√ RUMAH PUSAKA: Siapa Yang Berhak Memiliki?

Rumah Pusaka – Ketika sebuah warisan ditinggalkan, keluarga mungkin menghadapi kekacauan dan kekeliruan. Ini kerana kurangnya pengetahuan tentang hukum faraid dan cara yang betul dalam pembahagian harta pusaka menurut prinsip Islam.

Dalam tulisan ini, kami ingin menyampaikan kepada anda panduan yang lebih terperinci mengenai pembahagian warisan keluarga.

Penjelasan Rumah Pusaka

Warisan rumah merupakan harta kekal yang didefinisikan sebagai kediaman peninggalan setelah pemilik rumah itu meninggal dunia.

Pada hari ini, jika diperhatikan dengan teliti, terdapat banyak isu berkaitan dengan pengurusan harta pusaka yang timbul di dalam keluarga.

Sebenarnya, kunci untuk menyenangkan pengurusan harta pusaka ini adalah melalui persetujuan hasil keputusan yang dibuat bersama oleh semua waris.

Namun, kebanyakan masalah berkaitan pembahagian harta ini sering berlarutan dan tidak mencapai penyelesaian sehingga pentingnya pembahagian mengikut faraid menurut hukum Islam.

Kategori Rumah Pusaka

Untuk pengetahuan anda, kami ingin menerangkan dua kategori utama berkaitan isu harta pusaka yang akan kami kongsikan dengan lebih terperinci.

Berikut adalah butiran yang perlu difahami:

  1. Rumah yang didaftarkan atas nama seorang individu (baik suami atau isteri) dan individu tersebut telah meninggal dunia. Oleh itu, 100% daripada hartanya dianggap sebagai harta pusaka.
  2. Rumah yang didaftarkan atas nama dua individu (suami dan isteri) dan salah seorang daripada mereka telah meninggal dunia. Dalam kes ini, hanya 50% daripada hartanya dianggap sebagai harta pusaka. Perlu diingat bahawa ia tidak dianggap sebagai harta sepencarian, melainkan ia telah dinyatakan secara sah di mahkamah semasa individu tersebut masih hidup.

Cara Pembahagian Secara Faraid

Faraid merujuk kepada proses pembahagian harta seorang individu Islam selepas kewafatan mereka, sama ada dengan atau tanpa peninggalan wasiat sebelum kematian mereka.

Harta pusaka ini kemudiannya dibahagikan di antara waris-waris yang layak, seperti anak-anak, pasangan hidup, ibu bapa, dan lain-lain ahli keluarga yang berhak.

Pembahagian harta ini melibatkan baki yang selepas dipotong segala komitmen seperti perbelanjaan kematian, hutang yang perlu diselesaikan oleh waris (seperti zakat, nazar), dan wasiat yang diterima menurut undang-undang agama, yang tidak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta.

Struktur pembahagian harta pusaka juga bergantung kepada keadaan tertentu, sebagai contoh:

1. Apabila suami meninggal dunia:

  • Ibu suami mendapat 1/6 dari harta pusaka.
  • Bapa suami mendapat 1/6 dari harta pusaka.
  • Isteri mendapat 1/8 dari harta pusaka.
  • Baki harta akan dibahagikan kepada anak-anak dengan nisbah 2:1 (2 bahagian untuk anak lelaki, 1 bahagian untuk anak perempuan).

2. Apabila isteri meninggal dunia:

  • Ibu isteri mendapat 1/6 dari harta pusaka.
  • Bapa isteri mendapat 1/6 dari harta pusaka.
  • Suami mendapat 1/4 dari harta pusaka.
  • Baki harta akan dibahagikan kepada anak-anak dengan nisbah 2:1 (2 bahagian untuk anak lelaki, 1 bahagian untuk anak perempuan).

Proses pengurusan faraid ini boleh dilaksanakan oleh pejabat guaman atau mahkamah syariah.

Alternatif Lain Selain Pembahagian Secara Faraid

1. Mencapai titik persetujuan yang sejajar

Menyatukan hati dan pikiran antara ahli waris adalah langkah terbaik dalam mengelola harta pusaka.

Seperti yang tertera dalam Surah Al-Nisa ayat 128, Firman Allah SWT:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Maka tiadalah salah bagi mereka membuat perdamaian (secara yang sebaik-baiknya), kerana perdamaian itu lebih baik.”

Sangatlah penting untuk memberikan persetujuan ini dengan penuh perasaan simpati kepada penerima rumah tersebut. Lebih baik lagi jika butiran yang diperlukan disampaikan dengan jelas dan terperinci untuk mempermudah proses ini.

2. Melalui Polisi Takaful Hibah

Polisi takaful hibah atau hibah bersyarat ini memberi peluang kepada anda untuk menerima warisan rumah tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh si mati selepas beliau meninggal dunia.

Pertama sekali, si mati perlu menyusun Polisi Takaful Hibah mengikut nilai rumah tersebut.

Dengan itu, apabila si mati meninggal dunia, pasangan akan mempunyai dana yang mencukupi untuk membolehkan mereka mengagihkan harta kepada waris tanpa perlu menjual rumah tersebut terlebih dahulu, dan ini akan mengikut pembahagian faraid yang sewajarnya.

3. Deklarasi Hibah

Deklarasi hibah ialah perintah pemberian yang dibuat semasa seseorang masih hidup, dan pemberian itu berkuat kuasa ketika masih hidup.

Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga, terdapat anda, pasangan, dan anak-anak. Anda pasti berasa bahawa pasangan anda layak untuk mendiami rumah tersebut selepas anda tiada.

Oleh itu, lakukanlah deklarasi hibah dengan segera semasa masih hidup untuk memastikan rumah tersebut menjadi milik tetap pasangan anda.

4. Deklarasi Wasiat

Pernyataan wasiat merujuk kepada petunjuk pemberian harta yang diucapkan semasa seseorang masih hidup, tetapi hanya akan dilaksanakan setelah beliau meninggal dunia.

Kesimpulan

Tulisan bacadoa.my ini menekankan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka mengikut prinsip Islam. Ia menegaskan bahawa faraid tidak hanya memastikan keadilan dalam pembahagian harta di antara waris-waris yang berhak tetapi juga membantu mencegah konflik dalam keluarga.

Selain itu, tulisan ini menyoroti kepentingan mencapai persetujuan bersama di kalangan waris-waris untuk mengelakkan konflik dan mendorong keharmonian dalam keluarga, sambil memberikan alternatif lain untuk pembahagian harta pusaka yang sesuai dengan kehendak individu, dengan penekanan bahawa faraid tetap menjadi cara yang diiktiraf secara syarak.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.