√ Alasan Kukuh Untuk Hak Penjagaan Anak (HADANAH)

Alasan Kukuh Untuk Hak Penjagaan Anak – Apabila berlaku perpecahan dalam perkahwinan, apakah justifikasi yang kukuh bagi hak penjagaan anak yang boleh diperoleh oleh suami dan isteri?

Dalam artikel ini, kami ingin berkongsi dengan anda mengenai alasan-alasan yang kukuh untuk mendapatkan hak penjagaan anak yang patut anda ketahui.

Pengertian Hadanah

Penjagaan anak merupakan satu tanggungjawab yang penting dan khusus dalam kehidupan kita. Ia melibatkan lebih daripada sekadar menjaga atau mengawal mereka. Hadanah, sebagai satu bidang kuasa tersendiri, merangkumi aspek fizikal dan emosi dalam pemeliharaan kanak-kanak.

Seorang pengasuh, dikenali sebagai hadin atau hadinah, memainkan peranan penting dalam menangani keperluan kanak-kanak. Tanggungjawab mereka meliputi memberi perhatian kepada kebajikan serta menjauhkan anak-anak dari sebarang bahaya.

Hadanah bukan sahaja merujuk kepada jagaan fizikal, tetapi juga melibatkan aspek perkembangan emosi dan mental kanak-kanak. Seorang pengasuh perlu memastikan anak-anak dibimbing dengan penuh kasih sayang, sambil melindungi mereka dari apa-apa yang boleh membahayakan.

Dalam konteks lain, hadanah juga merangkumi penjagaan terhadap kanak-kanak yang masih belum matang dan memerlukan bantuan dalam menjaga diri mereka sendiri. Ini termasuklah kanak-kanak lelaki atau perempuan, sama ada dalam konteks perkahwinan atau selepas perceraian.

Dalam Islam, pentingnya peranan seorang ibu dalam pemeliharaan anak-anak ditekankan. Ibu dianggap sebagai individu yang paling sesuai untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak, terutamanya dalam situasi perceraian antara pasangan suami isteri.

Perkara Yang dipertimbangan Makhamah

Apabila mahkamah membuat keputusan mengenai hak penjagaan anak, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya ialah:

 1. Keinginan ibu bapa terhadap anak tersebut: Keinginan dan keperluan ibu bapa terhadap anak merupakan faktor penting yang perlu diambil kira.
 2. Keinginan anak: Jika anak berada dalam peringkat umur di mana dia mampu untuk menyuarakan pendapatnya dengan jelas, pandangan dan keinginan anak juga perlu dipertimbangkan.
 3. Kemungkinan rundingan: Kemungkinan untuk pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai penyelesaian melalui rundingan perlu diberi perhatian.
 4. Kelebihan pendidikan dan kewangan: Keupayaan untuk menyediakan pendidikan dan keperluan material kepada anak juga merupakan faktor yang signifikan.
 5. Aspek kesihatan: Keadaan kesihatan anak serta keperluan perubatan mereka turut perlu diberi perhatian dalam membuat keputusan.
 6. Umur dan jantina anak: Faktor-faktor ini memainkan peranan penting dalam menentukan keputusan yang sesuai untuk kepentingan anak.
 7. Agama dan budaya: Nilai-nilai agama, adat resam, bangsa, dan latar belakang budaya juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan keputusan yang diambil menghormati aspek-aspek ini.
 8. Kelakuan pihak-pihak yang terlibat: Tingkah laku dan tuntutan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat juga akan mempengaruhi proses membuat keputusan.

Siapa Yang Lebih Berhak Jaga Anak

Dalam konteks perkahwinan atau selepas perceraian, ibu mempunyai hak utama untuk menjaga anak kecilnya sehingga mereka mencapai umur dewasa.

Namun, jika ibu tidak layak untuk menjaga anak, urutan penjagaan berikut telah ditetapkan:

 1. Nenek dari pihak ibu dan ke atas.
 2. Bapa.
 3. Nenek dari pihak bapa dan ke atas.
 4. Kakak atau adik perempuan dari ibu atau bapa.
 5. Kakak atau adik perempuan dari ibu.
 6. Kakak atau adik perempuan dari bapa.
 7. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan ibu atau bapa.
 8. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan ibu.
 9. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan bapa.
 10. Emak saudara dari pihak ibu.
 11. Emak saudara dari pihak bapa.
 12. Waris lelaki yang layak untuk menjadi waris.

Sebab Syarat Hadanah Ibu Hilang

Jika ibu telah berkahwin dengan lelaki yang tidak mempunyai hubungan dengan anak itu dan dilarang untuk berkahwin dengan anak itu, hak penjagaan anak kepada ibu boleh dikembalikan jika perkahwinan dengan lelaki tersebut dibubarkan. Jika ibu berkelakuan buruk secara terbuka dan berlebihan, itu juga akan memberikan sebab untuk menimbangkan semula penjagaan anak. Selain itu, jika ibu berpindah tempat tinggal hanya untuk mengelakkan pengawasan bapa terhadap anak, kecuali jika itu adalah bagi kepentingan anak, ia juga akan menjadi faktor yang diambil kira.

Selain itu, jika ibu telah murtad atau melakukan penganiayaan atau kekejaman terhadap anaknya, ini akan menjadi alasan yang kukuh untuk menimbangkan semula penjagaan anak. Semua tindakan ini akan dinilai secara teliti dalam pertimbangan untuk memutuskan penjagaan anak dengan seimbang dan adil, dengan kepentingan terbaik anak sebagai keutamaan utama.

Alasan Kukuh Untuk Hak Penjagaan Anak

Berikut adalah beberapa syarat yang disebut-sebut boleh memberikan hak penjagaan:

 1. Menganuti agama Islam.
 2. Telah baligh dan memiliki kedewasaan mental.
 3. Mencapai usia yang membolehkannya memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik kepada kanak-kanak.
 4. Memiliki perilaku yang baik dari segi moral Islam. Individu yang terkenal dengan perbuatan jahat seperti zina, mencuri, minum arak, berjudi, dan sebagainya tidak sepatutnya menjadi penjaga kanak-kanak.
 5. Menetap di tempat yang tidak akan membahayakan akhlak atau kesihatan fizikal kanak-kanak.

Gelaran Pengasuh Dan Tanggungjawabnya

Induk atau penjaga wanita yang diberi tanggungjawab hadanah, akan dipanggil sebagai hadinah. Sementara itu, bapa atau penjaga yang tidak diberi tanggungjawab hadanah akan dipanggil sebagai wali.

Ini disebabkan mereka masih mempunyai tanggungjawab terhadap penjagaan kanak-kanak itu walaupun mereka tidak tinggal bersama mereka. Walaupun begitu, jika tanggungjawab hadanah diberikan kepada bapa, maka beliau akan berperanan sebagai hadin dan wali kepada kanak-kanak tersebut.

Kesimpulan

Tulisan bacadoa.my ini membicarakan pentingnya hak penjagaan anak dalam situasi perceraian serta faktor-faktor yang mempengaruhi siapa yang layak mendapat hak tersebut. Mahkamah mempertimbangkan keinginan ibu bapa dan anak, keadaan kewangan, kesihatan, agama, budaya, dan kelakuan dalam membuat keputusan.

Dalam Islam, peranan seorang ibu dalam penjagaan anak sangat ditekankan, namun ada urutan penjagaan yang telah ditetapkan jika ibu tidak layak. Syarat-syarat seperti kedewasaan mental, kemampuan memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik, serta perilaku moral yang baik juga diambil kira.

Gelaran pengasuh dan tanggungjawab mereka dijelaskan dalam artikel ini, dengan pengasuh wanita disebut sebagai hadinah dan bapa atau penjaga yang tidak diberi tanggungjawab hadanah disebut sebagai wali.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.