√ Penjelasan Hukum Letak Barang Atas Al Quran Dengan Sengaja

Hukum Letak Barang Atas Al Quran – Dalam tulisan ini, kami ingin menjelaskan mengenai kebolehan meletakkan barang di atas Al-Quran atau meletakkannya di atas lantai, serta hukum yang berkaitan dengan tindakan tersebut.

Hukum Letak Barang Atas Al Quran

Meletakkan barang di atas Al Quran tidak diharamkan asalkan tidak ada niat untuk menghina kesucian kitab tersebut. Para ulama mazhab Syafie telah menyatakan bahawa tindakan itu tidak melanggar hukum syarak selagi tidak ada unsur penghinaan yang disertakan.

Imam Syihabuddin al-Ramli, apabila diajukan soalan mengenai isu ini, memberikan jawapan:

بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إذْ لَا امْتِهَانَ فِيهِ

Maksudnya: “Ia tidak haram, kerana ia tidak mengandungi maksud penghinaan terhadap Quran.”

Bagaimanapun, adalah penting untuk menghindari meletakkan benda-benda di atas Al Quran sebagai tanda hormat yang ditekankan oleh para ulama. Ini sesuai dengan ajaran hadis yang disebutkan oleh Al-Hakim al-Tirmizi:

وَمن حرمته إِذا وضع الصَّحِيفَة أَن لَا ‌يتْركهُ ‌منشورا وَأَن لَا يضع فَوْقه شَيْئا من الْكتب حَتَّى يكون أبدا عَالِيا على سَائِر الْكتب

Maksudnya: “Antara kehormatan mashaf yang perlu dijaga adalah dengan tidak meletakkan kitab di atasnya, supaya dengan itu ia selamanya berada lebih tinggi daripada seluruh kitab-kitab lain.”

Hukum Letak Al Quran Atas Lantai

Melakukan tindakan meletakkan Al Quran di atas lantai adalah dilarang dan diharamkan. Dalam persoalan ini, tidak ada perbezaan pendapat di kalangan cendekiawan agama tentang keperluan untuk menghormati Al Quran. Imam al-Nawawi dalam karyanya al-Majmu’ menegaskan hal ini:

“Para ulama bersepakat hukum menjaga mushaf dan memuliakannya adalah wajib.”

Meletakkan al-Quran di atas lantai dianggap tidak sopan kerana lantai dan tanah adalah tempat yang kita pijak. Pernyataan ini diperkuat oleh Al-Bujairimi yang menyatakan:

“Diharamkan meletak mushaf di atas lantai dan hendaklah mengangkatnya sesuai dengan uruf walaupun sedikit.”

Cara Menyimpan Al Quran Yang Betul

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel bacadoa.my ini, dalam Islam, meletakkan barang di atas Al Quran tidak diharamkan selagi niatnya tidak untuk menghina kitab suci tersebut. Walaupun demikian, disyorkan untuk mengelakkan perbuatan ini sebagai tanda penghormatan kepada Al Quran.

Selain itu, tindakan meletakkan Al Quran di atas lantai juga diharamkan kerana Al Quran perlu dijaga dengan baik. Para ulama sepakat bahawa menjaga Al Quran dengan penuh hormat adalah suatu kewajipan dalam agama Islam. Oleh itu, disarankan untuk selalu mengangkat Al Quran dengan penuh kehormatan dan menjauhkan dari perlakuan yang tidak layak seperti meletakkannya di atas lantai.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.