√ Ketahui Tentang Tanggungjawab Suami dan Isteri

Tanggungjawab Suami – Pilar utama dalam membentuk keluarga adalah hubungan antara suami dan isteri. Kedua pasangan ini memegang peranan yang penting dalam mencipta suasana kehidupan yang stabil dan serasi.

Dalam artikel ini, kami ingin berkongsi tentang tanggungjawab yang sangat penting bagi suami dan isteri dalam mewujudkan institusi keluarga yang kukuh.

Konsep Tanggungjawab Dalam Islam

Dalam Islam, konsep amanah memegang peranan penting. Agama Islam mengajarkan bahawa setiap individu mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Tuhan.

Amanah ini merangkumi pelbagai aspek kehidupan, sama ada dalam pergaulan manusia atau dalam ibadah kepada Allah.

Contohnya, tanggungjawab terhadap keluarga. Islam menekankan kepentingan memelihara hubungan yang baik dengan ahli keluarga.

Seorang Muslim diwajibkan menyediakan nafkah, perlindungan, dan sokongan emosional kepada keluarganya. Islam juga mengetengahkan pentingnya menghormati dan menghargai ibu bapa serta menjaga anggota keluarga yang memerlukan.

Dengan memahami dan melaksanakan tanggungjawab ini dengan baik, seorang Muslim diharapkan dapat mencapai kehidupan yang harmoni serta mendapat keberkatan di dunia dan akhirat.

Tanggungjawab Seorang Suami

Seorang lelaki yang berkahwin dipandang sebagai ketua keluarga yang memainkan peranan penting dalam keseluruhan dinamika keluarga.

Berikut adalah beberapa tanggungjawab utama suami dalam kehidupan perkahwinan:

1. Menyediakan nafkah untuk isteri

Suami bertanggungjawab menyediakan nafkah bagi isterinya dari segi keperluan fizikal dan emosi.

Nafkah fizikal termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.
Nafkah emosi termasuk memenuhi keperluan seksual isteri menurut ajaran agama.

2. Memelihara dan mendidik anak-anak

Mendidik dan membimbing anak-anak merupakan tanggungjawab yang perlu ditanggung bersama oleh suami dan isteri.

Pasangan perlu bekerjasama dalam proses menjaga, membesarkan, dan mendidik anak-anak mereka sejak kecil hingga dewasa.

3. Menjaga silaturahim

Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, jiran, dan masyarakat secara keseluruhan.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

“Bukanlah orang yang menyambung (silaturrahim) itu adalah orang yang membalas kebaikan orang lain setimpal sepertimana yang dilakukan kepadanya, akan tetapi penyambung itu adalah orang yang jika ada yang memutuskan hubungan dengannya, dia bertindak menyambungnya.” – (Hadis Riwayat Al-Bukhari, No. 5991)

Suami perlu memilih pendekatan yang seimbang untuk mengurangkan kesenjangan dalam perbalahan yang muncul di antara mereka.

Adalah penting untuk membiasakan diri dengan adat ziarah menziarahi dan bertanya khabar bagi memastikan hubungan ini terus berkembang dengan rapat.

4. Memenuhi Keperluan dan Hak Masing-masing

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 228 yang bermaksud:

dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. DanAllah maha perkasa lagi maha bijaksana”

Suami memiliki tanggungjawab yang penting terhadap isterinya berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Ini termasuk memberikan mahar yang wajar, menyediakan nafkah yang mencukupi, menjaga hubungan komunikasi yang harmonis, memberikan bimbingan dan sokongan, serta memberikan hak yang adil terhadap harta bersama. Selain itu, terdapat hak-hak asasi lain yang perlu dihormati terhadap wanita.

5. Saling Menghormati dan Menjaga Keaiban

Dalam satu riwayat yang tercatat dalam kitab Muslim, Abu Sa’id al-Khudriy RA pernah menyampaikan kisah di mana Rasulullah SAW bersabda dengan penuh makna:

“Sesungguhnya manusia yang paling jelik kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang lelaki (suami) yang bercampur (bersetubuh) dengan isterinya, kemudian menyebarkan rahsia isterinya tersebut.”

Oleh itu, amatlah penting bagi suami dan isteri untuk memelihara kehormatan dan maruah pasangan masing-masing daripada diketahui oleh orang ramai.

6. Memberikan Perlakuan Yang Baik

Sebagai suami, adalah tidak dibenarkan untuk melukakan isteri dengan cara yang kejam atau kasar seperti memukul, mencabut rambut, atau menyiksa dengan cara lain yang boleh menyebabkan kecederaan fizikal kepada isteri.

Sebenarnya, adalah diharamkan bagi seorang suami untuk memukul isteri walaupun bertujuan untuk mengajar.

7. Memberikan Pendidikan Agama Yang Memadai

Selain daripada itu, adalah tanggungjawab seorang suami untuk menjaga serta mendidik anak-anak dan isteri supaya mematuhi ibadah, berperangai baik, menghayati ajaran Islam, dan sebagainya.

8. Menasihati Dengan Lembut Dan Bijaksana

Jika isteri melakukan kesilapan dan menyakitkan hati kita, sebagai suami, adalah wajar untuk menasihatinya dengan cara yang bijaksana dan lembut.

Berdasarkan ajaran al-Quran, langkah-langkah yang boleh diambil oleh suami untuk menasihati dan menegur isteri yang berlaku nusyuz adalah seperti berikut:

 • Menasihati secara bijaksana dengan menggunakan kata-kata yang baik, penuh kasih sayang, dan dengan niat yang baik untuk membantu isteri menjadi lebih baik.
 • Jika usaha tersebut tidak berjaya, suami dibenarkan memberikan pukulan yang ringan tanpa menyebabkan kecederaan dengan tujuan untuk memberi pengajaran sahaja.
 • Jika langkah-langkah tersebut masih tidak memberi kesan, suami boleh memisahkan tempat tidur dari isteri.

Namun, jika tingkah laku nusyuz berterusan, adalah penting untuk mencari cara yang lebih sesuai untuk mengendalikannya, mungkin dengan melalui proses undang-undang yang betul dan berpatutan.

Tanggungjawab Seorang Isteri

Tanggungjawab seorang isteri dalam rumah tangga adalah penting, sebagaimana perannya sebagai pembantu kepada suaminya dan individu yang berperanan dalam mengurus urusan rumah tangga.

Berikut adalah beberapa tanggungjawab yang diemban oleh seorang isteri:

1. Menaat kepada suami

Seorang isteri dikehendaki untuk mengikut serta dan mematuhi suaminya dalam segala perkara yang baik, sambil menjauhi perbuatan maksiat yang bertentangan dengan hukum syarak. Namun demikian, suami juga diingatkan agar tidak membebankan atau menyusahkan isteri, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa, ayat 34, yang menyatakan bahawa jika isteri-isteri taat kepada suami, maka suami tidak sepatutnya mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.

2. Membesarkan dan mendidik anak-anak dengan baik

Isteri perlu bersama-sama dengan suami dalam mendidik anak-anak ke arah yang diridhai oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa anak-anak itu seperti kain putih, yang akan dicorakkan oleh ibu bapa ke arah agama Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Oleh itu, adalah tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak ke arah yang terbaik.

3. Memenuhi keperluan dan hak masing-masing

Isteri juga perlu memastikan bahawa keperluan suami, sama ada dari segi fizikal atau emosi, dipenuhi dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh, isteri dikehendaki untuk melayani suami apabila diminta, selagi ia tidak melanggar syarak.

4. Saling menghormati dan menjaga keaiban

Saling hormat-menghormati antara suami dan isteri adalah penting. Ia membantu mencegah konflik dan perpecahan dalam hubungan. Lebih penting lagi, isteri perlu menjaga kehormatan suami, serta tidak terpengaruh dengan trend berkongsi perihal rumah tangga di media sosial. Menurut kajian, masalah dalam rumah tangga sering bermula dari lisan isteri yang tidak menjaga kehormatan suami.

5. Meminta keizinan suami

Sebagai ketua dalam rumah tangga, suami berperanan memberi keizinan dalam membuat keputusan. Oleh itu, isteri perlu mendapatkan pandangan dan keizinan suami sebelum membuat keputusan penting.

6. Menjaga rahsia hubungan suami isteri

Rahsia hubungan intim suami isteri adalah hal yang tidak boleh dikongsi dengan orang lain. Imam al-Ghazali menekankan bahawa masalah rumah tangga hanya boleh dibincangkan dengan pihak yang berkelayakan seperti kaunselor, ustaz atau ustazah, peguam, kawan rapat, atau hakim dalam mahkamah.

7. Menjaga kehormatan diri ketika suami tidak hadir

Allah SWT menegaskan pentingnya wanita yang soleh dalam menjaga kehormatan diri, terutama apabila suami tidak bersama. Ini termasuklah dalam tingkah laku, percakapan, dan penampilan diri.

Kesan Pengabaian Terhadap Tanggungjawab Suami dan Isteri

Mengabaikan tanggungjawab dalam perkahwinan boleh membawa kesan negatif yang pelbagai kepada suami dan isteri.

Berikut adalah beberapa kesan yang mungkin timbul apabila tanggungjawab suami dan isteri diabaikan:

 1. Ketiadaan keseimbangan dalam berkongsi tanggungjawab
  Pengabaian tanggungjawab boleh mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembahagian tugas harian di antara suami dan isteri.
 2. Kehilangan kepercayaan
  Tanggungjawab adalah asas kepercayaan dalam perkahwinan. Apabila salah seorang pasangan mengabaikan tanggungjawab mereka, pasangan yang lain mungkin kehilangan kepercayaan kepada mereka.
 1. Rasa tidak dihargai
  Apabila tanggungjawab diabaikan, pasangan yang tidak memenuhi tanggungjawab mungkin menyampaikan mesej yang mereka tidak menghargai pasangan mereka.
 1. Ketegangan dalam komunikasi
  Pengabaian tanggungjawab boleh menimbulkan ketegangan dalam komunikasi di antara pasangan.
 1. Hubungan suami isteri merosot
  Jika pengabaian terhadap tanggungjawab suami dan isteri dibiarkan berlarutan, keseluruhan hubungan perkahwinan boleh merosot.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini membincangkan tanggungjawab suami dan isteri dalam membina institusi keluarga yang kukuh. Dalam ajaran Islam, suami dituntut untuk menyediakan nafkah, perlindungan, serta sokongan emosional kepada isteri dan anak-anak, sementara isteri perlu menaati suami, membantu mendidik anak-anak, memenuhi keperluan suami, serta menjaga hubungan suami isteri dengan hormat. Pengabaian terhadap tanggungjawab ini boleh menyebabkan kesan negatif dalam hubungan keluarga. Oleh itu, pemahaman dan pelaksanaan yang baik terhadap tanggungjawab masing-masing sangat penting untuk membina institusi keluarga yang harmoni dan kukuh.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.