√ IMAM ABU HANIFAH: Biografi, Karya, Sejarah Hidup

Imam Abu Hanifah merupakan tokoh penting dalam pendidikan fikah Islam. Beliau telah menyampaikan dan mengembangkan ilmu dan ajaran fikahnya ke seluruh penjuru dunia, sehingga pada hari ini mazhabnya menjadi salah satu yang paling banyak diikuti di dunia Islam.

Islam memang sangat mementingkan pendidikan. Tanpa pendidikan, ilmu pengetahuan tidak akan dapat tersebar kepada masyarakat di berbagai tempat. Para sarjana Islam belajar berbagai ilmu dari guru-guru mereka dan mengembangkannya ke berbagai pelosok dunia. Di Tanah Melayu, datuk nenek kita juga mengambil ilmu dari ulama Arab yang datang berdagang, dan ilmu tersebut terus diturunkan hingga generasi sekarang.

Biodata Ringkas

Imam Abu Hanifah, atau nama sebenarnya Nu’man bin Thabit bin Zuta bin Mah al-Taymi al-Kufi, adalah pengasas mazhab Hanafi yang menjadi rujukan utama umat Islam, terutamanya di Turki, China, India, Pakistan, dan beberapa negara lain di Asia. Menariknya, Imam Hanafi adalah satu-satunya imam di antara empat imam mazhab yang bukan berasal dari keturunan Arab, melainkan berketurunan Parsi.

Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah, atau 5 September 699 Masihi, di wilayah Kufah, Iraq, pada zaman pemerintahan khalifah ‘Abd al-Malik bin Marwan.

Gelaran “Abu Hanifah” dikaitkan dengan beberapa perkara berikut:

 1. Nama seorang daripada anak lelakinya, yang menyebabkan dipanggil “Bapa Hanifah.”
 2. Kecenderungan beliau kepada agama Islam sejak kecil, dan beliau dianggap sebagai seseorang yang “hanif,” yang bermaksud teguh atau lurus dalam keyakinan agamanya.
 3. Sifat ketekunannya dalam mencatat ilmu pengetahuan. Imam Hanafi sentiasa membawa alat penulis ke mana-mana dia pergi untuk mencatat. “Pen” dalam Bahasa Parsi bererti “hanifah.”

Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah, atau 767 Masihi, dan dimakamkan di Kota Baghdad.

Jasa beliau dalam mengembangkan mazhab Hanafi telah menyumbang secara besar-besaran kepada pemahaman fikah Islam di seluruh dunia Muslim, dan mazhab ini masih menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam dunia Islam hingga saat ini.

Sifat Peribadi

1. Waraq dan Mulia

Abu Hanifah menunjukkan sifat kecerdasan yang mulia dengan bersikap waraq (bijaksana) dalam menghadapi jiran pemabuknya. Meskipun jiran tersebut sering mengganggu ketenteraman dengan nyanyiannya yang mengganggu, Abu Hanifah tidak pernah mengabaikannya. Suatu malam, ketika pemabuk tersebut tidak lagi mengganggu, Abu Hanifah tetap tidak merasa lega. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa jiran pemabuk tersebut telah ditangkap.

Tanpa ragu, Abu Hanifah menghadap Gabenor Kufah dan memohon agar jirannya dibebaskan. Gabenor tersebut heran mengapa Abu Hanifah ingin memberi syafaat pada jiran yang selalu mengganggu ketenteramannya. Namun, Abu Hanifah dengan tegas menyatakan bahwa sebagai seorang Muslim, dia tidak ingin mengabaikan hak-hak jiran. Dia mengutip hadis Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya berlaku ihsan terhadap jiran.

Setelah pemabuk itu dibebaskan, dia datang berjumpa dengan Abu Hanifah dan bertanya bagaimana tanggapan orang tentang dirinya sekarang. Dengan rendah hati, pemabuk tersebut berjanji untuk mendampingi Imam dalam majlis ilmunya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan dan belas kasihan sang Imam.

2. Pendebat yang Hebat

Abu Hanifah juga terkenal sebagai seorang pendebat yang ulung. Dalam suatu perdebatan dengan para ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan, beliau memberikan analogi sebuah kapal yang berlayar tanpa nakhoda. Meskipun kapal itu berhasil sampai ke pelabuhan dengan selamat, ateis-ateis tersebut menolak cerita tersebut sebagai hal yang mustahil.

Namun, Abu Hanifah dengan bijaksana membalas mereka dengan logika yang kuat. Dia menunjukkan bahwa jika kapal tanpa nakhoda saja sudah mustahil berlayar sendiri, maka lebih mustahil lagi jika alam semesta yang begitu luas tidak memiliki pencipta dan pengatur.

Kesemua ateis tersebut terdiam dan akhirnya tunduk patuh atas hujah imam. Akhirnya, mereka memeluk agama Islam setelah menyaksikan kebenaran dan ketakwaan sang Imam.

3. Berani Menegakkan Kebenaran

Abu Hanifah tidak gentar dalam mempertahankan harga diri dan kesucian Islam, bahkan jika yang melawannya adalah kezaliman terhadap agama yang dicintainya. Dia tidak takut untuk menegakkan kebenaran dan berani melawan penguasa jika ditemukan ada ketidakadilan terhadap agama yang dia yakini.

Meskipun dia harus menanggung kesulitan, bahaya, dan tekanan sebagai seorang imam yang bertanggung jawab atas umatnya, Abu Hanifah tidak mundur dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam agama Islam.

4. Usahawan Berjaya yang Dermawan

Abu Hanifah datang dari keluarga yang berkecukupan sebagai pedagang kain. Ayah dan datuknya juga merupakan pedagang yang berjaya. Oleh karena itu, semangat seorang ahli perniagaan sudah mengalir dalam dirinya sejak kecil, dengan tujuan untuk meneruskan legasi keluarganya.

Meskipun berhasil sebagai seorang usahawan, Abu Hanifah tidak lupa untuk menjadi dermawan. Dia terkenal dengan kebaikan hati dan kemurahan budi, yang membuatnya selalu membantu orang lain dan menyumbang kepada yang membutuhkan.

Ujian dan Cabaran

Benar, Abu Hanifah adalah seorang tokoh yang sangat teguh dalam pendiriannya. Beliau pernah menghadapi cobaan dan penderitaan karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pada zamannya.

Abu Hanifah pernah ditangkap dan dipenjara karena menentang kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak adil. Beliau juga mengalami siksaan dan penderitaan fisik, termasuk cambukan, sebagai akibat dari penentangan terhadap penguasa. Bahkan, beliau dipaksa minum racun oleh penguasa, yang menyebabkan beliau meninggal dunia.

Meskipun menghadapi penderitaan dan bahaya, Abu Hanifah tetap teguh dalam prinsip dan keyakinannya. Beliau tidak mengorbankan nilai-nilai dan kebenaran agamanya demi menghindari kesulitan. Sikapnya yang berani dan teguh dalam mempertahankan kebenaran telah membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan diingati oleh umat Islam hingga kini.

Kecerdasan Abu Hanifah

Kisah Pertama:

Abu Hanifah memperlihatkan kecerdasannya yang mulia dalam menghadapi masalah tetangganya yang pemabuk. Meskipun pemabuk tersebut sering menganggu ketenteraman lingkungan dengan nyanyiannya setiap malam, Abu Hanifah tidak pernah mengabaikan hak jirannya. Suatu malam, ketika pemabuk tersebut tidak lagi mengganggu, Abu Hanifah menyelidiki dan mengetahui bahwa pemabuk itu telah ditangkap oleh pihak berkuasa.

Abu Hanifah segera menghadap Gabenor Kufah dan memohon agar jirannya dibebaskan. Gabenor tersebut heran mengapa Abu Hanifah ingin memberi syafaat pada jirannya yang selalu mengganggu ketenangan Abu Hanifah sendiri. Namun, Abu Hanifah dengan tegas menyatakan bahwa sebagai seorang Muslim, dia tidak ingin mengabaikan hak-hak jiran. Beliau mengutip hadis Rasulullah ﷺ yang menyatakan pentingnya berlaku ihsan terhadap jiran.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره..

Barangsiapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berlaku ihsan terhadap jirannya(Riwayat Muslim)

Setelah pemabuk itu dibebaskan, dia datang berjumpa dengan Abu Hanifah dan berkata bahwa dia telah melihat bagaimana orang-orang memberi perhatian dan menghormatinya setelah dibebaskan. Akhirnya, pemabuk itu berjanji untuk menghadiri majlis ilmu Abu Hanifah sebagai tanda terima kasih atas kebaikan dan belas kasihan sang imam.

Kisah Kedua:

Abu Hanifah juga terkenal sebagai seorang pendebat yang ulung. Suatu kali, beliau berdebat dengan para ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dalam perdebatannya, Abu Hanifah memberikan analogi tentang sebuah kapal tanpa nakhoda yang berlayar di tengah lautan dan berhasil sampai ke pelabuhan dengan selamat.

Ateis-ateis tersebut menolak cerita Abu Hanifah, menyatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil terjadi. Abu Hanifah kemudian menarik kesimpulan bahwa jika kapal yang tidak memiliki apa-apa saja tidak mungkin berlayar sendiri, maka bagaimana mungkin alam semesta yang luas ini tidak memiliki pencipta dan pengatur?

Akhirnya, para ateis tersebut tunduk pada hujah Abu Hanifah yang cerdas, dan mereka memeluk agama Islam setelah menyaksikan kebenaran dan ketakwaan sang Imam.

Ketokohan dalam Bidang Pendidikan

Sebelum Imam Abu Hanifah terlibat dalam dunia pendidikan, beliau lebih dulu aktif dalam bidang perniagaan.

Suatu hari, seorang guru hadis bertanya kepadanya,

“Gelar engkau pergi, wahai anak muda?”

Abu Hanifah menjawab, “Aku hendak pergi ke pasar.”

Guru itu bertanya lagi, “Tidak, dalam kalangan ulama, kepada siapa engkau pergi?”

Beliau menjawab, “Aku tidak pergi kepada sesiapa kerana aku sedang berniaga.”

Guru tersebut memberi pesan agar beliau melazimi ulama, kerana terlihat ada tanda-tanda bahawa Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Abu Hanifah mula dari hari itu memulakan pengajian bersama gurunya, Hamad bin Sulaiman.

Beliau mulai mengajar setelah kewafatan gurunya, Hamad, iaitu pada tahun 120 Hijrah ketika beliau berusia 40 tahun. Abu Hanifah terus melazimi gurunya, Hamad, kerana pada suatu hari, beliau merasa ingin memulakan halaqah sendiri karena merasa layak untuk memberikan kuliah. Namun, rasa bersalah menyelubungi hati Abu Hanifah, dan beliau kembali kepada majlis ilmu gurunya, Hamad.

Tidak lama setelah itu, Hamad terpaksa berpergian ke Basrah untuk urusan keluarganya yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Abu Hanifah dipilih untuk menggantikan gurunya. Selama dua bulan ketiadaan Hamad, beliau menjawab berbagai soalan yang diajukan, termasuk beberapa soalan yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Imam Abu Hanifah menulis kembali 60 soalan tersebut. Setelah gurunya kembali, beliau memeriksa kembali soalan-soalan itu beserta jawabannya. Hamad setuju dengan 40 soalan dan berbeda pandangan dengan 20 soalan lainnya.

Sejak saat itu, Imam Abu Hanifah berjanji untuk tidak meninggalkan majlis ilmu gurunya. Sampai akhirnya kewafatan Hamad, ilmu dan persiapan beliau menjadi mantap, dan baru pada saat itu beliau yakin untuk terlibat secara langsung dalam memberikan fatwa dan menyampaikan ilmu.

Latar Belakang Pendidikan

Imam Abu Hanifah bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil, dan dari sinilah perjalanan keilmuannya dimulai. Beliau kemudian melanjutkan pembelajarannya di bawah bimbingan berbagai ulama terkemuka di Kota Kufah. Minatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, terutama hukum Islam, sangat tampak dalam perjalanan hidupnya.

Tidak hanya itu, Abu Hanifah juga mendalami ilmu tafsir, hadis, Bahasa Arab, dan ilmu hikmah, yang semuanya menyempurnakan dirinya sebagai seorang ahli fiqh. Kemampuan dan kepakarannya diakui oleh ulama terkemuka sezamannya, termasuk Imam Hammad bin Abi Sulaiman.

Kepakaran dan ketekunan Abu Hanifah dalam mempelajari ilmu agama membawanya menjadi tokoh yang dihormati dan diakui di kalangan ulama pada zamannya. Kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu agama dan pengetahuan Islam telah membuka pintu bagi pengembangan mazhab Hanafi yang menjadi salah satu mazhab yang paling banyak diikuti di dunia Islam.

Guru & Pendidik Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memiliki kesempatan langka untuk bertemu dengan 9 atau 10 orang sahabat Nabi SAW seperti Anas bin Malik, Sahl bin Sa’d, Jabir bin Abdullah, dan masih banyak lagi. Bahkan ketika berusia 16 tahun dan berziarah ke Kota Madinah, beliau berkesempatan untuk belajar dari tokoh tabi’in seperti Atha bin Abi Rabah, yang merupakan salah satu ulama terkemuka di Kota Mekah pada masa itu.

Tidak kurang dari 4.000 orang menjadi guru bagi Imam Abu Hanifah. Dari jumlah tersebut, 7 orang merupakan sahabat Nabi SAW, 93 orang adalah tabi’in, dan selebihnya adalah dari kalangan tabi’ at-tabi’in.

Banyaknya jumlah guru beliau disebabkan karena beliau rajin merantau dan berkunjung ke berbagai kota guna mencari ilmu dari para ilmuwan dan ulama agama.

Beberapa nama guru beliau antara lain:

 1. Asy-Sya’bi
 2. Adi bin Tsabit
 3. Abdurrahman bin Hurmuj al-A’raj
 4. Amru bin Dinar
 5. Abu Ja’far Al-Baqir
 6. Ibnu Syihab Az-Zuhri
 7. Muhammad bin Munkandar, dan banyak lagi.

Kesempatan belajar dari para ulama terkemuka ini telah membentuk pengetahuan mendalam dan pemahaman agama yang mendalam dalam diri Imam Abu Hanifah, yang akhirnya menjadikannya sebagai salah satu ulama besar dan pendiri mazhab Hanafi yang sangat dihormati dalam dunia Islam.

Kehebatan beliau telah dipuji oleh Imam Syafie:

“Abu Hanifah adalah tokoh seluruh ulama fiqah.”

Murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memang sangat dihormati dan diakui oleh banyak orang, sehingga murid-muridnya datang dari berbagai tempat hanya untuk belajar dengan beliau.

Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah:

 1. Zufar bin al-Hudhayl (wafat 158H): Murid tertua Abu Hanifah dan mahir dalam qiyas. Setelah kewafatan Abu Hanifah, dia menjadi penggantinya sebagai Imam.
 2. Abd Allah bin Mubarak (wafat 175H): Ulama terkenal dalam bidang hadis dan fiqh, lahir pada tahun 118H dari keluarga campuran Turki dan Khawarizm.
 3. Ya’qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari (wafat 182H): Juga dikenal sebagai al-Qadi Abu Yusuf. Beliau berasal dari keturunan Arab di Kufah dan ahli dalam bidang sejarah. Dia banyak merujuk pendapat Abu Hanifah dalam karyanya seperti al-Kharaj dan al-Athar.
 4. Muhammad bin al-Hassan al-Syaibani (wafat 189H): Menyempurnakan studi fiqh dengan Abu Yusuf, al-Thawri, al-Awza’i, dan Imam Malik. Dia juga merupakan guru bagi Imam Syafie.
 5. Al-Hakam bin Abdullah bin Salamah al-Balkhi (wafat 197H): Juga dikenal sebagai Abu Muti’ al-Bakhi. Beliau meriwayatkan kitab al-Fiqh al Akbar II.
 6. Al-Hassan bin Ziyad al-Lu’lu’i al-Kufi (wafat 204H): Pernah menjadi qadi di Kufah pada tahun 194H dan dikenal sebagai murid Imam yang banyak meriwayatkan pendapat Abu Hanifah.
 7. Hafs Bin Salam al-Samarqandi (wafat 208H): Berasal dari Samarqand dan dikenal sebagai Abu Muqatil.

Murid-murid beliau dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

Pertama, mereka yang terus menlazimi Abu Hanifah sampai beliau wafat. Kedua, mereka yang belajar dengan beliau dalam jangka waktu tertentu, kemudian kembali ke negara asal mereka dengan membawa pendekatan dan manhaj Abu Hanifah. Ini menunjukkan bahwa murid-muridnya tidak hanya berasal dari Kufah, tetapi juga datang dari luar Kufah seperti Basrah, Balkh, Samarqand, dan lain-lain.

Imam Abu Hanifah juga berhasil melahirkan murid yang sejajar dengan beliau, yaitu Abu Yusuf. Beliau pernah dilantik sebagai ketua hakim dan menjadi ulama pertama yang mendapatkan gelar Qadi-al-Qudah.

Dalam sebuah riwayat Abu Yusuf meriwayatkan:

Tidak ada di dunia ini suatu majlis yang lebih aku sukai selain daripada pengajaran Abu Hanifah dan Ibn Abi Layla. Sesungguhnya aku tidak dapati seorang yang lebih dalam ilmunya selain dari Abu Hanifah dan tidak ada seorang qadi yang paling baik selain Ibn Abi-Layla

Sumbangan

Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang banyak menghabiskan masa di masjid untuk menyampaikan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang agama kepada orang ramai. Beliau sangat bijaksana dalam membezakan hadis sahih dan sebaliknya, kerana beliau selalu berhati-hati dalam menentukan hukum berdasarkan kedudukan hadis. Keahliannya dalam membedakan kualitas hadis memperlihatkan kemampuan intelektual yang tinggi.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ahli fikir dalam Islam karena menggunakan akal fikirnya dalam memutuskan hukum-hukum agama ketika tidak ada rujukan langsung di dalam Al-Quran. Berbekalkan kebolehan yang dimilikinya, beliau berhasil menyusun ilmu-ilmu fikah sehingga menjadi bab-bab seperti yang tersusun dalam kitab-kitab fikah masa kini. Beliau merupakan ulama pertama yang menyusun kitab fikah secara teratur mengikut bab dan fasal. Selain itu, beliau juga menyusun kitab “Al-Faraid” yang berkenaan dengan hukum harta pusaka dengan lengkap.

Cara pemikiran beliau mempengaruhi para muridnya yang kemudiannya menyebarkan ilmu mengikut aliran pemikiran melalui kuliah dan penulisan. Beliau sering kali menegah para muridnya untuk bertaklid tanpa berfikir, tetapi beliau menggalakkan penggunaan akal fikiran dalam menilai sesuatu hukum. Beliau juga menegah umat Islam dari mengamalkan perkara-perkara bid’ah dalam ibadat.

Dengan kepakaran dan pengaruh beliau, Imam Abu Hanifah telah meninggalkan warisan ilmu agama yang besar dan banyak mengilhami generasi seterusnya dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

Baca juga: Imam Malik: Biografi & Sejarah Lengkap Hidupnya.

Karya yang Dihasilkan

Terdapat 23 karya utama yang dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah yang mencakup berbagai bidang seperti akidah, pendidikan, hadis, dan fiqh. Beberapa di antaranya adalah:

 1. Fiqh al-Akbar: Kitab ini diriwayatkan oleh anak beliau, Hammad. Kitab ini membahas asas ilmu tauhid dan merupakan karya akidah Abu Hanifah yang paling terkenal dan dihuraikan oleh banyak sarjana Islam.
 2. Al-Fiqh al-Absat: Juga dikenal dengan nama al-Fiqh al-Akbar II. Kitab ini diriwayatkan oleh Abu Muti’ al-Hakam dan telah dihuraikan oleh beberapa ulama lain seperti Abu al-Layth al-Samarqandi.
 3. Risalah ila ‘Uthman al-Batti: Risalah ini adalah surat yang ditulis oleh Abu Hanifah kepada Uthman bin Sulayman bin Jurmuz al-Batti untuk menolak anggapan bahwa beliau mendukung fahaman Murji’ah (fahaman yang menerima pengakuan iman hanya dalam hati).
 4. Wasiyyah Abu Hanifah fi al-Tauhid: Ini adalah wasiat Abu Hanifah tentang tauhid.
 5. Al-Alim wa al-Muta’allim: Karya ini membahas tentang ilmu dan belajar.

Itulah beberapa dari 23 karya utama Imam Abu Hanifah yang telah diwariskan dan dihargai oleh banyak ulama dan sarjana Islam, yang mencakup berbagai bidang ilmu agama dan memperkaya pemahaman umat Islam mengenai ajaran Islam.

Baca juga: Cara Solat Sunat Istikharah Yang Mudah & Ringkas.

Penutup

Perkara yang kita boleh mengambil iktibar dalam perjalanan kisah hidup Abu Hanifah dari artikel Bacadoa.my adalah:

Abu Hanifah (ابو حنيفه) atau nama sebenar beliau Nukman bin Thabit (نعمان ن ثابت) dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bersamaan 699 Masihi di kampung Anbar di Kufah, Iraq pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah keturunan Parsi dan merupakan ulama terkenal dalam Islam yang mendirikan Mazhab Hanafi. Gelaran “Abu Hanifah” diberikan kepadanya kerana beliau selalu membawa dakwat ke mana-mana tempat beliau pergi untuk mencatat ilmu yang diperoleh. Beliau juga mendapat gelaran Abu Hanifah karena mempunyai seorang anak lelaki bernama Hanifah dan “Hanifah” juga bermaksud cenderung agama.

Imam Abu Hanifah terkenal dengan sifatnya yang suka membantu sesiapa sahaja yang memerlukan pertolongan, rajin berusaha, dan memiliki cita-cita yang tinggi dalam hidupnya. Beliau juga amat menghormati guru-gurunya dan sering memberikan hadiah kepada mereka serta guru-guru yang mengajar anaknya. Meskipun beliau pernah dipujuk oleh khalifah untuk memegang jawatan dalam kerajaan, beliau menolak tawaran tersebut kerana bimbang dirinya akan dieksploitasi oleh khalifah.

Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah atau 767 Masihi di penjara ketika beliau berusia 70 tahun dan dikebumikan di Baghdad. Mazhab beliau tersebar di negara-negara Islam dan mempengaruhi khususnya di Iraq. Selain itu, mazhab Hanafi juga menjadi mazhab rasmi di kerajaan Uthmaniyah dan wilayah jajahannya seperti Mesir, Lubnan, dan Syria.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.