√ HUKUM ANAK SUSUAN: Kesan dalam Islam dan Pengertiannya

Anak Susuan – Memahami bahawa anak susuan diberikan kedudukan yang penting dalam Islam, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci mengenai hubungan hukum di antara bayi susuan dan anggota keluarga susuan dalam agama tersebut.

Kami akan mengkaji dengan teliti konsep ibu susuan, syarat-syarat yang perlu dipenuhi, dan akibat-akibat yang timbul daripada hubungan ini.

Pengertian Anak Susuan

Anak angkat merujuk kepada seorang kanak-kanak yang disusukan oleh ibu angkatnya yang bukan ibu kandungnya.

Dalam situasi ini, ibu angkat adalah wanita yang memberikan susu kepada anak tersebut, sementara bapa angkat adalah suami kepada ibu angkat.

Menurut undang-undang agama, ikatan keluarga anak angkat dianggap sangat rapat dan mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan.

Syarat Menyusukan Anak Susuan

Agar seseorang boleh dianggap sebagai anak susuan, terdapat sejumlah syarat yang mesti dipatuhi. Antara keperluannya adalah:

  1. Ibu susuan perlu menjadi seorang perempuan yang menganut agama Islam.
  2. Ibu susuan tidak boleh sedang haid atau dalam tempoh nifas semasa menyusukan bayi.
  3. Bayi yang akan dijadikan anak susuan hendaklah berumur di bawah 2 tahun dan belum mencapai tahap yang dikenali sebagai “umur tamyiz” (biasanya sekitar 7 tahun).
  4. Bayi susuan mesti disusukan oleh ibu susuan sekurang-kurangnya lima kali dengan cara yang sempurna tanpa terputus.

Hikmah dan Kepentingan Dalam Islam

Keutamaan penting dalam Islam adalah penjagaan terhadap anak-anak. Satu nilai yang besar terkandung di dalamnya ialah pemeliharaan maruah dan kehormatan keluarga.

Anak-anak yang diambil oleh keluarga lain diberikan perlindungan dan kasih sayang sebagaimana anak-anak kandung mereka sendiri.

Perhubungan ini menyingkirkan sebarang syak wasangka antara anak susuan dan keluarga angkatnya, dan membina ikatan persaudaraan yang kukuh.

Hukum Anak Susuan Dalam Islam

Keterlibatan dalam proses pemberian susu badan membawa bersama beberapa konsekuensi undang-undang yang signifikan dalam kehidupan seorang individu beragama Islam. Di antaranya termasuk:

1. Warisan

Anak susu tidak secara automatik berhak menerima sebahagian daripada harta pusaka ibu susu atau bapa susu, melainkan jika mereka diberikan wasiat oleh ibu susu atau bapa susu.

2. Mahram

Anak yang diberi susu badan dianggap sebagai mahram kepada ibu susu, bapa susu, dan anak-anak darah mereka. Oleh itu, mereka tidak diwajibkan menutup aurat di hadapan satu sama lain dan juga tidak dibenarkan untuk berkahwin antara satu sama lain.

3. Pembatalan Hubungan Susu

Hubungan susu boleh dibatalkan jika bayi yang disusukan tidak menyusu daripada ibu susu sebanyak lima kali secara sempurna dan tidak terputus. Sekiranya hubungan susu dibatalkan, maka hukum-hukum berkaitan dengan mahram, warisan, dan lain-lain akan kembali kepada keadaan semula.

4. Perkahwinan Antara Anak Susu dan Anak Darah

Anak susu tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan anak darah ibu susu atau bapa susu. Ini kerana hubungan mereka dianggap sebagai saudara sepersusuan.

5. Menyusu Anak Lain

Jika seorang ibu susu menyusukan anak yang bukan darahnya sendiri, anak itu akan dianggap sebagai adik susu kepada anak susu yang pertama dan dianggap sebagai mahram kepada keluarga tersebut. Dalam keadaan ini, kedua-dua anak yang disusukan tidak dibenarkan untuk berkahwin antara satu sama lain.

6. Nama dan Keturunan

Anak yang disusukan tidak dibenarkan untuk mengambil nama atau mewarisi keturunan bapa susu. Walaubagaimanapun, mereka dibenarkan untuk menggunakan nama bapa susu sebagai gelaran, sebagai tanda penghormatan dan kasih sayang.

7. Tanggungjawab Ibu dan Bapa Susu

Ibu susu dan bapa susu mempunyai tanggungjawab yang sama seperti ibu dan bapa darah terhadap anak susu. Mereka perlu mendidik dan membesarkan anak yang disusukan dengan penuh kasih sayang dan perhatian, serta memenuhi keperluan fizikal, emosi, dan rohani anak susu.

Kesimpulan

Dalam Artikel bacadoa.my Anak susuan dalam Islam mempunyai kedudukan penting dalam keluarga susuan mereka, dengan hubungan undang-undang yang diatur dengan teliti. Ini melibatkan aspek seperti warisan, status mahram, pembatalan hubungan susuan, perkahwinan antara anak susu dan anak darah, serta penamaan dan keturunan.

Tanggungjawab ibu susu dan bapa susu terhadap anak susu sama pentingnya dengan ibu bapa kandung, termasuk dalam memberikan pendidikan, kasih sayang, serta memenuhi keperluan fizikal, emosi, dan rohani anak susuan.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.