat.

Asas kepada setiap ibadah adalah thaharah, atau lebih dikenali sebagai bersuci, iaitu membersihkan diri daripada najis dan kotoran. Ulama telah menetapkan dalam syariat Islam dua jenis bersuci:

Pertama: Bersuci dari hadas, yang melibatkan tindakan seperti mandi, wudhu, dan bertayamum.
Kedua: Bersuci dari najis, yang berkaitan dengan membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

Untuk memahami dengan lebih jelas amalan yang dilarang semasa haid, berikut adalah penjelasannya.

1. Memegang Mushaf Al-Quran

Mashaf atau lebih dikenali sebagai mushaf, merujuk kepada kulit buku, tetapi dalam konteks ini, ia merujuk kepada naskhah kitab suci al-Quran.

Syeikh Muhammad bin Umar memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan al-mushaf:

Dan dimaksudkan dengan Mushaf adalah setiap benda yang ditulis padanya sesuatu daripada al-Quran dengan tujuan pembelajaran seperti kayu atau tiang atau dinding.

Apabila wanita mengalami haid, adalah diharamkan baginya untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Pandangan ini dinyatakan secara jelas mengikut ajaran Mazhab Syafie.

“(Haram wanita haid memegang mushaf) walaupun pada tulisan nota kaki, antara garisannya, kertas putih diantaranya, jilid  awal dan akhir yang bersambung dengan mushaf. Haram juga menyentuh mushaf walaupun dengan lapik yang tebal.”

2. Membaca Al-Quran

Konsensus di kalangan cendekiawan dalam mazhab Syafie menegaskan bahawa wanita yang sedang mengalami haid sebaiknya tidak membaca Al-Quran. Ini disebabkan kerana pada masa tersebut, wanita tersebut dalam keadaan berhadas besar.

Pendapat ini juga diterima oleh cendekiawan dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan sebahagian dari mazhab Hambali. Mereka mengemukakan hujah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah SAW menyatakan:

“Janganlah membaca sesuatu pun daripada Al-Quran semasa haid dan berjunub.” – (Hadis Riwayat al-Tirmidhi)

3. Mengerjakan Tawaf di Kaabah

Mengerjakan Tawaf merupakan satu daripada aspek penting dalam pelaksanaan umrah dan haji bagi umat Islam. Terdapat tiga jenis Tawaf yang dilakukan, iaitu Tawaf Qudum, Tawaf Ifadah, dan Tawaf Wada.

Bagi melaksanakan Tawaf dengan betul, adalah penting bagi seseorang itu untuk memastikan dirinya suci dari segala jenis hadas besar. Pengajaran ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbad RA, di mana Nabi SAW menyatakan:

الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ

Maksudnya: “Tawaf mengelilingi Kaabah sama seperti solat, hanya sahaja kamu (boleh) bercakap di dalamnya (ketika tawaf). Sesiapa yang mahu bercakap-cakap tatkala tawaf, maka hendaklah mengucapkan ucapan yang baik.”

4. Mengambil Wuduk

Mungkin kita tidak terlintas dalam fikiran bahawa melakukan wuduk semasa haid boleh menjadi sesuatu yang diharamkan. Wuduk yang dijalankan ketika haid sebenarnya tidak mempunyai makna dari segi kesucian bagi wanita yang sedang haid.

Ini membimbangkan kerana tindakan ini mungkin dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama.

Walau bagaimanapun, apabila wuduk dilakukan secara rutin, seperti sebagai amalan sunat sebelum tidur, maka tindakan ini adalah dibenarkan, asalkan niat dilakukan semata-mata untuk membersihkan diri dan memperoleh keselesaan.

5. Berpuasa Wajib Atau Sunat

Setiap kali bulan Ramadhan tiba, umat Islam berpuasa selama sebulan penuh. Namun, terdapat satu individu yang diberikan kebenaran untuk tidak berpuasa kerana sedang mengalami haid. Individu yang dimaksudkan adalah wanita yang sedang mengalami haid. Mereka diberikan pengecualian istimewa dalam menunaikan ibadah puasa.

6. Melakukan Persetubuhan Dengan Suami Isteri

Wanita yang sedang haid atau mengalami nifas diminta untuk menahan diri daripada berhubungan seks dengan pasangan mereka, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah, ayat 222.

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: “Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguh Nya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.

7. Memasuki Masjid

Tentang isu wanita yang memasuki masjid ketika sedang haid, terdapat pandangan yang berbeza dari para ulama. Ada dua pendapat yang mengharamkannya, sementara yang lain mengharuskannya.

Menurut fatwa dari Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia pada persidangan ke-49 dan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada tahun 2001, tindakan ini adalah diharamkan.

Justeru, dalam Surah Al-Nisa’, ayat 43, Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub (berhadas besar) – kecuali kamu hendak melintas sahaja – hingga kamu mandi bersuci.

Adapun begitu, ulama yang mengharuskan wanita haid masuk ke masjid adalah seperti  Imam al-Muzani (anak murid Imam al-Syafie), salah satu pandangan Imam Ahmad, Daud al-Zahiri dan Ibn Hazm al-Andalusi. 

Mereka bersandarkan kepada hadis Nabi SAW:

لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ اَلْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

Lakukanlah apa yang diperbuat oleh seorang yang berhaji kecuali jangan engkau Thawaf di Ka’bah.” – (Sahih Bukhari)

Dari sudut yang berbeza, menurut pandangan Darul Ifta’ Al-Misriyyah, adalah dianggap wajar bagi wanita yang sedang haid untuk pergi ke masjid jika dia mempunyai keperluan yang memerlukan tindakan tersebut.

Contoh keperluan tersebut mungkin termasuk menghadiri kelas agama atau aktiviti seumpamanya.

8. Mendirikan Solat Fardhu Atau Sunat

Solat merupakan tiang utama dalam praktik agama bagi semua individu. Ia merupakan pangkalan yang membolehkan kita menyimpan segala amal baik yang dilakukan.

Walau bagaimanapun, sama ada solat fardhu atau solat sunat, keduanya tidak dibenarkan dilakukan semasa haid.

Ini disebabkan kerana syarat sah solat melibatkan kebersihan anggota badan, pakaian, dan tempat solat, yang semuanya perlu dalam keadaan suci sepenuhnya.

Iaitu bebas daripada hadas besar dan kecil. Jika solat dilakukan semasa haid, solat tersebut tidak sah dan tindakan itu dianggap menghina agama.

Kesimpulan

Kesimpulan dari bacadoa.my, dalam Islam, wanita yang sedang haid perlu mengelak daripada melakukan beberapa amalan seperti membaca Al-Quran, berwuduk, melakukan tawaf di Kaabah, hubungan seksual, berpuasa, menunaikan solat fardhu atau sunat, dan memasuki masjid.

Walaupun terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai beberapa isu seperti masuk masjid semasa haid, wanita tersebut perlu memahami panduan-panduan ini dengan jelas untuk menjaga kesucian agama Islam.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.