√ Perkara yang Membatalkan Puasa dan Maksud (Hukum)

Perkara yang Membatalkan Puasa – Puasa adalah perbuatan menahan diri. Dalam konteks istilah agama, puasa merujuk kepada tindakan menahan diri daripada tindakan-tindakan yang boleh membatalkan puasa dari waktu Subuh sehingga waktu Maghrib.

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Kewajiban berpuasa telah diwajibkan atas kamu sebagaimana ia diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu mencapai ketaqwaan.”

Ayat ini adalah arahan bagi kita untuk melaksanakan puasa. Mengapa pada akhir ayat ini penekanan diberikan kepada “agar kamu mencapai ketaqwaan”?

Hal ini disebabkan ketaqwaan dapat dicapai melalui tindakan menahan diri dari perbuatan-perbuatan sia-sia dan sejenisnya.

Namun, bukan hanya itu, kita juga dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merupakan asas kehidupan kita sebagai manusia, iaitu makan dan minum.

Sebagai seorang Muslim, kita harus memahami perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa supaya amalan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan tidak menjadi sia-sia.

Puasa

Dalam segi bahasa, puasa adalah tentang menahan diri. Dalam istilah agama, puasa merujuk kepada menahan diri daripada tindakan-tindakan yang boleh membatalkan puasa dari waktu subuh hingga maghrib.

Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 183:

“Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.”

Ayat ini adalah perintah bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa. Mengapa di akhir ayat ini ditekankan tentang “supaya kamu bertakwa”?

Hal ini disebabkan kerana ketakwaan dapat dicapai melalui pengamalan menahan diri daripada perbuatan-perbuatan sia-sia dan sebagainya. Namun bukan hanya itu, kita juga dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang asas kepada manusia, seperti makan dan minum.

Apabila Allah mengurangkan nikmat makan dan minum, hasrat untuk melakukan dosa menjadi lebih rendah kerana perhatian kita tertumpu kepada keperluan asas seperti makanan dan minuman. Apabila perut kita lapar, kita mungkin tidak akan memikirkan tentang melakukan dosa tertentu.

Ini sebabnya mengapa puasa adalah satu amalan yang signifikan. Ia membantu meningkatkan ketakwaan. Sebagai manusia, apabila kita kehilangan sesuatu nikmat, kita cenderung kembali kepada Allah. Pada masa itulah kita cenderung untuk berdoa, bersolat, dan lain-lain.

Sebagai contoh, apabila kita menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, kita akan cenderung melakukan solat hajat dan sebagainya. Walaupun sebelum ini mungkin jarang kita melakukannya.

Mengapa?

Kerana keperluan asasi kita sebagai manusia memerlukan perbelanjaan untuk menyara diri. Dan untuk mendapatkan perbelanjaan, kita memerlukan pekerjaan.

Oleh itu, apabila kita tidak mempunyai pekerjaan, ia akan menyukarkan diri kita untuk menyara diri. Inilah mengapa puasa memainkan peranan yang signifikan dalam meningkatkan ketakwaan kita. Oleh itu, kita perlu memahami dengan mendalam mengenai perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa.

Baca juga: DOA BUKA PUASA: Sendiri, Ramai, Amalan, Rumi.

Perkara yang Membatalkan Puasa

Berikut adalah senarai perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang pada bulan Ramadan, dan larangan ini juga berlaku bagi semua jenis puasa sunat yang dianjurkan dalam Islam.

1. Makan dan Minum

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah, ayat 187:

“Dan makan serta minumlah sehingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga (datangnya) malam.”

Mereka yang makan dan minum walaupun sedikit atau mempunyai sisa makanan di celahan gigi atau mulut dengan sengaja dikira batal puasanya.

Rasulullah SAW ada bersabda:

“Jika seseorang itu terlupa sehingga dia makan dan minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, kerana sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum.” – (Hadis Riwayat al-Bukhari (4/135) dan Muslim (1155))

2. Sampainya ‘Ain kepada Rongga Badan Melalui Saluran yang Terbuka

‘Ain yang dimaksudkan di sini adalah benda asing yang dapat dilihat. Tindakan memasukkan sesuatu walaupun sedikit ke dalam rongga yang terbuka adalah dilarang. Walau bagaimanapun, benda yang meninggalkan kesan seperti bauan, sensasi panas atau sejuk, tidak dianggap sebagai ‘ain.

Antara saluran terbuka yang dimaksudkan adalah seperti tengkuk, dalam telinga, dalam hidung, dubur, dan sebagainya.

3. Muntah dengan Sengaja

Muntah yang dapat membatalkan puasa adalah apabila seseorang mengeluarkan muntah dengan sengaja. Ini termasuk tindakan memasukkan jari ke dalam mulut untuk memancing muntah secara sengaja.

Jika muntah itu keluar tanpa disengajakan, maka puasa masih tetap sah.

Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengganti puasanya, dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya.” – (Hadis Riwayat Abu Dawud (3/310), at-Tirmidzi (3/79), Ibnu Majah (1/536) Ahmad (2/498))

4. Persetubuhan

Kisah seorang lelaki yang berhubungan intim dengan isterinya pada siang hari ketika berpuasa telah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW.

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Saya dalam kesulitan, wahai Rasulullah.” Nabi SAW bertanya, “Apa masalah yang kamu hadapi?” Lelaki itu menjawab, “Saya telah berhubungan intim dengan isteri saya pada siang hari dalam bulan Ramadan.”

Rasulullah SAW berkata, “Adakah kamu mampu memerdekakan seorang hamba sahaya?” Lelaki itu menjawab, “Tidak mampu.” Nabi SAW bertanya lagi, “Bisakah kamu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?” Lelaki itu mengatakan dia tidak mampu.

Rasulullah SAW bertanya lagi, “Adakah kamu memiliki makanan yang cukup untuk diberikan kepada enam puluh orang miskin?” Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Kemudian lelaki itu duduk, dan sebentar kemudian datang seseorang kepada Nabi SAW membawa sebuah bakul besar berisi kurma.

Rasulullah SAW berkata, “Berikanlah kurma ini sebagai sedekah.” Lelaki itu bertanya, “Kepada siapa, wahai Rasulullah?” Nabi SAW berkata, “Berikan kepada mereka yang lebih miskin daripada kamu.” Lelaki itu berkata, “Demi Allah, tidak ada penduduk kampung ini yang lebih memerlukan makanan daripada keluarga kami. Pulanglah, dan berikan kurma ini kepada ahli keluarga kamu.” – (Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim)

Berhubungan intim walaupun tanpa mengeluarkan air mani adalah dilarang dan membatalkan puasa.

5. Onani

Onani atau masturbasi juga termasuk dalam perbuatan yang membatalkan puasa. Mengeluarkan air mani dengan sengaja melalui pelbagai cara, seperti memandang, berfantasi, menyentuh, atau lainnya, dianggap sebagai pelanggaran terhadap puasa.

Namun, jika air mani keluar dalam mimpi, ini tidak membatalkan puasa.

6. Datangnya Darah Haid atau Nifas

Wanita akan mengalami haid atau nifas setiap bulan. Kedua-dua keadaan ini menyebabkan wanita tidak suci untuk melaksanakan ibadah puasa.

Walaubagaimanapun, tidak perlu mengqada solat yang terlepas, tetapi wanita tersebut wajib mengqada puasa yang telah ditinggalkan mengikut bilangan hari.

7. Gila dan Murtad

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 217:

“Dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan akhirat.”

Seseorang yang gila atau murtad (keluar dari agama Islam) tidak diwajibkan untuk berpuasa. Oleh itu, perintah berpuasa tidak terpakai kepada mereka.

Moga perkongsian mengenai perkara yang membatalkan puasa ini memberi manfaat kepada anda sebagai panduan dalam menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan.

8. Mengeluarkan Air Mani dengan Sengaja

Mengeluarkan air mani dengan sengaja juga boleh menyebabkan puasa kita terbatal.

Walau bagaimanapun, sekiranya air mani tersebut keluar akibat kita bermimpi ketika tidur pada siang hari, maka tidaklah terbatal puasa kita pada hari tersebut.

Baca juga: TAHLIL ARWAH LENGKAP: Ringkas, Umum, Hukum.

Perkara yang Membatalkan Puasa sehingga Wajib Qadha & Membayar Kafarat

Terdapat satu perkara yang jumhur ulama sepakat sebagai penyebab batalnya puasa sehingga memerlukan qadha (mengganti) puasa dan membayar kafarat, iaitu berhubungan seksual (jimak).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu bahwa dia telah melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Rasulullah SAW menanyainya tentang opsi-opsi kafarat, seperti memerdekakan seorang hamba, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Namun, lelaki tersebut tidak mampu melaksanakan opsi-opsi tersebut. Akhirnya, Nabi SAW memberikannya kurma untuk disedekahkan kepada keluarganya.

Menurut Sayyid Sabiq, membayar kafarat dalam konteks ini menjadi wajib jika perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa paksaan, serta dilakukan antara sesama muslim. Jika suami memaksa istrinya, maka hanya suami yang wajib membayar kafarat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kewajiban membayar kafarat harus dilakukan berurutan sesuai dengan urutan yang tertera dalam hadis. Ini adalah pandangan yang dipegang oleh jumhur ulama. Tidak diperbolehkan memilih jenis kafarat yang berbeda, kecuali jika seseorang memang tidak mampu melaksanakan opsi pertama, lalu pindah ke opsi kedua, dan seterusnya.

Selain itu, terdapat juga perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa, sebagaimana dijelaskan dalam buku “99 Hadis Pedoman Hidup Manusia” karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. Contohnya adalah ucapan kotor atau buruk, menyebarkan fitnah, melakukan perbuatan atau berkata yang haram, terlibat dalam pertikaian, dan melakukan maksiat.

Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk memahami betul mengenai perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa serta perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi manfaat spiritual dari ibadah puasa kita. Ini adalah bagian integral dari menjalankan puasa dengan penuh kesadaran dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.