√ Berikut Hukum Cerai Semasa Mengandung Lengkap

Cerai Semasa Mengandung – Adakah suatu penceraian sah apabila suami memilih untuk menceraikan isterinya semasa dia sedang mengandung?

Dalam artikel ini, kami ingin membincangkan mengenai keabsahan tindakan menceraikan isteri semasa beliau sedang hamil.

Pengertian Penceraian

Penceraian, dalam pengertian bahasa, merujuk kepada perpisahan.

Secara istilah, penceraian merujuk kepada kegagalan hubungan perkahwinan dan pemutusan ikatan suami isteri atas sebab-sebab tertentu.

Penghuraian Dalam Islam

Dalam Sistem Undang-undang Keluarga Islam, proses penceraian dikenali dalam beberapa bentuk yang berbeza, iaitu:

1. Taklik

Taklik merujuk kepada perjanjian yang dibuat oleh suami selepas perkahwinan berdasarkan Undang-undang Keluarga Islam.

Penceraian melalui taklik berlaku apabila suami melanggar syarat-syarat taklik yang telah disepakati.

2. Talak

Talak berlaku apabila kedua-dua pasangan, suami dan isteri, bersetuju untuk berpisah secara aman, atau apabila suami mengucapkan talak sebagai cara untuk mengakhiri perkahwinan.

Talak boleh diklasifikasikan kepada dua jenis – talak sharih atau talak kinayah.

3. Fasakh

Fasakh adalah proses di mana hakim bertanggungjawab untuk mengisytiharkan penceraian antara suami dan isteri atas alasan yang merugikan salah satu atau kedua-dua belah pihak dan tidak dapat diperbaiki lagi.

4. Khuluk

Penceraian melalui khuluk melibatkan tawaran dari pihak isteri untuk berpisah dengan memberi wang atau harta sebagai ganti rugi.

5. Li’an

Penceraian melalui li’an berlaku apabila suami:

  • Menyangkal anak yang dilahirkan oleh isterinya atau anak yang dikandung oleh isterinya sebagai anak kandungnya.
  • Mempersoalkan kesetiaan isterinya dengan lelaki lain tanpa bukti yang sahih daripada empat saksi.

Hukum Cerai Semasa Mengandung

Menurut kebanyakan ulama, memutuskan talak terhadap isteri yang mengandung atau dalam keadaan hamil adalah suatu kewajipan yang tidak dilarang atau dianggap tidak disukai.

Pendapat ini disokong oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar R.Anhuma:

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

MaksudnyaDari Ibnu Umar RA bahwa dia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khatthab RA menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi.

Lantas beliau pun berkata kepada Umar bin Khatthab RA, ‘Perintahkanlah kepada dia (Ibnu Umar RA) supaya dia kembali kepada isterinya, kemudian talaklah dia dalam keadaan dia suci atau hamil.” – (Hadis Riwayat Muslim, No. 1471)

Imam Nawawi menyatakan bahawa hadis ini menjadi hujah untuk memberi talak ketika isteri sedang mengandung dan pandangan ini juga disokong oleh Mazhab Syafie.

Bukan itu sahaja, pendapat ini juga dianuti oleh ulama-ulama lain seperti Ibnu Sirin, Ahmad Ishaq, Abu Tsur, Abu Ubaid, dan yang seumpamanya.

Selain itu, talak yang diberikan ketika isteri sedang mengandung adalah talak syari’e, yang tidak bersifat sunat dan juga tidak bid’ah.

Di antara jenis-jenis talak yang tidak dianggap sebagai sunat atau bid’ah ialah:

  1. Wanita yang masih belum mencapai haid.
  2. Berhenti haid.
  3. Mengandung dengan jelas.
  4. Tidak pernah bersetubuh dengan suami.
  5. Meminta perceraian secara ikhlas.

Lafaz Talak Cerai Ketika Hamil

Istilah pembubaran perkahwinan boleh dikelaskan kepada dua jenis:

  1. Pembubaran dalam bentuk yang jelas (sareh).
  2. Pembubaran dalam bentuk yang tidak jelas atau dikenali sebagai sindiran (kinayah).

Pembubaran sareh merujuk kepada penggunaan kata-kata yang tegas dan jelas untuk menyatakan niat untuk mengakhiri perkahwinan. Contohnya:

“Aku talakkan engkau.”
“Aku menceraikan engkau dengan talak 1, 2 atau 3.”

Dengan kata-kata tersebut, perkahwinan akan sah secara undang-undang walaupun tanpa niat yang sama dari pihak suami.

Manakala, pembubaran kinayah merujuk kepada ucapan yang boleh ditafsirkan sebagai tindakan pembubaran perkahwinan atau mungkin membawa maksud lain bergantung kepada konteks dan petunjuk-petunjuk yang ada sebelum dan selepas ucapan itu dilafazkan, serta niat sebenar suami.

Contoh-contoh pembubaran kinayah termasuklah:

“Baliklah kamu kepada ibu bapa kamu.”
“Saya tidak lagi memerlukan kamu.”
“Mulai hari ini, kita harus berpisah.”

Kesan perkataan-perkataan atau lafaz-lafaz seperti di atas bergantung kepada niat sebenar suami yang mengucapkannya. Jika niatnya adalah untuk menceraikan isterinya, maka perkahwinan itu dianggap telah berakhir. Sebaliknya, jika niatnya tidak untuk menceraikan isterinya, maka ucapan tersebut tidak akan menghasilkan pembubaran perkahwinan.

Status Iddah Isteri Yang Kena Cerai Semasa Mengandung

Tempoh iddah bagi wanita yang hamil yang telah ditalak adalah sehingga dia melahirkan anaknya. Prinsip ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Thalaq, ayat 4.

وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka adalah sehingga mereka melahirkan kandungan mereka

Walaupun begitu, jika isteri mengalami keguguran atau melahirkan seorang anak segera setelah bercerai, iddah isteri berakhir dengan serta-merta.

Kesan Cerai Ketika Sedang Hamil

Pemecahan perkahwinan mampu menimbulkan impak yang baik dan buruk terutamanya kepada golongan wanita.

Wanita mungkin menghadapi tekanan yang boleh didefinisikan sebagai paksaan atau tuntutan terhadap mereka.

Apabila mereka terdedah kepada tekanan, mereka mungkin turut mengalami perasaan kesedihan, khususnya bagi wanita yang telah berpisah. Mereka merasakan kekecewaan dengan situasi rumah tangga yang terbongkar.

Trauma terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam rumah tangga juga boleh memberi kesan yang mendalam, terutamanya jika penceraian disebabkan oleh keganasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami yang tidak bertanggungjawab.

Namun begitu, dari sudut positifnya, pemecahan perkahwinan juga mampu membawa kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik berbanding dengan wanita yang terus menerus menderita dalam perkahwinan yang tidak bahagia.

Sebilangan wanita mungkin merasakan peningkatan positif dalam diri, menjadi lebih matang, dan mendapati makna yang lebih dalam dalam kehidupan selepas melalui proses perceraian.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini menuliskan, Dalam Islam, menceraikan isteri semasa mengandung adalah dibenarkan dan dianggap sah, seperti yang disokong oleh kebanyakan ulama dan hadis yang menegaskan pentingnya tindakan itu.

Terdapat pelbagai cara untuk melakukan penceraian, termasuk talak, fasakh, khuluk, dan li’an, yang bergantung kepada niat sebenar suami. Bagi isteri yang diceraikan ketika mengandung, tempoh iddahnya adalah sehingga melahirkan anaknya, kecuali jika berlaku keguguran atau kelahiran anak segera selepas cerai, iddah berakhir dengan serta-merta.

Penceraian semasa mengandung boleh memberi kesan emosi yang mencabar kepada wanita, tetapi ada yang juga mendapati pembebasan diri selepas penceraian dan mencari kehidupan yang lebih baik.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.