√ Niat Zakat Fitrah Beserta Hukum Cara Kira Dalam Islam

Niat Zakat Fitrah – Bagaimanakah sepatutnya lafaz niat zakat fitrah dan bagaimanakah kita harus mengira zakat fitrah dengan betul mengikut syariat?

Dalam artikel ini, kami ingin berkongsi dengan anda mengenai lafaz yang sepatutnya digunakan untuk niat zakat fitrah dan kaedah yang betul untuk mengira zakat fitrah sebagai panduan anda.

Pengertian Zakat Fitrah

Zakat berasal daripada perkataan زَكَى yang merujuk kepada kesucian dan kemakmuran. Dalam konteks syarak, zakat merujuk kepada pengeluaran sebahagian harta tertentu dengan kadar yang ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disalurkan kepada golongan yang memerlukan.

Manakala, zakat fitrah pula adalah sumbangan yang diwajibkan untuk diberikan setelah berbuka puasa pada hari raya dan berakhirnya bulan Ramadan.

Hukum Membayar Zakat Fitrah

Sistem pembayaran zakat ini sebenarnya terdiri daripada lima peringkat yang berbeza. Berikut adalah penerangan yang lengkap:

  1. Peringkat Harus: Zakat fitrah perlu dibayar selepas memasuki bulan Ramadan.
  2. Peringkat Wajib: Pada malam pertama Syawal, adalah wajib untuk membayar zakat fitrah.
  3. Peringkat Sunat: Menunaikan pembayaran pada pagi hari raya, selepas matahari terbit, sebelum melaksanakan Solat Sunat Aidilfitri.
  4. Peringkat Makruh: Adalah makruh untuk membayar zakat fitrah selepas menunaikan Solat Sunat Aidilfitri.
  5. Peringkat Haram: Melewatkan pembayaran sehingga lewat dari 1 Syawal adalah diharamkan.

Dalil Pensyariatan Zakat Fitrah

Menurut ajaran Sunnah yang terkenal, zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, iaitu pada masa puasa Ramadan diwajibkan.

Hal ini bersumber daripada hadis Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرْضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah iaitu satu gantang tamar atau satu gantang sya’ir pada bulan Ramadan ke atas setiap orang Islam, sama ada yang bebas atau hamba lelaki atau perempuan.” – (Hadis Riwayat Bukhari, No, 1433 dan Muslim, No. 984)

Waktu Membayar Zakat Fitrah

Bayaran zakat fitrah boleh dilakukan secara atas talian atau dengan menghadiri mana-mana pejabat Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) atau Agensi Mengurus Zakat (AMZ) di seluruh Malaysia.

Berikut adalah jadual waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran zakat fitrah:

1. Waktu Wajib

Menurut pandangan Mazhab Syafie dan Hanbali, serta sebahagian ulama Mazhab Maliki, waktu wajib untuk membayar zakat fitrah bermula sebaik matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan, iaitu malam raya.

2. Waktu Sunat

Mazhab Syafie berpendapat bahawa sunat untuk membayar zakat fitrah sebelum solat hari raya, dan sebaiknya tidak ditangguhkan sehingga selepas solat.

3. Waktu Haram

Menurut al-Hasan bin Ziyad dari ulama Hanafi, waktu untuk menunaikan zakat fitrah adalah terhad dan berbeza mengikut tempat, mirip dengan hari korban. Oleh itu, sesiapa yang menangguhkannya selepas hari raya tanpa sebab yang munasabah, akan dianggap berdosa.

Pendapat ini juga dipatuhi oleh Mazhab Maliki, Syafie, dan Hanbali. Walaupun zakat fitrah dianggap sebagai sedekah jika dibayar selepas waktu yang ditetapkan, namun masih dianggap wajib untuk membayarnya dengan segera. Menangguhkannya hanya akan menambah dosa.

Niat Zakat Fitrah

1. Lafaz zakat fitrah untuk diri sendiri:

ﻧَﻮَﻳْﺖُ أَﻥْ أُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْسيْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an nafsi fardhan lillahi ta’ala

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu kerana Allah Taala.”

2. Lafaz zakat fitrah untuk isteri:

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an zaujati fardhan lillahi ta’ala

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk isteriku fardhu kerana Allah Taala.”

3. Lafaz zakat fitrah untuk anak lelaki:

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an waladi fardhan lillahi ta’ala

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak lelakiku … (sebutkan nama), fardhu kerana Allah Taala.”

4. Lafaz zakat fitrah untuk anak perempuan:

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku … (sebutkan nama), fardhu kerana Allah Taala.”

5. Lafaz zakat fitrah untuk diri sendiri dan seluruh keluarga:

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri anni wa an jami’i ma yalzimuniy nafaqatuhum syar’an fardhan lillahi ta’ala

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardhu kerana Allah Taala.”

6. Lafaz zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan:

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ (..…) ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an (……) fardhan lillahi ta’ala

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk … (sebutkan nama spesifik), fardhu kerana Allah Taala.”

Hikmah Membayar Zakat

Pemberian zakat membawa manfaat yang besar, tidak hanya dari segi agama tetapi juga sosial. Ini adalah beberapa manfaat penting pemberian zakat:

1. Ketaatan kepada Allah

Membayar zakat merupakan tanda ketaatan kepada Allah SWT yang sangat penting dalam Islam. Melalui pembayaran zakat, seseorang menunjukkan kepatuhannya kepada Allah dan mematuhi perintah-Nya dalam mengurus dan mengelola harta dengan cara yang benar.

2. Penyucian harta

Zakat berperan sebagai insentif untuk membersihkan harta yang kita miliki. Dengan membayar zakat, harta kita akan dibersihkan dari unsur-unsur kepemilikan yang tidak bermoral, seperti sifat bakhil, tamak, atau tidak adil dalam urusan perdagangan.

3. Keseimbangan sosial

Zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk menyebarkan kekayaan dalam masyarakat. Dengan memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya, jurang sosial dapat diperkecil.

Mereka yang kurang beruntung akan mendapat bantuan untuk kebutuhan dasar mereka, yang pada gilirannya menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

4. Membantu fakir dan miskin

Salah satu tujuan utama zakat adalah membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, yatim, dan janda.

Melalui pembayaran zakat, kita bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang memerlukan bantuan, memberikan dampak positif pada kehidupan mereka.

5. Membentuk sikap empati dan rasa sosial

Zakat mengajarkan kita tentang empati dan peduli terhadap sesama manusia.

Dengan membayar zakat, kita menjadi lebih sensitif terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain, serta secara aktif berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini memberikan penerangan penting tentang zakat fitrah, termasuk niat yang diperlukan serta cara yang betul untuk menghitung dan membayarnya mengikut ajaran Islam. Zakat fitrah merupakan sumbangan yang wajib diberikan selepas berakhirnya bulan Ramadan dan berbuka puasa pada Hari Raya.

Ia bukan hanya tindakan keagamaan yang penting tetapi juga membantu dalam membersihkan harta serta mengekalkan keseimbangan sosial dalam masyarakat dengan membantu golongan yang kurang bernasib baik. Dengan memahami dan melaksanakan proses zakat fitrah dengan betul, umat Islam dapat memenuhi kewajipan agama mereka sambil memberi manfaat rohani dan sosial yang besar kepada masyarakat.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.