√ Hukum Mim Mati: Pengertian, Cara Baca Beserta Contohnya

Hukum Mim Mati – Mim Sakinah, dikenali juga sebagai mim mati (مْ), adalah sebuah huruf dalam bahasa Arab yang mempunyai sifat khusus. Ia berkait rapat dengan Nun Sakinah kerana kedua-duanya menghasilkan bunyi dari pangkal hidung, dengan ciri-ciri tertentu seperti dengungan dan sifat ghunnah.

Penting untuk diingat bahawa hukum-hukum yang berkaitan dengan Mim Sakinah merujuk kepada pengucapan dalam dialek Syafawi, di mana bibir memainkan peranan penting. Huruf mim ini dikeluarkan melalui pertemuan dua bibir, memberi kesan pada cara bunyi dihasilkan.

Hukum Mim Sakinah dibahagikan kepada tiga jenis utama: Idgham Mithlain atau Idgham Syafawi, ikhfa’ Syafawi, dan Izhar Syafawi. Setiap jenis mempunyai peraturan dan corak pengucapan yang berbeza, memberikan kesan yang berlainan dalam pengucapan huruf Arab secara keseluruhan.

Pembahagian Hukum Mim Hukum Mim Mati (مْ).

Pembahagian hukum Mim Sakinah (مْ) apabila berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama seperti berikut:

1. Idgham Mithlain/ Idgham Syafawi (ادغام مثلين)

Izhar syafawi, atau dikenali juga sebagai Izhar Mithlain, berlaku apabila huruf sukun “mim” bertembung dengan huruf “mim” yang terletak dalam perkataan yang berasingan.

Cara membaca yang digalakkan bagi aturan ini ialah dengan menyepadukan dengan sempurna bunyi mim pertama ke dalam bunyi mim kedua, dengan kesepaduan sepenuhnya dalam dua suku kata.

Fenomena ini dipanggil sebagai Idgham Mithlain kerana ia melibatkan pertembungan dua huruf yang sama dalam segi cara dan tempat keluar suara, iaitu mim dan mim.

Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi yang terdapat didalam Al-Quran

أَنفُسِهِم مِّنۢ

وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَقٌ

2. Ikhfa’ Syafawi (اخفاء شفوي)

Ikhfa Syafawi berlaku apabila Mim Sakinah (مْ) bertemu dengan huruf (ب). Dalam situasi ini, bacaan Mim Sakinah perlu diselindungkan (Ikhfa) dan disertakan dengan ghunnah sebanyak 2 harkat.

Ikhfa ini dinamakan Syafawi kerana huruf (م) dan (ب) keduanya dilafazkan melalui dua bibir.

Contoh huruf yang terlibat adalah huruf (ب).

Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi yang terdapat didalam Al-Quran

وَمَا صَا حِبُکُم بِمَجۡنُونٍ

فَإِذَا هُم بِالسَّا هِرَةِ

3. Izhar Syafawi (اظهار شفوي)

Apabila Mim Sakinah berjumpa dengan huruf-huruf Hijaiyah selain daripada م dan ب, bacaannya adalah izhar.

Ini bermaksud tidak ada ghunnah (dengung) yang disertakan semasa membacanya.

Ia dikenali sebagai Izhar Syafawi kerana makhrajnya terletak di antara dua bibir.

Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi yang terdapat didalam Al-Quran

ﭐلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ﭐلۡعَٰلَمِينَ

أَلَمۡ نَجۡعَلِ ﭐلأَرۡضَ مِهَٰدًا

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my tersebut mengungkapkan bahawa terdapat peraturan-peraturan khusus berkaitan dengan huruf Mim Sakinah (مْ) dalam bahasa Arab, yang mempengaruhi cara sebutan dan interaksinya dengan huruf lain dalam Al-Quran.

Terdapat tiga kategori utama dalam peraturan-peraturan tersebut, iaitu Idgham Mithlain atau Idgham Syafawi, Ikhfa’ Syafawi, dan Izhar Syafawi. Peraturan-peraturan ini memberi kesan yang berbeza dalam sebutan huruf Arab secara keseluruhan, dan amat penting dalam ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran dengan betul.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.