√ Hukum Gantung Gambar Dalam Rumah Menurut Islam

Hukum Gantung Gambar Dalam Rumah – Apakah pandangan agama tentang menggantung gambar di dalam rumah yang penting untuk anda fahami? Adakah terdapat dalil yang mengharamkannya sehingga menyebabkan rahmat dari malaikat tidak memasuki rumah individu yang melakukannya?

Dalam artikel ini, kami akan mengupas dengan lebih terperinci tentang hukum menggantung gambar di dalam rumah, berdasarkan pandangan para ulama terkemuka.

Hadis Mengenai Larangan Menggantung Gambar Dalam Rumah

Banyak individu merujuk kepada ajaran tentang meletakkan gambar bergantung di dalam rumah berdasarkan kepada hadis ini:

Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar (taswir).” – (Hadis Riwayat Bukhari)

Kemudian, Rasulullah juga bersabda dengan memberi ancaman kepada pengukir patung:

Sesungguhnya orang yang paling berat seksaannya pada hari kiamat ialah orang yang membuat ukiran atau memahat patung.” – (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

Manusia yang paling dahsyat azabnya di akhirat ialah al-mushawwirin (pembuat gambar).” – (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Perbezaan Pendapat Para Ulama

Perbincangan mengenai meletakkan gambar di dalam rumah melibatkan perbezaan pendapat di kalangan para ulama, yang dikenali sebagai khilaf.

Ini disebabkan oleh variasi dalam interpretasi hadis yang menyentuh perkara ini, di mana beberapa mengaitkannya dengan penyembahan berhala.

Secara ringkasnya, dalam konteks hadis, istilah “gambar” merujuk kepada patung atau berhala yang disembah, dan tidak merujuk kepada imej yang dirakam melalui kamera atau telefon.

Dalam Bahasa Arab, istilah “taswir” boleh merujuk kepada gambaran atau pemahatan patung dan sebagainya. Oleh itu, ia adalah bersifat umum.

Oleh kerana itu, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama, di mana sesetengah mengharamkannya sepenuhnya atas dasar larangan umum.

Namun, terdapat juga ulama yang membenarkannya dengan beberapa syarat yang perlu dipatuhi.

Hukum Gantung Gambar Dalam Rumah

Adalah ditetapkan hukum yang mewajibkan kita untuk menggantung gambar dalam rumah menggunakan kamera.

Peraturan ini kekal sah selagi gambar-gambar yang dirakam bertujuan sebagai hiasan rumah sebagai tanda-tanda kenangan yang berharga.

Walau bagaimanapun, jika niat kita untuk menggantung gambar dalam rumah adalah untuk menyembah atau memuja makhluk yang dilukiskan, maka tindakan ini adalah diharamkan.

Apakah hukum sebenar berkaitan dengan menggantung gambar dalam rumah?

Mufti Wilayah Persekutuan telah menjelaskan bahawa menggantung gambar dalam rumah adalah dibenarkan jika bertujuan sebagai hiasan. Namun, ia menjadi haram jika gambar tersebut digunakan untuk penyembahan atau pengagungan.

Syarat Gantung Gambar Dalam Rumah

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Perlis, adalah dibenarkan untuk menggantung gambar di dalam rumah, namun terdapat empat syarat yang perlu dipatuhi:

  1. Gambar tersebut tidak boleh diletakkan di hadapan arah solat seseorang.
  2. Gambar tersebut tidak boleh mempromosikan perkara yang diharamkan seperti penggunaan arak, pendedahan aurat, atau aktiviti maksiat lain.
  3. Gambar tersebut tidak boleh diletakkan di dalam masjid atau surau yang boleh menimbulkan persamaan dengan tempat-tempat ibadah agama lain.
  4. Gambar tersebut tidak boleh diletakkan di kawasan kubur kerana ia boleh dianggap sebagai penyembahan terhadap kubur.

Selain itu, dalam fatwa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Perlis, turut dinyatakan:

Membuat lukisan, patung atau apa-apa gambar yang bertujuan untuk diagungkan hukumnya adalah haram dan dosa besar. Adapun lukisan dengan tujuan untuk memberi maklumat, pendidikan, permainan kanak-kanak dan iklan yang tidak membawa unsur mensyirikkan Allah atau berlebihan mengagungkan sesuatu pihak, maka dibolehkan..

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel bacadoa.my, terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum menggantung gambar dalam rumah disebabkan oleh interpretasi hadis yang berbeza. Ada yang mengharamkannya sepenuhnya atas dasar larangan umum, sementara yang lain membenarkannya dengan beberapa syarat tertentu.

Mufti Wilayah Persekutuan menganggap menggantung gambar adalah dibenarkan sebagai hiasan, tetapi menjadi haram jika digunakan untuk tujuan penyembahan. Sementara Mufti Perlis menetapkan syarat-syarat, seperti tidak mempromosikan perkara yang diharamkan dan tidak diletakkan di hadapan arah solat. Jadi, menggantung gambar dalam rumah dibenarkan selagi mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama, seperti tujuan penggantungan gambar, lokasi gambar, dan unsur-unsur yang dipaparkan dalam gambar tersebut.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.