√ Penjelasan Tentang Mahram: Mahram Bersalaman

Mahram Bersalaman – Artikel ini mengupas mengenai perbezaan antara golongan mahram dan bukan mahram dalam isu bersalaman.

Walaupun hubungan sosial diatur oleh nilai agama, adalah penting untuk diingat bahawa interaksi antara individu yang bukan mahram adalah dibatasi. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, adalah diharamkan untuk bersentuhan atau bersalaman dengan mereka.

Pengertian Mahram

Dari segi bahasa mahram ini, terjemahan yang lebih sesuai ialah larangan. Ibn Manzur dalam karyanya menjelaskan bahawa mahram merujuk kepada individu yang dilarang daripada diambil sebagai pasangan hidup oleh seseorang, sama ada disebabkan oleh hubungan darah atau ikatan kekeluargaan.

Sementara itu, dari perspektif istilah para fuqaha’, mahram bermaksud “Seseorang yang dilarang untuk kita berkahwin dengannya, dan larangan ini bersifat kekal (selama-lamanya) tanpa memandang keagungan atau pun penghalangan yang boleh diatasi.”

Apabila kita menyebut ‘dalam bentuk al-ta’bid’, ini merujuk kepada: Mereka bukanlah termasuk antara saudara perempuan kepada isteri. Begitu juga, ibu saudara dari pihak ayah dan ibu saudara dari pihak ibu tidak termasuk. Ini kerana larangan mereka terletak pada perkahwinan yang sama (iaitu perkahwinan dalam tempoh yang sama antara isteri dan ibu-ibu saudara mereka atau saudara perempuan mereka).

Batas Mahram Bersalaman

Dari satu pertanyaan yang diajukan kepada Mufti tentang hukum bersalaman dan mahram, melalui portal Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, telah dijelaskan tentang jawapan yang menyatakan bahawa. Dalam kitab Al-Feqh al-Manhaji (2/21) juga disebutkan mengenai pengharaman yang kekal. Ia melibatkan tiga aspek berikut:

  1. Kerabat (hubungan kekeluargaan).
  2. Musaharah (perkahwinan).
  3. Susuan.

Untuk mengetahui siapa yang termasuk mahram dan bukan mahram, pertama-tama anda perlu mengenal pasti saudara-saudara anda. Hanya setelah itu anda dapat mengetahui sama ada bersalaman adalah dibenarkan atau tidak.

Siapakah yang dikategorikan sebagai Bukan Mahram yang TIDAK DIBENARKAN bersalaman:

1. Jika Anda Adalah Seorang Saudara Lelaki

Antara individu yang perlu dielakkan untuk bersalaman ialah isteri kepada pakcik anda berserta anak perempuannya, iaitu sepupu anda. Selain itu, elakkan juga bersalaman dengan kakak ipar serta isteri adik ipar. Anda boleh merujuk kepada carta yang telah disediakan untuk panduan lanjut.

2. Jika Anda Adalah Seorang Saudara Perempuan

Antara ahli keluarga rapat yang tidak boleh disalami adalah suami kepada ibu saudara perempuan anda dan anak lelakinya, yang juga sepupu anda. Tambahan pula, adalah tidak sesuai untuk bersalaman dengan suami kakak perempuan anda, suami kepada adik perempuan anda, dan juga adik ipar lelaki anda. Anda boleh merujuk kepada carta yang telah disediakan untuk panduan lanjut.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my menyimpulkan. Dalam Islam, terdapat perbezaan antara golongan mahram dan bukan mahram dalam isu bersalaman. Mahram merujuk kepada individu yang tidak boleh menjadi pasangan hidup disebabkan oleh hubungan darah atau ikatan kekeluargaan, manakala bersalaman dengan bukan mahram adalah diharamkan. Oleh itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami siapa yang termasuk dalam golongan mahram dan bukan mahram agar dapat mengikuti ajaran agama dengan betul.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.