√ Penjelasan Lengkap Mengenai Rukun Solat Qauli Qalbi Fili

Rukun Solat Qauli Qalbi Fili – Pemahaman tentang pembahagian Rukun solat memegang peranan penting dalam menegakkan kekuatan Qalbi, Qauli, dan Fi’li bagi melaksanakan solat dengan sempurna.

Oleh itu, dalam artikel ini, saya akan merangkumi secara ringkas pembahagian 13 rukun solat ke dalam tiga bahagian utama iaitu Rukun Qalbi, Qauli, dan Fi’li.

Pembahagian Rukun Solat

Pembahagian elemen utama dalam solat ini melibatkan tiga bahagian yang penting, iaitu elemen hati, bertindak, dan bersuara.

Rukun ini dibahagikan kepada tiga bahagian yang penting: Rukun Hati, bersuara, dan Bertindak.

Elemen hati merujuk kepada perasaan batin. Elemen bersuara merujuk kepada kata-kata atau bacaan. Manakala elemen bertindak merujuk kepada gerakan atau perbuatan.

1. Rukun Hati (Batin)

Elemen hati merujuk kepada keadaan batin yang mesti dihayati dalam solat.

Dua elemen yang termasuk dalam rukun hati ialah:

 1. Niat
 2. Tertib

2. Rukun Bersuara (Bacaan)

Elemen bersuara merujuk kepada kata-kata atau bacaan yang harus didengar oleh telinga sendiri pada setiap bacaan.

Antara bacaan yang terlibat dalam rukun bersuara ialah:

 1. Takbiratul Ihram (ucapan Allahu Akbar)
 2. Bacaan Surah Al-fatihah
 3. Bacaan tasyahud akhir (Tahiyyat akhir)
 4. Selawat ke atas Nabi Muhammad pada tasyahud akhir
 5. Memberi salam

Bacaan-bacaan ini perlu diucapkan dengan betul dan tidak boleh ditambah atau disalah baca. Kesilapan dalam ini boleh merosakkan solat dan mengakibatkan solat itu batal.

3. Rukun Bertindak (Gerakan)

Elemen bertindak merujuk kepada gerakan atau perbuatan dalam solat.

Terdapat 6 gerakan atau perbuatan yang termasuk dalam Rukun Bertindak:

 1. Berdiri (Qiam).
 2. Rukuk.
 3. Iktidal.
 4. Sujud.
 5. Duduk di antara dua sujud.
 6. Duduk Tashahhud Akhir.

Jika seseorang terlupa atau terlepas mana-mana rukun ini, dia perlu kembali kepada perbuatan yang terlepas.

Namun, jika seseorang itu terlupa atau terlepas rukun yang sama dalam rakaat seterusnya, maka perbuatan tersebut dikira sebagai bagian dari rakaat sebelumnya. Contohnya, jika seseorang terlepas rukuk dalam rakaat pertama tetapi teringat semasa sudah rukuk dalam rakaat kedua, rukuk itu dianggap sebagai rukuk rakaat pertama.

Perbuatan sebelumnya tidak dianggap sebagai sia-sia.

Dalam solat berjemaah, jika seseorang makmum terlepas rukun bertindak, dia tidak boleh kembali untuk melakukan rukun itu kerana imam sedang melakukannya. Makmum terikat dengan gerakan imam.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini membincangkan pembahagian asas-asas penting dalam solat kepada tiga bahagian utama, iaitu Rukun Qalbi, Qauli, dan Fi’li. Rukun solat merangkumi hati, ucapan, dan tindakan. Hati merujuk kepada niat dan ketertiban, ucapan melibatkan bacaan yang perlu didengar, manakala tindakan merangkumi enam gerakan seperti berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk Tashahhud Akhir. Jika terlepas rukun, perlu kembali padanya; namun, dalam solat berjemaah, makmum terikat dengan gerakan imam.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.