√ Himpunan Tanda Waqaf Dalam Al Quran, Perlu diketahui

Tanda Waqaf Dalam Al Quran – Apa yang dimaksudkan dengan tanda waqaf dalam Al-Quran?

Dalam artikel ini, kami ingin menjelaskan mengenai konsep tanda waqaf dalam Al-Quran serta beberapa jenis hukum waqaf yang terdapat dan cara membacanya yang boleh anda pelajari.

Pengertian Tanda Waqaf

Dari segi penggunaan bahasa, konsep waqaf adalah tentang tindakan menahan atau berhenti sejenak dalam bacaan.

Secara istilah, waqaf merujuk kepada keadaan di mana pembaca Al-Quran menghentikan bacaan sesaat dengan tujuan untuk bernafas, seraya memiliki niat untuk meneruskan bacaan setelah itu.

Selain daripada waqaf, terdapat juga konsep wasal. Wasal merujuk kepada tindakan meneruskan bacaan atau menjalin kembali.

Apabila anda membaca Al-Quran dan bertemu dengan wasal, anda diberi kebenaran untuk meneruskan bacaan tanpa jeda, menghubungkannya dengan ayat-ayat berikutnya.

Jenis Tanda Waqaf Dalam Al-Quran dan Penjelasan

1. Tanda Waqaf La Washal (لا)

Waqaf la washal ialah tanda yang menunjukkan keperluan untuk tidak berhenti sepenuhnya. Walaubagaimanapun, jika tanda waqaf ini berada di hujung ayat, maka adalah dibenarkan untuk berhenti.

Sebagai contoh, waqaf la washal ditemui dalam Surah Al-Fatihah, ayat 2.

2. Tanda Waqaf Lazim (م)

Waqaf lazim, juga dikenali sebagai waqaf tamm, adalah tanda yang menunjukkan keperluan untuk berhenti sepenuhnya pada hujung ayat.

Contohnya, dalam Surah Al-An’am, ayat 20.

3. Tanda Waqaf Murakhas (ص)

Apabila membaca Al-Quran dan menjumpai tanda waqaf murakhas, disarankan untuk tidak berhenti. Namun, jika keadaan memerlukan, berhenti adalah dibenarkan tanpa mengubah makna ayat.

Contohnya, dalam Surah Al-Baqarah, ayat 187 dan ayat 189.

4. Waqaf Al Wasl Ula ( ﺻﻠﮯ )

Biasanya, ayat yang mempunyai waqaf al wasl ula disarankan untuk diteruskan. Tetapi, tidak mengapa jika anda memilih untuk berhenti atau meneruskan bacaan.

Contohnya, dalam Surah Al-Baqarah, ayat 286.

5. Waqaf Mu’anaqah / Muraqabah (∴……. ∴)

Waqaf mu’anaqah atau muraqabah bermakna berhenti pada salah satu tanda waqaf dengan tiga titik.

Contohnya, dalam Surah Al-Baqarah, ayat 2.

6. Tanda Waqaf Jaiz (ج)

Waqaf jaiz membolehkan untuk berhenti atau meneruskan bacaan.

Sebagai contoh, waqaf jaiz terdapat dalam Surah Al-Qadar, ayat 4.

7. Waqaf Waqfu Aula (قلى)

Waqaf waqfu aula bermaksud “diutamakan berhenti”. Jika terdapat tanda waqfu aula dalam ayat Al-Quran, disarankan untuk berhenti pada kata yang diberi tanda tersebut.

Contohnya, dalam Surah Al-Mulk, ayat 6.

8. Waqaf Mutlaq (ط)

Waqaf mutlaq bermakna harus berhenti. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Mulk ayat 6.

9. Waqaf Saktah (سكتة)

Waqaf saktah merujuk kepada berhenti sejenak tanpa bernafas. Apabila terdapat tanda waqaf saktah, berhenti sejenak adalah disyorkan tanpa bernafas.

Contohnya, dalam Surah Al-Mutaffifin, ayat 14.

10. Waqaf Qila Waqaf (ق)

Waqaf qila waqaf lebih baik untuk meneruskan bacaan. Jika terdapat tanda waqaf ini dalam ayat Al-Quran, lebih baik untuk meneruskan bacaan.

11. Waqaf Muhawwaz (ز)

Waqaf muhawwaz menunjukkan keutamaan untuk meneruskan bacaan.

12. Waqaf Mustahab (قيف)

Waqaf mustahab menunjukkan keutamaan untuk berhenti. Disyorkan untuk berhenti apabila terdapat tanda ini, tetapi boleh juga untuk meneruskan bacaan.

Contohnya, dalam Surah Al-Baqarah, ayat 253.

13. Waqaf Kadzalik (ك)

Waqaf kadzalik bermakna sama dengan waqaf sebelumnya. Jika anda menjumpai tanda ini, disarankan untuk menyamakannya dengan waqaf sebelumnya.

Kelebihan Tanda Waqaf

Kehadiran tanda waqaf ini amat membantu untuk membolehkan anda mengambil nafas tanpa menggugat kesinambungan ayat Al-Quran yang sedang di baca. Lebih dari itu, ia mempermudah anda dalam membaca Al-Quran dengan lancar dan teratur.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini menjelaskan konsep tanda waqaf dalam Al-Quran serta jenis-jenisnya. Waqaf adalah tindakan berhenti sejenak dalam bacaan Al-Quran untuk bernafas dan melanjutkan bacaan. Ada beberapa jenis tanda waqaf, seperti waqaf la washal, lazim, murakhas, al wasl ula, mu’anaqah, jaiz, waqfu aula, mutlaq, saktah, qila waqaf, muhawwaz, mustahab, dan kadzalik. Tanda-tanda ini membantu pembaca mengambil nafas tanpa mengganggu kesinambungan bacaan Al-Quran dan mempermudah pembacaan yang lancar dan teratur.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.