√ Syarat dan Rukun Haji Wajib diketahui Bagi Umat Muslim

Rukun Haji – Terdapat enam rukun haji yang ditetapkan dalam Islam, yang merupakan asas utama bagi sesiapa yang mahu menunaikan ibadah haji.

Haji merupakan salah satu daripada Rukun Islam dan adalah tanggungjawab yang diperlukan oleh semua Muslim, sama ada lelaki atau perempuan, yang mempunyai keupayaan untuk melaksanakannya.

Dalam artikel ini, kami ingin berkongsi dengan anda mengenai rukun haji, syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk menjalankan haji, amalan sunat semasa menjalankan ibadah haji, serta manfaat rohani yang dapat diperoleh daripadanya.

Pengenalan Jenis-jenis Haji

Perjalanan Haji dalam konteks bahasa merujuk kepada perjalanan atau kunjungan ke suatu tempat yang tertentu.

Dari segi istilah, Haji merujuk kepada pelaksanaan ibadah ziarah ke Baitullah (Kabah) pada masa yang ditentukan, iaitu bulan haji, Zulhijah, dan melaksanakan segala tugas yang diwajibkan dalam ibadah haji.

Ibadah Haji terbahagi kepada tiga jenis utama iaitu Haji Ifrad, Haji Tamattu’, dan Haji Qiran.

Haji Ifrad merangkumi melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu dalam bulan haji, diikuti dengan pelaksanaan Umrah.

Haji Tamattu’ pula melibatkan pelaksanaan Umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian diikuti dengan pelaksanaan ibadah haji pada tahun yang sama.

Haji Qiran pula melibatkan niat untuk melakukan ihram haji dan Umrah secara serentak pada bulan haji, diikuti dengan melaksanakan semua rukun dan tugas yang diwajibkan dalam ibadah haji.

Rukun Haji

Rukun haji merujuk kepada langkah-langkah yang harus dipatuhi dalam menunaikan ibadah haji. Jika tidak dipatuhi, haji dianggap tidak sah. Berikut adalah rukun haji yang perlu anda ketahui:

1. Ihram

Ihram adalah status keramat yang diambil oleh jemaah haji sebelum memulai rangkaian ibadah haji. Seorang Muslim wajib berada dalam keadaan ihram sebelum melaksanakan tawaf, sa’i, dan wukuf.

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:197):

“Haji dijalankan pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Oleh itu, sesiapa yang bermaksud melaksanakan haji dalam bulan-bulan tersebut, hendaklah dia menjauhi perbuatan yang tidak layak, melakukan dosa, dan berbantah-bantahan semasa menunaikan ibadah haji.”

2. Wukuf di Arafah

Wukuf di Arafah adalah salah satu rukun yang paling utama dalam ibadah haji. Tanpa wukuf, haji tidak akan dianggap sah. Nabi Muhammad SAW bersabda,

“Inti dari haji adalah berada di Arafah” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad).

3. Tawaf Ifadhah

Tawaf Ifadhah dilakukan setelah wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Surah Al-Baqarah (2:158) menyatakan,

“Orang yang melakukan tawaf di Baitullah, tidak akan berdosa.”

4. Sa’i antara Safa dan Marwah

Sa’i adalah ritual berjalan atau berlari antara bukit Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Al-Quran menyebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2:158),

“Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari tanda-tanda Allah.”

5. Tahallul

Tahallul adalah akhir dari ihram, ditandai dengan mencukur atau memendekkan rambut kepala. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah gembira melihat tanda-tanda haji-Nya” (Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi).

7. Tertib, mengikut urutan

Tidak meninggalkan sebarang rukun haji.

Syarat Sah Haji

Syarat-syarat yang diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah haji dan umrah adalah serupa antara satu sama lain. Ini adalah beberapa daripadanya:

  1. Memeluk agama Islam: Ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan bagi individu yang bukan beragama Islam atau yang telah murtad daripada agama Islam.
  2. Baligh: Ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan atas kanak-kanak yang belum mencapai usia baligh. Bagi mereka yang telah mencapai usia baligh, ibadah haji menjadi sah dan kewajipannya tidak terhapus walaupun belum melakukan haji sebelum ini.
  3. Berakal: Ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan atas individu yang tidak waras atau gila. Jika dilaksanakan oleh individu yang tidak waras, ibadah tersebut tidak dianggap sah.
  4. Kebebasan (bukan hamba): Individu yang menjadi hamba atau budak tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Walau bagaimanapun, jika mereka melakukannya, ibadah tersebut dianggap sah dan mereka akan mendapat ganjaran.
  5. Memiliki keupayaan dan kemampuan (istito’ah): Seseorang harus memiliki kekuatan dan kemampuan fizikal serta kewangan untuk menjalankan ibadah haji dan umrah.

Syarat Wajib Haji

Pelaksanaan haji wajib mengikuti serangkaian tatacara yang telah ditetapkan. Meskipun ibadah haji tetap sah tanpa melaksanakan perkara-perkara tertentu di bawah, namun penting bagi kita untuk memenuhinya atau menggantikannya serta membayar dam.

Berikut adalah lima aspek penting mengenai syarat wajib haji:

  1. Ihram, iaitu niat yang dibuat sebelum mencapai miqat untuk memulakan ibadah haji.
  2. Menginap di Muzdalifah sebagai bagian dari tatacara haji.
  3. Menginap di Mina, yang merupakan salah satu tindakan wajib dalam ibadah haji.
  4. Melakukan lemparan pada tiga jamrah; jamrah ula, wustha, dan aqabah, adalah salah satu ritual yang tidak boleh diabaikan.
  5. Menjalankan Tawaf Wada’ bagi mereka yang akan meninggalkan Kota Makkah sebagai tanda perpisahan yang disyaratkan dalam haji.

Hikmah Menunaikan Ibadah Haji

Di sebalik peraturan wajib haji, tersembunyi makna serta hikmah yang dalamnya. Haji tidak sekadar mengenai menjalankan serangkaian ritual, tetapi juga melibatkan transformasi rohani dan moral individu.

1. Mengajarkan tentang Kesederhanaan dalam Kehidupan

Ihram memberi pengajaran tentang kesederhanaan serta kesamaan di hadapan Allah. Setiap jemaah haji, tak kira status sosial atau kekayaan, mengenakan pakaian ihram yang serupa: dua helai kain putih tanpa jahitan. Ini mencerminkan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, dan bahawa kebajikan serta ketaatan menjadi perbezaan di antara mereka, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Hujurat (49:13):

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”

2. Doa yang Dikabulkan

Wukuf di Arafah merupakan inti dari haji. Pada masa ini, berjuta-milah umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat, berdoa serta memohon ampun dari Allah. Ia adalah pengingat tentang Hari Kiamat, ketika semua manusia akan berkumpul di hadapan Allah. Ini juga merupakan waktu refleksi dan penilaian diri, mengakui kesilapan serta berjanji untuk memperbaiki diri.

3. Meneladani Sejarah Orang-Orang Soleh Terdahulu

Mekah menyimpan banyak peristiwa bersejarah, termasuk kisah para nabi dan rasul, serta sahabat-sahabat mereka. Tawaf Ifadhah dan Sa’i antara Safa dan Marwah adalah ritual yang mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tawaf mencerminkan keteguhan serta ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah, manakala Sa’i mengingatkan kita pada perjuangan Hajar mencari air untuk putranya, Ismail, yang akhirnya menghasilkan telaga Zamzam. Ini mengajarkan kita tentang kepercayaan serta tawakal kepada Allah, dan pentingnya usaha serta kerja keras.

4. Lambang Pembaruan Diri

Tahallul, atau pelepasan ihram, merupakan lambang pembaruan serta pembebasan dari dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda,

“Orang yang haji dan tidak melakukan perbuatan keji dan tidak berbuat maksiat, maka dia kembali (dari haji) seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya” – (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini menjelaskan Rukun Haji serta jenis-jenisnya seperti Haji Ifrad, Haji Tamattu’, dan Haji Qiran, termasuk tindakan-tindakan utama seperti Ihram, Wukuf di Arafah, Tawaf Ifadhah, Sa’i antara Safa dan Marwah, dan Tahallul.

Ia juga membincangkan syarat-syarat sah haji seperti memeluk Islam, mencapai usia baligh, berakal, bebas, dan mempunyai kemampuan serta keupayaan fizikal dan kewangan yang mencukupi. Selain itu, artikel ini menekankan hikmah dan manfaat rohani yang terkandung dalam ibadah haji seperti ajaran tentang kesederhanaan, keberkesanan doa, dan sebagai contoh dari sejarah orang-orang soleh terdahulu, yang menggambarkan perubahan diri.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.