√ Cara Menyucikan Najis Mutawassitah Menurut Aturan Islam

Cara Menyucikan Najis Mutawassitah – Agama Islam memberi penekanan yang besar kepada konsep kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang ditekankan adalah pemahaman tentang jenis najis dan prosedur untuk membersihkan najis mutawassitah.

Dalam artikel ini, kami ingin berkongsi dengan anda tentang pengertian dan cara-cara menyucikan najis mutawassitah secara terperinci.

Pengertian Najis

Menurut pandangan Islam, najis merujuk kepada apa-apa yang kotor, yang menyebabkan sembahyang menjadi tidak sah jika hadir di badan, pakaian, atau tempat sembahyang.

Najis boleh dibahagikan kepada tiga jenis: najis mughallazah, najis mutawassitah, dan najis mukhaffafah.

Maksud dan Contoh Najis Mutawassitah

Najis mutawassitah merujuk kepada najis pertengahan atau sederhana, yang merangkumi segala benda yang dikeluarkan dari dubur manusia atau haiwan, cecair yang memabukkan, bangkai (kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang), serta susu, tulang, dan bulu dari haiwan yang diharamkan untuk dimakan.

Contoh-contoh najis mutawassitah termasuklah:

  1. Darah
  2. Nanah
  3. Muntah
  4. Tahi
  5. Air kencing
  6. Wadi
  7. Bangkai
  8. Mazi
  9. Arak

1. Najis Mutawassitah (Hukmiyyah

Perihal tentang kotoran Mutawassitah, Habib Hasan bin Ahmad al-Kaff menyatakan bahawa ia boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu hukmiyyah dan ‘ainiyyah.

Najis hukmiyyah merujuk kepada yang tidak jelas kotorannya secara ketara kerana tidak ada petunjuk seperti bau, rasa, atau warna yang mencolok.

Contoh kotoran hukmiyyah termasuklah air kencing yang telah kering dan tidak menunjukkan kesan atau ciri-cirinya dengan jelas.

2. Najis Mutawassitah (‘ainiyyah

Ainiyyah merujuk kepada najis yang jelas kelihatan dan mempunyai ciri-ciri tertentu seperti bau, rasa, atau warna.

Contohnya termasuklah najis manusia atau haiwan, seperti kotoran.

Cara Menyucikan Najis Mutawassitah

Untuk membersihkan Hukmiyyah, langkah yang mencukupi adalah dengan menuangkan air ke tempat yang terkena najis itu. Bagaimanapun, apabila hendak membersihkan najis ‘ainiyyah, kita perlu menggunakan air sehingga kesemuanya, termasuk bau, rasa, dan warnanya hilang.

Jika najis tersebut dapat dihilangkan sepenuhnya dengan satu kali basuhan, sudah mencukupi. Tetapi, adalah disyorkan untuk membersihkannya sekali lagi dengan basuhan kedua dan ketiga untuk memastikan kebersihan yang sempurna.

Bagaimana Jika Najis Masih Berbekas?

Terkadang, kita dihadapkan dengan cabaran untuk membersihkan najis dan kotoran yang melekat pada pakaian, lantai, atau permukaan lain.

Perkara yang penting untuk diperhatikan adalah sama ada sifat-sifat najis itu masih kekal, seperti baunya dan warnanya, atau sudah tidak.

Jika kita menghadapi kesulitan untuk menghilangkan salah satu daripada dua sifat tersebut, sama ada baunya atau warnanya, maka kita tidak diwajibkan untuk melakukannya, dan ia dianggap suci.

Tetapi, jika kedua-dua sifat tersebut masih ada pada tempat yang tercemar, kita diwajibkan untuk membersihkannya sepenuhnya.

Ini kerana itu menunjukkan bukti kukuh bahawa sifat najis masih kekal, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran kedua-dua sifat tersebut.

Apabila najis tidak dapat dibersihkan sepenuhnya dengan satu kali cuci, maka perlu dicuci lagi kali kedua. Jika masih belum hilang, tindakan cucian kali ketiga adalah wajib.

Juga, dengan mengikis atau menggosok sebanyak tiga kali. Kaedah mengikis melibatkan menggosok kawasan tercemar dengan batu atau bahan lain.

Sementara menggosok melibatkan menggunakan jari dengan tekanan kuat dan menyiramkan air sehingga najis itu hilang sepenuhnya.

Jika najis masih kekal selepas tiga kali cucian bersama sabun atau bahan pembersih lain, ia dikategorikan sebagai kes sukar (حالة التعسر).

Hukum Najis Yang Susah dibersihkan

Di sisi undang-undang, najis yang susah untuk dibersihkan adalah antara perkara yang dimaafkan, dan solat tetap sah dilakukan walaupun terdapat keadaan sebegini.

Walaubagaimanapun, jika anda mempunyai kemampuan untuk membersihkannya pada masa akan datang, adalah menjadi tanggungjawab untuk melakukannya.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian dalam kehidupan harian menurut agama Islam, termasuk dalam menyucikan najis mutawassitah seperti darah, nanah, muntah, dan sebagainya. Proses pembersihan najis ini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu hukmiyyah dan ‘ainiyyah, di mana untuk najis hukmiyyah, cukup dengan menuangkan air ke tempat yang terkena, manakala najis ‘ainiyyah memerlukan penggunaan air sehingga kesemua sifat najis itu hilang. Adalah penting untuk memerhatikan sama ada sifat najis masih kekal dan mengambil langkah pembersihan yang lengkap jika perlu, sementara najis yang sukar dibersihkan boleh dimaafkan tetapi disyorkan untuk dibersihkan apabila memungkinkan.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.