√ IMAM MALIK: Biografi, Karya, Sejarah Lengkap Hidupnya

Imam Malik bin Anas merupakan seorang ulamak besar dari Madinah yang dihormati sebagai ahli Hadis. Sepanjang hayatnya, beliau jarang meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah Haji.

Imam Malik adalah pelopor Mazhab Maliki dan juga terkenal sebagai seorang ulamak hadis yang hebat. Keistimewaan ini sedikit berbeza dengan tokoh-tokoh Imam yang lain. Contohnya, Imam Abu Hanifah cenderung menggunakan pendekatan rasional (ra’yu) secara dominan dalam ajarannya. Sementara itu, Imam Syafie tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ahli ra’yi yang sangat mempengaruhinya dalam ilmu fiqh.

Kehidupan Imam Malik yang lama menetap di Madinah memberinya lingkungan yang mendukung usahanya untuk menjadi seorang ulamak hadis. Madinah, yang dahulu merupakan pusat kehidupan dan kerajaan Nabi Muhammad ﷺ, tentu berbeda dengan kehidupan sosial di tempat lain. Perbezaan inilah yang akhirnya mempengaruhi hasil ijtihad beliau dalam merumuskan hukum-hakam agama.

Imam Malik mempunyai metodologi istimewa dalam menyusun Mazhab Maliki. Beliau menekankan pentingnya merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ, juga kepada amalan dan pendapat ulama terdahulu di Madinah, tempat beliau berguru dan memperoleh ilmu. Mazhab Maliki menjadi populer di wilayah-wilayah Maghribi dan beberapa kawasan Afrika Utara, di mana ia masih diamalkan oleh umat Islam hingga kini.

Sumbangan Imam Malik terhadap ilmu hadis dan ilmu fiqh sangatlah penting dan relevan. Karya-karyanya, termasuk “al-Muwatta” (yang dianggap salah satu kitab hadis paling awal yang disusun), telah memberi manfaat besar bagi pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat Muslim.

Imam Malik bin Anas, dengan pemikiran dan sumbangannya yang unik, menjadi salah satu tokoh ulama agung yang menginspirasi banyak orang dalam menggali dan memahami ajaran Islam. Semoga Allah merahmati dan menerima segala amal baiknya, dan semoga ilmu dan warisannya terus memberikan manfaat bagi umat Islam di seluruh dunia.

Biodata Imam Malik

Berikut adalah ringkasan biografi beliau:

Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amir Al-Harith dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijrah / 713 Masihi semasa pemerintahan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari kerajaan Bani Umaiyah. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah / 789 Masihi pada usia 86 tahun dan dikebumikan di Perkuburan Al-Baqi, Madinah.

Keturunan beliau, yakni Amir bin Al-Harith, merupakan seorang yang banyak berkorban bersama Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun lahir dalam keluarga yang susah, Imam Malik tetap gigih menimba ilmu sehingga menjadi seorang ulama.

Imam Malik memulakan karier pengajian sebagai guru ketika baru berusia 17 tahun. Majlis pengajian beliau diadakan di Masjid Nabawi, Madinah, tempat di mana beliau menyebarkan ilmu agama kepada para pelajar dan pengikutnya.

Beliau dikenali sebagai pengasas Mazhab Maliki, yang menjadi salah satu daripada empat mazhab fiqh terkenal dalam Islam. Mazhab Maliki berkembang luas di beberapa kawasan dunia seperti Maghribi, Algeria, Libya, Iraq, dan Palestin.

Imam Malik bin Anas merupakan salah satu ulama agung yang memberikan sumbangan besar dalam bidang hadis dan ilmu fiqh. Karya-karyanya, termasuk “al-Muwatta,” menjadi rujukan penting bagi pemahaman dan amalan agama Islam dalam masyarakat Muslim.

Semoga Allah merahmati Imam Malik bin Anas dan menerima segala amal baiknya. Ilmu dan warisannya terus memberikan manfaat dan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Sifat Pribadi

Sifat-sifat peribadi Imam Malik bin Anas adalah antara yang patut kita ambil iktibar:

 1. Beliau mempunyai kecerdasan akal yang luar biasa, dan ingatan yang kuat. Beliau mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda, dan pernah menghafal 29 hadis dari 30 hadis yang dibacakan oleh gurunya dalam satu hari. Pandangan dan hujahnya sentiasa dihormati dan dijadikan rujukan, kerana beliau berpendirian teguh, bijaksana, dan cerdas dalam berfikir.
 2. Imam Malik terkenal dengan sifat mulianya, seperti bersopan-santun, selalu memakai pakaian yang kemas dan bersih, serta mempunyai bau-bauan yang harum.
 3. Beliau adalah seorang yang murah hati dan dermawan. Beliau tidak lokek dalam berbelanja untuk kepentingan agama dan orang lain.
 4. Imam Malik sangat menghormati hadis-hadis Rasulullah SAW. Cintanya kepada Nabi Muhammad SAW meliputi segala aspek kehidupan. Beliau juga diajar untuk menghormati ibu bapa, orang dewasa, dan guru-guru yang mengajarinya sejak kecil lagi.
 5. Imam Malik menunjukkan kesungguhan hormat kepada jasad Rasulullah SAW dengan tidak menunggang kenderaan di Madinah. Beliau rela berjalan kaki sebagai tanda penghormatan kepada Nabi.

Sifat-sifat tersebut memperlihatkan betapa agungnya peribadi Imam Malik bin Anas. Kebolehan intelektual dan akhlaknya yang mulia telah menjadikannya sebagai salah seorang ulama besar dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari teladan beliau dan mengamalkan nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan kita.

Ujian dan Cabaran

Imam Malik bin Anas telah mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya kerana keteguhannya dalam menyampaikan pandangan dan hukum agama yang tidak selaras dengan kehendak pemerintah pada masa itu. Beliau dipercayai telah dicambuk dengan cemeti lebih kurang 70 kali sepanjang hayatnya sebagai akibat daripada berani dan jujur dalam menyuarakan pendapatnya.

Keberanian Imam Malik dalam menyatakan pendapatnya yang berbeza dengan penguasa ketika itu adalah sebagai wujud kejujuran dan kesetiaan beliau terhadap Islam serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau tidak mengompromikan prinsip agamanya walaupun menghadapi penindasan dan kesukaran.

Kisah ketabahan Imam Malik ini mengingatkan kita tentang pentingnya teguh berpegang kepada kebenaran dan keadilan, walaupun menghadapi ujian dan kesulitan. Beliau merupakan contoh teladan bagi kita dalam membela agama dan berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran, walaupun mungkin berhadapan dengan cabaran dan risiko.

Semoga Allah merahmati Imam Malik bin Anas dan menerima segala pengorbanan dan usahanya dalam menyebarkan ilmu agama. Semoga kisah perjuangan beliau menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran dan berjuang untuk keadilan dalam kehidupan kita. Amin.

Latar Belakang Pendidikan

Imam Malik bin Anas mendapat pendidikan awal di Kota Madinah semasa zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau telah mempelajari Al-Quran dan menghafalnya sejak kecil.

Guru pertama beliau ialah Abdul Rahman bin Harman, seorang ulama besar dari Madinah, yang telah memberikan pendidikan kepada beliau selama 8 tahun.

Imam Malik diberi julukan “ahli hadis” kerana minat yang mendalam dalam bidang hadis Nabi SAW. Beliau sudah mula melibatkan diri dengan ulama-ulama di Madinah sejak kecil lagi. Malah, keluarga terdekat beliau, termasuk datuknya sendiri, merupakan ulama terkenal dalam bidang perawi hadis yang hidup sehingga Imam Malik berusia 10 tahun.

Satu prinsip hidup yang teguh dipegang oleh Imam Malik mengenai ilmu ialah bahawa seseorang yang ingin mempelajari ilmu haruslah berusaha mencarinya dengan usaha dan tekad yang gigih, bukan menunggu ilmu datang mencarinya.

Prinsip hidup ini menunjukkan ketekunan dan semangat beliau dalam menuntut ilmu, yang akhirnya menjadikannya sebagai salah satu ulama besar yang dihormati dalam sejarah Islam.

Guru dan Pendidik Imam Malik

Tokoh yang direkodkan dalam teks tersebut adalah seorang ulama yang sangat tekun dalam menuntut ilmu. Beliau belajar dari 900 orang syeikh, di antaranya 300 orang dari kalangan tabi’in dan 600 lagi dari kalangan tabi’ tabi’in.

Pemilihan guru-guru beliau sangat teliti, beliau memilih mereka berdasarkan beberapa kriteria penting seperti taat dalam agama, tinggi ilmunya, serta cara dan syarat yang betul dalam meriwayatkan hadis. Beliau enggan mengambil guru yang mempunyai hutang atau suka meriwayatkan hadis yang tidak dikenali.

Antara guru-guru beliau yang terkenal adalah:

 • Abu Radih Nafi bin Abd Al-Rahman
 • Nafi’, Rabiah bin Abdul Rahman
 • Muhammad bin Yahya Al-Anshari
 • Abu Hazim Salmah bin Nidar
 • Ja’far Ash-Shadiq
 • Yahya bin Sa’id
 • Hisyam bin Urwah, dan lain-lain.

Sikap tegas dan berhati-hati beliau dalam menuntut ilmu telah membantu beliau mencapai kedudukan tinggi sebagai seorang ulama terkemuka.

Murid Imam Malik

Imam Malik memulakan pengajaran beliau pada usia muda, iaitu 17 tahun sahaja. Kepakaran beliau sebagai seorang guru telah diiktiraf oleh para ulama terkemuka seperti Az-Zuhri dan Rabiah.

Oleh kerana kebolehannya dalam mengajar, majlis ilmu yang diadakan oleh Imam Malik seringkali mendapat sambutan yang sangat hebat dan menggalakkan. Majlis tersebut tidak hanya dihadiri oleh orang awam atau murid-muridnya, malah alim ulama dan gurunya turut hadir, termasuklah Mohammad Muslim Az-Zuhri.

Imam Malik tidak pernah mengeluh ketika memberikan pendidikan kepada anak muridnya. Sebaliknya, beliau sentiasa bersungguh-sungguh dalam memberi pemahaman kepada mereka untuk menyelesaikan pelbagai masalah.

Antara murid-murid terkenal beliau adalah seperti:

 • Al-Imam As-Syafi’e
 • Abdullah bin Abdul Hakam
 • Abdul Rahman bin Qasim
 • Muhammad bin Nuskim Al-Auhri
 • Yahya bin Zaid Al-Anshori
 • Muhammad bin Anjal
 • Salim bin Abi Umayah
 • Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab
 • Abdul Malik bin Juraih
 • Muhammad bin Ishak
 • Sulaiman bin Mahram Al-Amasi, dan lain-lain.

Keperihatinan Imam Malik terhadap pendidikan dan pengajaran ilmu telah menyumbang kepada kemasyhuran beliau sebagai seorang ulama cemerlang. Semoga keteladanan dan warisan ilmu beliau terus memberi manfaat dan inspirasi kepada generasi seterusnya.

Keilmuan Imam Malik diiktiraf oleh seluruh dunia kesarjanaan ilmu Islam pada masa hidupnya lagi. Sufyan bin Uyainah berkata:

“Malik adalah ulama ahli Hijaz. Beliau hujah untuk ahli ilmu pada zamannya.” Imam Syafie pernah mengulas,” Apabila disebut nama-nama ulama, maka Maliklah bintangya.”

Kitab Al-Muwatta

Al-Muwatta (Arab: الموطأ) bermaksud ‘yang disepakati’ atau ‘tunjang’ atau ‘panduan’ tentang ilmu dan hukum-hukum agama. Kitab ini merupakan sebuah kumpulan hadis-hadis hukum yang dikumpulkan oleh Imam Malik, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabi’in. Kitab ini lengkap dengan pelbagai masalah agama yang merangkumi ilmu hadis, ilmu fiqh, dan lain-lain.

Semua hadis yang terdapat dalam kitab ini dianggap sahih kerana Imam Malik terkenal dengan sikap tegasnya dalam menerima hadis tertentu. Beliau sangat berhati-hati ketika menyaring, menyisihkan, dan membincangkan riwayat-riwayat yang meragukan. Dari 100,000 hadis yang beliau hafal, hanya 10,000 diakui sebagai sahih, dan daripada 10,000 hadis tersebut, hanya 5,000 yang disahkan sahih setelah diselidiki dan diselaraskan dengan Al-Quran.

Menurut satu riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpulkan dan menyaring hadis-hadis yang diterima daripada para gurunya. Imam Syafie pernah menyatakan, “Tiada sebuah kitab di muka bumi ini yang lebih banyak mengandungi kebenaran selepas Al-Quran selain daripada kitab al-Muwatta karangan Imam Malik.”

Kitab Al-Muwatta merupakan sebuah rujukan yang sangat berharga dalam bidang ilmu agama dan hukum Islam, dan telah memberi sumbangan besar kepada warisan intelektual umat Islam. Kekerapan Imam Malik dalam menyelaraskan hadis-hadisnya dengan Al-Quran dan kehati-hatiannya dalam memastikan keabsahan hadis telah memberikan keyakinan kepada umat Islam dalam menggunakan kitab ini sebagai sumber ilmu dan panduan hidup.

Baca juga: Cara Solat Sunat Istikharah Yang Mudah & Ringkas.

Karya yang Dihasilkan

Kitab terbesar yang dihasilkan oleh Imam Malik ialah Muwatta’, ditulis pada tahun 144 Hijrah. Kitab ini mencakup pelbagai masalah agama, termasuk ilmu hadis, ilmu fikah, dan lain-lain.

Aliran pemikiran yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta’ inilah yang menjadi asas mazhab Maliki.

Imam Al-Zahabi merumuskan:

“Setelah zaman tabiin, tidak ada seorang ulama di Madinah yang menandingi Imam Malik dalam ilmu, fiqh, kewibawaan, dan hafalannya.”

Selain Muwatta’, beliau juga menulis beberapa kitab lain seperti:

 1. Risalah fi Al-Qadr Wa Ar-Radd ‘ala Qadariyah
 2. Kitab fi An-Nujum: Hisab Madar Az-Zaman wa Manazil Al-Qamar
 3. Risalah fi Al-Aqdhiyyah
 4. Risalah fi Al-Fatwa
 5. Risalah fi Al-Adab wa Al-Mawa’idh
 6. At-Tafsir li Gharib Al-Quran
 7. Risalah fi Ijma’ Ahl Al-Madinah

Imam Malik adalah seorang tokoh yang hebat tetapi bersikap zuhud dalam perjuangannya untuk memartabatkan Islam. Sumbangannya pasti meninggalkan kesan yang besar kepada umat Islam di seluruh dunia.

Beliau merupakan seorang ulama yang berjaya mengumpulkan dan menyusun ilmu agama dengan teliti, dan warisannya dalam bentuk kitab-kitab tersebut telah menjadi sumber ilmu dan panduan dalam agama Islam.

Pengaruh dan pemikiran beliau melalui mazhab Maliki terus kekal relevan dalam dunia Islam hingga hari ini. Semoga Allah merahmati Imam Malik dan memberkati usaha-usahanya yang mulia dalam menyebarkan ilmu agama kepada umat Islam.

Baca juga: Niat Mandi Wajib Dalam Rumi Berserta Makna (Lelaki, Perempuan).

Penutup

Imam Malik Rahimahullah, yang nama sebenarnya ialah Malik bin Anas bin Malik bin `Amir Al-Harith, dilahirkan di Kota Madinah pada tahun 93 Hijrah, yang bersamaan dengan tahun 713 Masihi, semasa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari kerajaan Bani Umaiyah. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dihormati dalam masyarakat kerana datuknya, Amir bin Al-Harith, banyak berjasa bersama Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyebarkan agama Islam.

Walaupun keluarganya menghadapi kesukaran, namun hal itu tidak menghalang cita-cita dia untuk menuntut ilmu. Dengan usaha gigih dan tekun, beliau akhirnya menjadi seorang ulama, seorang dermawan, dan mencapai kedudukan Mufti Besar di Madinah. Beliau menjadi seorang guru sejak usia 17 tahun dan mampu mengajar dengan baik walaupun masih muda. Majlis pengajian beliau diadakan di Masjid Nabawi.

Dia, yang juga diiktiraf sebagai pengasas Mazhab Maliki, wafat pada 10 Rabiulawal 179 Hijrah, yang bersamaan dengan tahun 798 Masihi, ketika berusia 86 tahun. Beliau meninggalkan tiga orang putera dan seorang puteri. Mazhab Maliki berkembang di beberapa kawasan di dunia seperti Maghribi, Algeria, Libya, Iraq, dan Palestin.

Warisan ilmu dan pemikiran Imam Malik masih terus diperjuangkan dan dihargai oleh umat Islam hingga kini. Sumbangan beliau dalam bidang ilmu agama dan kepelbagaian masalah fiqh telah menyumbang kepada pembentukan Mazhab Maliki yang berpengaruh dan terus diamalkan oleh banyak orang di seluruh dunia Islam. Semoga Allah merahmatinya dan memberkati usaha-usahanya yang mulia dalam menegakkan kebenaran agama Islam.

Terima kasih telah membaca artikel dari Bacadoa.my

Semoga artikel tersebut bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memerlukan maklumat lanjut atau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Selamat membaca dan semoga harimu menyenangkan!

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.