√ Ketahui Tokoh Wanita Islam Dalam Sejarah Islam

Tokoh Wanita Islam – Siapa sebenarnya wanita yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah Islam, memberi kesan yang besar terhadap perkembangannya dari zaman lampau hingga kini?

Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan kepada anda tokoh wanita Islam yang telah memberikan inspirasi besar kepada komuniti Muslim. Mereka adalah contoh yang boleh anda ikuti dalam kehidupan anda.

1. Siti Khadijah Binti Khuwailid

Seorang tokoh wanita dalam Islam yang amat dihormati ialah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushi, isteri pertama Nabi Muhammad SAW.

Beliau berketurunan bangsawan Quraisy daripada Suku Bani A’Sad dan dikenali sebagai Al-Thahirah yang bermaksud mulia dan suci.

Pada usia 40 tahun, beliau menyatukan diri dengan Rasulullah SAW dan dikurniakan enam anak, iaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummul Kalsom, dan Fatimah.

Siti Khadijah adalah wanita pertama yang memeluk agama Islam, perannya dalam menyebarkan Islam bersama Rasulullah SAW amat penting dan tidak dapat disangkal.

Dia dikenali sebagai salah satu wanita yang akan mendapat tempat yang mulia di syurga.

2. ‘Aishah binti Abu Bakar

‘Aishah adalah ‘Aishah binti Abu Bakar Al-Siddiq bin Abu Quhafah Utsman bin Amir bin Umar bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Fihr bin Malik, isteri kedua Rasulullah SAW selepas Siti Khadijah.

  Dia dikenali sebagai As-Siddiqha, bintu Siddiq, Ummul mukminin, Ummu Abdillah, dan Humaira’.

  ‘Aishah memiliki pengetahuan yang luas terutamanya dalam bidang feqah, faraid, tafsir, dan juga sebagai salah satu perawi hadis yang terkenal.

  Dia dibimbing secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi rujukan utama bagi para sahabat.

  3. Nusaybah binti Ka’ab al-Ansariyyah

  Seorang wanita pemberani dalam Islam ialah Nusaybah binti Ka’ab al-Ansariyyah, yang merupakan salah seorang yang pertama memeluk Islam di Madinah.

  Dia adalah anak kepada Kaab bin Amr dan Rubab binti Abdullah bin Habib.

  Nusaybah merupakan seorang pejuang Muslimah yang berani dan dianggap sebagai salah satu pahlawan Islam yang utama.

  Keberaniannya di medan perang dikatakan setara dengan seribu lelaki, dan dia dilindungi oleh Rasulullah SAW.

  Antara jasa beliau ialah dalam Perang Uhud, Perjanjian Hudaibiyyah, Perang Hunain dan Perang Yamamah serta turut serta dalam Perjanjian Bait al-Aqabah.

  Nusaybah binti Kaab juga dikenali sebagai Ummu Umarah. Dedikasinya dalam melindungi Rasulullah begitu besar sehingga Rasulullah sendiri memberi pujian kepadanya.

  4. Fatimah binti Sa’d al-Khayr

  Fatimah binti Sa’d al-Khayr terkenal sebagai ulama hadis wanita yang terkemuka pada abad ke-6 Hijrah.

   Dia juga dikenali sebagai Ummu Abdul Karim. Fatimah hidup pada zaman kegemilangan Islam, walaupun pada masa yang sama, beliau mengalami zaman pertempuran yang sengit.

   5. Fatimah al-Fihri

   Sedikit yang tahu bahawa pengasas Universiti Al-Qarawiyyin di Fez, Maghribi adalah seorang wanita bernama Fatimah al-Fihri.

   Dia berasal dari keluarga pedagang kaya dan bermigrasi ke kota yang kini dikenali sebagai Tunisia.

   Universiti ini diberi nama Al-Qarawiyyin sempena dengan bandar asalnya, Kairouan. Dari sebuah masjid, ia berkembang menjadi universiti ternama di dunia.

   Di sini, kita dapat melihat warisan sejarah yang kaya termasuk Al-Quran yang ditulis dengan indah di atas kulit unta. Universiti Al-Qarawiyyin melahirkan ramai cendekiawan seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khaldun, dan beberapa ilmuwan Yahudi serta Kristian.

   6. Maryam al-Ijliya al-Astrulabiy

   Maryam al-Ijliya al-Astrulabiy adalah satu-satunya wanita muslim yang tercatat dalam bidang astronomi. Dia merupakan pencipta astrolab terkenal dari Baghdad, Iraq.

   Astrolab digunakan untuk menentukan posisi matahari dan planet, sangat berguna dalam bidang astronomi, astrologi, dan horoskop.

   Astrolab juga digunakan dalam Islam sebagai penunjuk kiblat, penentu waktu solat, dan menetapkan tarikh perayaan seperti Aidilfitri.

   7. Sutayta a-Mahmali

   Sutayta a-Mahmali adalah seorang ahli algebra, matematik, dan cendekiawan Islam pada abad ke-10 di Baghdad.

   Dia menonjol dalam bidang kesusasteraan Arab, hadis, fekah, aritmetik, dan pengiraan fara’idh.

   Bidang matematik praktikal seperti hisab berkembang dengan baik semasa zaman beliau.

   8. Arwa al-Sulayhi

   Arwa al-Sulayhi atau dikenali sebagai al-Malika al-Hurra adalah seorang ratu dan pemimpin Yaman dari tahun 1067 hingga 1138.

   Dia terkenal dengan kepakaran dalam ilmu agama, Al-Quran, hadis, puisi, dan sejarah.

   Ketokohannya dalam pemerintahan sangat dihormati, bahkan namanya disebutkan sejurus selepas khalifah dalam khutbah Jumaat.

   Dia juga menjadi wanita pertama yang diberi gelaran hujja oleh Khalifah al-Mustansir dalam hierarki keagamaan Fatimi Yaman.

   9. Lubna Cordoba

   Lubna Cordoba awalnya adalah hamba di Sepanyol tetapi kemudian menjadi tokoh istana utama pada zaman Umayyah di Cordoba.

   Dia memiliki kepakaran dalam sains, geometri, algebra, dan kesusasteraan.

   Kehebatannya membuatnya dilantik sebagai setiausaha peribadi kepada Khalifah Al-Hakam II dan menjadi pengerusi perpustakaan diraja yang berisi lebih daripada 500,000 buku.

   10. Razia Sultan

   Razia Sultan adalah Sultana Delhi di India semasa pemerintahan Jalalat-ud-Din Raziya dari tahun 1236 hingga 1240.

   Beliau adalah seorang pemerintah yang cekap, bijaksana, dan berkebolehan, mempunyai sifat-sifat raja yang lengkap.

   11. Khawlah Binti Al-Azwar

   Seorang wanita pemberani yang menonjol dalam medan perang adalah Khawlah Binti Al-Azwar.

   Dia hidup pada abad ke-7 Masihi dan terlibat dalam peperangan menentang Kekaisaran Byzantine.

   Ketangguhannya sebagai seorang wanita pejuang telah membuat namanya tersohor di seluruh kawasan tersebut.

   Kesimpulan

   Artikel bacadoa.my ini mengulas mengenai wanita-wanita bersejarah dalam Islam yang memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan agama. Mereka seperti Siti Khadijah, ‘Aishah binti Abu Bakar, Nusaybah binti Ka’ab al-Ansariyyah, dan Fatimah al-Fihri adalah di antara tokoh-tokoh yang dihormati dalam Islam kerana pengaruh dan kebijaksanaan mereka.

   Selain itu, terdapat juga tokoh-tokoh seperti Maryam al-Ijliya al-Astrulabiy, Razia Sultan, dan Khawlah Binti Al-Azwar yang mempunyai kebolehan unik dalam bidang astronomi, pemerintahan, dan peperangan, yang menunjukkan kepelbagaian peranan wanita dalam sejarah Islam yang patut dijadikan teladan.

   Photo of author

   Team Bacadoa

   Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.