√ Maksud Darah Nifas: Penjelasan dan Tempoh Waktunya

Maksud Darah Nifas – Makna darah nifas yang akan dibincangkan di sini adalah untuk memberikan pemahaman yang ringkas tentangnya.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mudah difahami mengenai maksud darah nifas yang telah dibahas secara menyeluruh.

Sangatlah unik bagi seorang wanita yang dapat mengeluarkan tiga jenis darah yang berbeza melalui saluran yang sama. Setiap jenis darah yang dikeluarkan tersebut mempunyai nama dan hukum yang berbeza.

Maksud Darah Nifas

Istilah “nifas” berasal dari kata “na fi sa”, yang bermaksud proses melahirkan. Secara saintifik, darah nifas merujuk kepada darah yang dikeluarkan oleh rahim seorang wanita selepas proses bersalin.

Menurut pandangan Mufti Wilayah Persekutuan, darah nifas merujuk kepada darah yang dikeluarkan selepas rahim sepenuhnya kosong dari kandungan.

Walaupun darah ini mungkin kelihatan dalam bentuk gumpalan darah (alaqah) atau daging (mudghah), ia tetap dianggap sebagai darah nifas jika dikeluarkan dalam tempoh kurang dari 15 hari selepas kelahiran. Sekiranya melebihi tempoh tersebut, darah tersebut tidak lagi dianggap sebagai nifas.

Imam Hajar al-Haitami juga telah menyebutkan perkara ini.

Nifas ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan walaupun dalam bentuk mudghah (segumpal daging) atau alaqah (segumpal darah) dan ianya berlaku sebelum berlalu tempoh 15 hari (daripada kelahiran).

Tempoh Darah Nifas

Imam Hajar al-Haitami, dalam Tuhfah al-Muhtaj, menyatakan bahawa tidak ada had yang ditetapkan untuk tempoh minimum keluarnya darah nifas.

Tidak ada had bagi tempoh minimum bagi nifas, iaitu tidak dapat diukur, ia dilihat sekadar apa yang telah didapati, sekalipun nifas itu sangat sedikit, tetapi kadar yang lebih sesuai bagi tempoh minimum ialah sedetik. Dan sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari, dan kebiasaan tempoh nifas ialah 40 hari, iaitu ianya didapati melalui istiqra’ (kajian) sebagaimana yang telah disebutkan. 

1. Tempoh Minimun Bagi Darah Nifas

Menurut paham Syafi’i, jangka waktu nifas bagi wanita selepas bersalin adalah setidak-tidaknya satu detik (satu lahzah) atau apabila darah keluar bersamaan dengan bayi.

Maka, jika seorang wanita melahirkan anak dan darahnya keluar serentak dengan kelahiran anaknya, dan selepas itu tidak ada lagi darah yang mengalir, maka ia tidak lagi dianggap dalam keadaan nifas. Oleh itu, wanita tersebut wajib mandi wajib (mandi wiladah) untuk menunaikan ibadah sebagaimana individu yang dalam keadaan suci.

Dalam sejarah Islam, disebutkan bahawa Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW dikenali sebagai al-Zahra’ kerana beliau melahirkan anak semasa terbenamnya matahari (Ghurub al-Syafaq). Setelah itu, beliau suci daripada nifas, dan segera mandi nifas serta menunaikan solat Isyak pada waktu tersebut.

2. Tempoh Minimum Nifas

Tempoh yang dapat berlangsung untuk tempoh haid ialah selama 60 hari dan 60 malam. Secara umumnya, wanita yang sedang berpantang akan mengalami pendarahan nifas selama 40 hari. Pendarahan yang berlanjutan melebihi tempoh maksimum dianggap sebagai istihadah, yang bermaksud pendarahan akibat penyakit.

Hukum Darah Yang Keluar Melebihi Tempoh Maksimum Nifas

Adakah persoalannya bagaimana pula jika darah yang mengalir melebihi jangka maksimum 60 hari ini?

Berdasarkan pandangan yang dikongsikan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, terdapat dua keadaan yang mungkin berlaku jika tempoh darah melebihi had maksimum nifas. Bagi situasi di mana darah yang keluar berlarutan melebihi 60 hari selepas kelahiran, ia akan dibahagikan kepada dua keadaan berikut:

  1. Sekiranya darah terus mengalir tanpa berhenti walaupun sekejap, ia akan dianggap sebagai darah istihadah.
  2. Jika darah berhenti walaupun seketika, kemudian mengalir semula selepas itu, ia dianggap sebagai darah haid.

Darah Nifas Bagi Wanita Yang Melahirkan Anak secara Pembedahan

Isu mengenai darah nifas dalam konteks pembedahan Caesar telah menjadi perbincangan di kalangan fuqaha mengenai status wanita yang melahirkan anak melalui prosedur ini, berbeza dengan kelahiran semula alamiah.

Pandangan mereka menyatakan bahawa status hukumnya adalah serupa dengan wanita yang melahirkan anak secara semula jadi. Misalnya, jika selepas prosedur Caesar, terdapat perdarahan dari faraj, ia dianggap sebagai darah nifas.

Namun, jika seseorang melahirkan anak melalui pembedahan pada perut, dan tidak ada perdarahan di tempat biasa kelahiran anak secara semula jadi (iaitu, kemaluan), maka wanita tersebut dianggap suci, bermakna tiada darah nifas.

Darah Nifas Bagi Wanita Keguguran

Kehilangan janin, dalam konteks Bahasa Arab, merujuk kepada bayi yang dilahirkan daripada rahim ibunya dalam keadaan yang tidak sempurna.

Dari sudut pandang syariah pula, kehilangan ini merujuk kepada bayi yang dilahirkan daripada rahim ibunya dalam keadaan mati atau tidak sempurna.

Pandangan Mazhab Syafie menyatakan:

Asalkan telah disahkan keluarnya janin dari rahimnya, tidak kiralah janin itu meninggal atau hidup, sempurna atau tidak sempurna sifatnya, maka jika ada darah yang keluar melalui faraj wanita tersebut selepas itu, itu dikira darah nifas

Hukum Bagi Wanita Dalam Keadaan Nifas?

Bagi wanita yang sedang mengalami haid, mereka tidak dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam pada waktu tersebut. Ini termasuk larangan untuk berpuasa, menunaikan solat, atau membaca al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Tanda Darah Nifas Itu Sudah Habis

Antara petunjuk yang dapat diperhatikan untuk menunjukkan bahawa haid sudah hampir berakhir adalah seperti berikut:

  1. Warna darah menjadi lebih terang.
  2. Pada hari terakhir, cecair putih mungkin juga keluar bersama-sama.
  3. Jika kain kapas putih dimasukkan ke dalam faraj, ia akan keluar kering tanpa warna darah.

Kesimpulan

Tulisan bacadoa.my ini membicarakan tentang darah nifas dalam Islam, iaitu darah yang dikeluarkan oleh wanita selepas melahirkan, yang berlaku selama kurang dari 15 hari selepas kelahiran. Walaupun tempoh minimum dan maksimum tidak ditetapkan secara pasti, disarankan bahawa tempoh minimum adalah satu detik dan maksimum adalah 60 hari. Wanita yang mengalami darah nifas tidak dibenarkan melakukan beberapa perbuatan dalam Islam seperti berpuasa atau menunaikan solat. Ini juga berlaku bagi wanita yang melahirkan secara pembedahan Caesar. Darah yang keluar selepas keguguran juga dianggap sebagai darah nifas. Tulisan ini juga menjelaskan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan hampirnya berakhirnya darah nifas.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.