√ Penjelasan Lengkap Hukum Pakai Logo Capal Dalam Islam

Hukum Pakai Logo Capal – Bagaimanakah status perundangan memakai pakaian atau aksesori dengan logo yang sedang tren saat ini?

Dalam tulisan kali ini, kita akan mengulas tentang permasalahan hukum berkaitan dengan penggunaan logo pada pakaian atau aksesori, lengkap dengan berbagai pandangan dari para Mufti di Malaysia.

Penjelasan Logo Capal

Dalam bahasa Arab, alat penutup kaki dikenali sebagai al-Na’lu (النعل), manakala dalam bentuk jamaknya ialah al-Na’al (النعال). Istilah ini merujuk kepada kasut atau alas kaki yang berfungsi sebagai perlindungan bagi kaki. Ibn Manzur juga menyebutkan perkara ini dalam kamusnya, Mu’jamnya.

النَّعْل والنَّعْلةُ: مَا وَقَيْت بِهِ القدَم مِنَ الأَرض

“al-Na’lu dan al-Na’lah : iaitu apa melindunginya akan kaki daripada tanah.” – (Rujuk Lisan al-Arab, 11:667)

Imam Badr al-Din al-‘Aini mengemukakan sudut pandang Ibn al-Athir yang mengatakan bahawa:

النَّعْل هِيَ الَّتِي تسمى الْآن: تاسومة

al-Na’lu sekarang diberi nama sebagai Tasumah (kasut digunakan untuk berjalan).” – (Rujuk Umdah al-Qari Syarah Sahih al-Bukhari, 22:24)

Sejarah Logo Capal

Menurut catatan sejarah, keagungan sandal Rasulullah SAW ini telah dimulakan sejak selepas wafatnya baginda.

Hal ini dikuatkan oleh beberapa riwayat lain, seperti yang diceritakan oleh Ibn Asakir, al-Bulqini, al-Sakhawi, dan lain-lain, yang menunjukkan bahawa sandal ini pertama kali dimiliki oleh Saidatina ‘Aisyah RA.

Kemudian, dalam riwayat yang lain, disebut bahawa sandal nabawi ini telah berpindah tangan kepada Saidina Ummu Kalthum RA dan Saidatina Maimunah binti al-Harith RA.

Saidina Anas bin Malik RA menjadi penjaga sandal Rasulullah SAW. Setelah zaman para sahabat berakhir, kepemilikan sandal ini berganti-ganti tangan.

Jadi, dari sini kita faham bahawa tradisi menghormati sandal Rasulullah ini dari segi sejarahnya bermula selepas wafatnya baginda.

Hukum Pakai Logo Capal

Dalam usaha kita untuk memahami isu yang melibatkan logo capal ini, penting bagi kita untuk memahami dua konsep yang berkait rapat dengannya.

Pertama-tama, mari kita terangkan tentang istilah “tabarruk” dan “tawassul”.

Tabarruk merujuk kepada usaha untuk mencari keberkatan daripada Allah dengan menggunakan sesuatu yang dianggap mulia dalam pandangan-Nya.

Sementara itu, tawassul merujuk kepada amalan mendekati diri kepada Allah dengan menggunakan sesuatu sebagai perantara atau sebab untuk mencapai kedekatan itu.

Perhubungan ini jelas terlihat dalam reka bentuk logo capal yang digunakan oleh beberapa pereka topi atau kopiah.

Ada yang menggunakan logo capal dengan tujuan untuk mendapat keberkatan dari capal yang dipakai oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Logo ini dianggap sebagai tanda penghormatan kepada Baginda, serta sebagai pengingat untuk sentiasa merendah diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan berharap agar segala doa dan hajat dipermudahkan oleh-Nya.

Isu khilaf Yang dibincangkan

Terdapat dua perdebatan utama mengenai logo capal Nabi yang sedang diperbincangkan:

1. Kedudukan Barang-Barang Peninggalan Nabi SAW

Semua orang menyedari bahawa benda-benda yang berasal daripada Nabi Muhammad SAW mempunyai nilai yang amat tinggi dan memberkati. Sebagai contoh, capal yang pernah digunakan oleh Baginda, pakaian besi yang dipakai semasa pertempuran, jubah Nabi, serpihan rambut dan janggut Baginda, pedang, dan banyak lagi benda yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam Sahih Bukhari, terdapat riwayat yang mengisahkan bahawa para sahabat melakukan tabarruk dengan Baginda Nabi SAW. Misalnya:

  1. Para sahabat berlumba-lumba untuk menangkap air wuduk yang jatuh dari tubuh Rasulullah SAW untuk mendapatkan berkat daripada Baginda.
  2. Semasa Baginda mencukur rambutnya semasa Haji Wada’, Baginda memberikan sehelai rambut kepada seorang sahabat dan menyuruhnya untuk berkongsi dengan sahabat lain.
  3. Anas bin Malik menyimpan keringat Baginda dalam sebuah botol minyak wangi dan menyimpan serpihan rambut Baginda. Beliau meminta agar bahan-bahan tersebut dikuburkan bersama dengan Baginda ketika beliau meninggal.
  4. Namun, adalah penting untuk ditegaskan bahawa barang-barang peninggalan Nabi perlu diiktiraf sebagai tulen dan terbukti bahawa ia benar-benar milik Baginda sendiri.

Pada hari ini, amatlah sukar untuk menentukan kesahihan barang-barang tersebut sama ada ia benar-benar milik Nabi atau tidak. Ini disebabkan oleh fakta bahawa para ulama telah bersetuju bahawa adalah amat sukar untuk membuktikan kesahihan barang-barang peninggalan Nabi SAW pada zaman ini. Kebanyakan benda yang wujud pada masa kini hanyalah replika yang terdapat di dalam muzium, pameran, dan sebagainya.

2. Logo Capal Nabi SAW

Perkara kedua yang dibincangkan ialah mengenai hukum menggunakan logo capal Nabi. Memperoleh berkat daripada capal Nabi itu sendiri adalah dibenarkan dalam Islam.

Namun, isu yang timbul hari ini bukanlah berkaitan dengan capal Nabi itu sendiri tetapi logo capal yang digunakan. Ini menyebabkan perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Adakah benar Nabi menggunakan capal seperti yang direka dalam logo tersebut?

Bagi sesiapa yang membenarkan penggunaan logo tersebut, perlu ada bukti yang tepat untuk menyokong pandangan mereka.

Maka, beberapa ulama telah cuba menggambarkan bentuk capal Nabi berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan. Antara ulama yang terlibat termasuklah Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam kitabnya “Jawahirul Bihar,” Maulana Asyraf Ali Thanwi dalam “Zadus Sa`id,” dan Imam Ibnu ‘Asakir dalam kitabnya “Timtsalu Na’l an-Nabiy.”

Penjelasan Hukum Pakai Logo Capal

Peraturan berkaitan dengan penggunaan logo topi ini bergantung kepada niat individu yang memakainya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, Dr. Luqman Abdullah:

“Selama mana perbuatan seorang muslim itu tidak menyalahi dengan iktikad sebenar, tiada siapa boleh sewenang-wenangnya melemparkan kalimah kufur atau syirik.”

Baginya, para ulama haruslah berhati-hati ketika menetapkan seseorang sebagai kafir dan hal tersebut haruslah disokong dengan bukti yang kukuh atau pembuktian yang meyakinkan.

“Ia bukanlah berasaskan dalil-dalil tertentu dan bukanlah amalan-amalan khas yang dituntut syarak secara khusus dan perbuatan tersebut hanya berpunca daripada kasih dan rindu kepada Rasulullah.

Apabila perbuatan itu asasnya adab, kasih dan rindu maka sesetengah keadaan cukup untuk perbuatan itu dihukum harus selagi tidak bertentangan dengan prinsip syarak.”

Namun, jika dia mengenakan pakaian itu dengan keyakinan bahawa dia akan diberkati atau bahawa Allah akan lebih memperhatikan dan memperkenankan doanya, tindakan ini adalah dilarang.

Kaedah Menggunakan Logo Capal Dalam Kehidupan

Pada kesimpulannya, terdapat banyak tindakan yang diajar oleh Rasulullah SAW yang kita boleh teladani dan amalkan dalam kehidupan harian kita.

Kebanyakan daripada tindakan ini terdapat dalam hadis yang sahih, yang memberikan panduan yang jelas tentang cara melaksanakannya dan mengelakkan daripada perselisihan pendapat tentang pelaksanaannya.

Contohnya, dalam hal memakai pakaian mengikut sunnah. Kita digalakkan untuk memulakan dengan sisi kanan ketika memakai pakaian, menanggalkannya dari sisi kiri, berdoa ketika memakainya, dan lain-lain lagi.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini membicarakan isu undang-undang mengenai penggunaan logo capal terinspirasi dari sandal Rasulullah SAW pada pakaian atau aksesori. Ditekankan pentingnya pemahaman konsep “tabarruk” dan “tawassul” dalam Islam bagi mereka yang menggunakan logo tersebut dengan tujuan mencari keberkatan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Terdapat perdebatan mengenai kedudukan barang-barang peninggalan Nabi SAW serta hukum penggunaan logo capal tersebut, di mana pentingnya niat individu ditekankan oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Tindakan diperbolehkan jika bertujuan mencari keberkatan atau mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak jika bertujuan mekanikal atau dengan keyakinan bahwa pakaian tersebut akan membuat doanya lebih diperhatikan oleh Allah.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.