√ Cara Lupuskan Al Quran Yang Kondisi Tidak Layak Dengan Baik

Cara Lupuskan Al Quran – Ada beberapa cara yang betul untuk membuang Al Quran yang rosak atau tidak digunakan lagi. Anda boleh mengambil langkah-langkah seperti pembakaran, penanaman, pencucian, atau penggunaan teknologi terkini seperti deinking.

Dalam artikel ini, kami ingin berkongsi dengan anda panduan langkah demi langkah tentang cara yang tepat untuk membuang Al Quran, seperti yang disepakati oleh para ulama.

Pelupusan Teks Atau Bahan Al Quran

“Pelupusan merujuk kepada tindakan membuang atau memusnahkan sesuatu, seperti ubat atau bahan-bahan lain. Ini termasuk mengeluarkan atau menghancurkan bahan yang mengandungi teks suci Al-Quran.

Teks Al-Quran merangkumi segala bahagian ayat dalam bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Quran.

Sementara itu, bahan Al-Quran merujuk kepada dokumen yang memuatkan sebarang ayat Al-Quran, kecuali teks Al-Quran itu sendiri seperti yang dinyatakan dalam seksyen ini.”

Cara Lupuskan Al Quran Dalam Islam

Menurut undang-undang, cendekiawan agama telah menetapkan beberapa panduan untuk membuang teks atau bahan yang mengandungi ayat-ayat suci al-Quran al-Karim.

Sebagai contoh, proses pembakaran, penanaman, pencucian, pengoyakkan, dan juga penggunaan kaedah berteknologi hijau yang dikenali sebagai deinking.

1. Pendapat Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat hendaklah digali tanah dan ditanam di  dalamnya

Ini dinyatakan oleh ulama Hanafi seperti al-Haskafi yang menyebut: 

“Mushaf apabila berada pada keadaan yang mana kita tidak mampu membacanya lagi hendaklah ditanam sebagaimana keadaan orang Islam yang mati.” (Lihat al-Durr al-Mukhtar, 1/191).

Sahib al-Hasyiah memberi komentar dengan berkata: “Diletakkan perca kain yang bersih yang diletakkan di dalamnya (al-Qur’an yang rosak) kemudian ditanam di tempat yang tidak dihina dan dipijak.”

Al-Buhuti, seorang ulama’ dalam mazhab Hanbali berkata: 

“Jika sekiranya mushaf telah basah atau lupus, hendaklah ditanamnya secara nas. Imam Ahmad menyebut bahawa mushaf Abu al-Jawza’ telah basah, lantas digali lubang pada masjidnya dan ditanamnya. (Lihat Kasyaf al-Qina’, 1/137)

Syeikh Muhammad bin Ibrahim Al al-Syeikh (mantan Mufti Besar Arab Saudi) berpendapat, cara yang paling sahih ketika luput sebahagian kertas mushaf ialah dengan menanamnya di masjid. Jika tidak boleh maka ditanamnya di tempat yang bersih lagi suci dan harus juga membakarnya. (Lihat al-Fatawa, 13/84)

2. Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat, hendaklah dibakar

Penjelasan ini mengacu pada tindakan Saidina Uthman yang mengarahkan pembakaran mushaf-mushaf yang berbeza dengan versi yang ditulis, perbuatan tersebut menjadi saksi oleh banyak Sahabat.

Tambahan pula, Ibn Battal turut mengungkapkan,

“Perintah Saidina Uthman supaya membakar semua mashaf ketika dihimpunkan al-Quran menandakan keharusan membakar kitab-kitab yang terpada padanya Asma’ullah (nama-nama Allah). Yang demikian, sebagai kemuliaan baginya dan pemeliharaan daripada dipijak dengan kaki serta dicampakkannya pada mana-mana tempat.” (Lihat Syarah Sahih al-Bukhari, 10/226)

Imam al-Suyuti berkata: “Apabila perlu kepada melupuskan sebagian kertas mushaf dengan sebab basah atau rosak, maka tidak harus diletakkannya pada mana-mana tempat sekalipun tinggi kerana boleh jadi akan jatuh dan dipijak.

Begitu juga tidak harus mengoyaknya kerana memisahkan huruf-huruf dan kalam tersebut. Justeru, kalau dibakarnya dengan api, maka tidak mengapa. Ini kerana perbuatan Saidina Uthman yang membakar semua mushaf dan tiada seorangpun yang mengingkarinya.” (Lihat al-Itqan fi Ulum al-Qur’an, 2/1187)

Cara Lupuskan Al Quran Dengan dibakar

Di Malaysia, fatwa mengenai tata cara pelupusan al-Quran telah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan sejak tahun 1992.

Selepas itu, keputusan fatwa ini diselaraskan dan disesuaikan mengikut fatwa negeri bagi memudahkan pelaksanaannya mengikut keadaan setempat.

Secara amnya, proses pelupusan al-Quran di Malaysia dilakukan dengan cara pembakaran.

Al-Quran yang hendak dilupuskan sebaiknya dibakar di tempat yang bersih, kemudian abunya dihimpunkan dan dihanyutkan ke dalam laut atau sungai yang mengalir.

Selain itu, abunya juga boleh ditanam di tempat yang jarang dilalui orang untuk mengelakkan daripada dipijak.

Tujuan utama adalah untuk menjaga kesucian dan kemuliaan al-Quran itu sendiri.

Berikut adalah langkah-langkah pembakaran al-Quran yang betul:

  1. Pastikan bahawa semua bahagian al-Quran yang dibakar telah terbakar dengan sempurna.
  2. Kumpulkan bahan-bahan atau debu yang mengandungi ayat-ayat suci al-Quran yang telah dibakar supaya tidak tersebar.
  3. Tanam bahan yang telah dibakar di tempat yang bersih atau di tempat yang jarang dilalui orang, atau buang ke dalam laut atau sungai yang mengalir.
  4. Pastikan bahawa proses pembakaran dikawal selia oleh pegawai Jabatan Agama atau pihak yang bertanggungjawab.

Etika Pemakaian Pengendali Aktiviti Pelupusan

Inilah panduan etika untuk menggunakan pengendali dalam aktiviti pelupusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).

PemakaianPeracikanPembakaran
PakaianSopan (menutu aurat)Apron kanvas atau
pakaian khas
Sarung TanganSarung tangan kainSarung tangan getah
Penutup Hidung (Mask)Jika perluPerlu
KasutJika perluPerlu (Bertutup)

*Pengendali hendaklah beragama Islam dan sentiasa dalam keadaan berwuduk setiap kali mengendalikan aktiviti pelupusan. Petugas wanita hendaklah suci daripada hadas besar.

Pihak yang bertanggugjawab

TanggungjawabTindakan
Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) dan ZonMenerima dan mengumpulkan teks Al-Qiran atau bahan Al-Quran
Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) dan ZonMerekod data penerimaan dan pengumpulan (jumlah berat timbangan/ tarikh hantar / maklumat pelanggan)
Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) dan ZonPengurusan pembakaran menggunakan relau
Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) dan ZonMerekod data pelupusan (jumlah/ tarikh/ pengesahan)

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.