√ Penjelasan Kalimah Syahadah Beserta Hikmahnya

Kalimah Syahadah – Menyebut dua kalimah syahadah merupakan langkah pertama dalam Rukun Islam. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kalimah syahadah ini?

Dalam tulisan ini, kami akan menyampaikan kepada anda intipati dari kalimah syahadah yang patut anda ketahui dan amalkan sebagai seorang Muslim.

Pengertian Kalimah Syahadah

Istilah “syahadah” bersumber daripada perkataan “syahida” (شَهِدَ), “yasyhadu” (يَشْهَدُ), atau “syahaadatan” (شَهَادَةً), yang bermaksud memberikan kesaksian.

Secara ringkasnya, syahadah merujuk kepada perbuatan memberikan kesaksian mengenai sesuatu peristiwa yang disaksikan, diceritakan, atau diakui oleh seseorang melalui pengalaman pancainderanya, sama ada melihat, mendengar, merasai, atau menyentuh sesuatu.

Sementara itu, kalimah “syahadah” terdiri daripada dua ucapan yang mengesahkan keimanan seseorang terhadap keesaan Allah dan pengiktirafan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya.

Lafaz Kalimah Syahadah

Berikut ini adalah lafaz dua kalimah syahadah yang dibaca:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

Maksudnya: “Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah”

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Maksudnya: “Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah”

Kategori Syahadah

Kalimah ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian yang berbeza, iaitu syahadah yang disokong oleh keterikatan antara perkataan yang dilafazkan dan keyakinan yang terpendam di dalam hati, dan syahadah yang hanya diucapkan dengan mulut tetapi tidak diimbangi dengan kesungguhan hati.

1. Syahadah yang disokong oleh keterikatan antara lisan dan hati

Ia tidak sekadar pengucapan perkataan dengan mulut, tetapi juga kepastian yang tersirat dalam hati

Ini dikenali sebagai syahadah yang sahih dan jujur

2. Syahadah yang hanya diucapkan dengan mulut tanpa kesungguhan hati

Ia hanyalah pengucapan perkataan secara verbal tanpa kepercayaan yang mendalam di dalam hati

Ini disifatkan sebagai syahadah yang palsu dan tidak benar

Syarat Penerimaan Syahadah

1. Ilmu

Kepahaman dan penghayatan terhadap kalimah tauhid bukanlah sekadar mengucapkannya semata-mata. Ia melibatkan pemahaman yang mendalam tentang maknanya yang sebenar. Dalam Surah Muhammad, ayat 19, Allah mengajar kita:

Maksudnya: “Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkau lakukan,

dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman – lelaki dan perempuan; dan (ingatlah), Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu (di dunia) dan keadaan penetapan kamu (di akhirat).”

2. Keyakinan

Kita perlu memeluk dengan kuat kepercayaan kepada kalimat tauhid tersebut, tanpa sedikit pun keraguan atau kebingungan.

3. Pelaksanaan

Setelah memahami dan yakin, tibalah masanya untuk mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya dalam kehidupan kita.

Perkara Yang Membatalkan Syahadah

Tindakan yang menjadikan pengakuan tauhid seseorang menjadi tidak sah adalah apabila dia mempersekutukan (mensyirikkan) Allah, sama ada dalam aspek zat, sifat, perbuatan, atau ibadah.

Syirik kepada Allah dari segi zat bermaksud meyakini bahawa ciri-ciri makhluk adalah sama dengan ciri-ciri Allah.

Syirik kepada Allah dari segi perbuatan bermaksud mempercayai bahawa makhluk-makhluk ini mengatur alam semesta dan rezeki yang diberikan kepada manusia.

Dan syirik kepada Allah dari segi ibadah adalah menyembah selain Allah SWT, mengagungkannya, dan mencintainya sebagaimana mengagungkan Allah SWT.

Kepentingan Kalimat Syahadah

Manfaat utama kalimah tauhid ini adalah:

1. Pintu Gerbang Islam

Pertama sekali, kalimah syahadah memegang peranan penting sebagai pintu gerbang ke dalam agama Islam. Dengan kata lain, keyakinan seseorang dianggap sah apabila dia mengucapkan syahadah dengan tulus dalam hatinya.

Hal ini dijelaskan dalam Surah Ali-Imran ayat 18, yang menyatakan bahawa perbezaan antara seorang Muslim dan seorang kafir adalah pengakuan terhadap syahadah.

“Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang menegakkan keadilan….”

2. Makna Esensial dalam Ajaran Islam

Salah satu hal penting tentang kalimah adalah bahawa ia merupakan intisari utama dalam ajaran Islam. Kehidupan seorang Muslim sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap makna yang terkandung dalam kalimah ini.

3. Dasar Perubahan yang Luas

Pengucapan “La ilaha illa Allah” adalah pengakuan sepenuhnya terhadap kehambaan kepada Allah, dengan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh-Nya. Sementara itu, pengucapan “Muhammad Rasulullah” pula menandakan kesediaan untuk mengikuti teladan dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai panduan utama dalam mengikuti jalan yang diredhai oleh Allah.

Jelaslah, penghambaan kepada Allah ini merentasi setiap segi kehidupan. Seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-An’am, ayat 162: “Katakanlah: ‘Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.'”

“Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.”

Sewaktu peristiwa hijrah ke Habsyah, Najasyi telah bertanya kepada umat Islam,

“Apa sebenarnya cerita kamu ini dan apa agama baru yang kamu bawa?”

Lantas Jaafar bin Abi Talib menjawab, “Dahulu kami menyembah berhala, kami makan binatang yang tidak disembelih, kami melakukan maksiat, kami bergaduh sesama sendiri dan kami memutuskan persaudaraan. Selepas itu, datang kepada kami seorang lelaki daripada kaum kami, mengajak kami menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala batu yang tidak memberi manfaat itu…”

Dari ungkapan ini, jelas terlihat bahawa pengucapan kalimah syahadah merupakan asas kepada transformasi.

Hakikat dakwah para Rasul

Hakikat dakwah yang diemban oleh para Rasul adalah suatu tanggungjawab yang amat besar. Setiap Rasul diberi amanah untuk menyampaikan risalah dakwah dengan penuh tanggungjawab serta menegakkan ajaran-ajaran agama Allah SWT.

Seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Mumtahanah, ayat 4 yang menyatakan:

 “Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia…” Maksudnya, kalimah syahadah merupakan hakikat seruan para rasul.

Keutamaan yang besar

Pada penghujungnya, kalimat ini sungguh bermakna bagi setiap individu beragama Islam. Melalui penghayatan akan konsep tauhid ini, setiap insan akan diberi pahala, baik di kehidupan dunia mahupun di akhirat.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my tersebut menyimpulkan bahawa pernyataan Syahadah merupakan langkah penting dalam Rukun Islam yang menegaskan keimanan kepada kesatuan Allah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Syahadah memerlukan pemahaman, keyakinan, dan amalan sebagai asas untuk diterima, serta menggariskan peranan sebagai gerbang utama bagi individu untuk memasuki agama Islam dengan memberi keutamaan yang besar dalam dunia dan akhirat.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.