√ Aurat Lelaki Dalam Islam, Pengertian dan Batas Auratnya

Aurat Lelaki Dalam Islam – Sebagai seorang Muslim yang mematuhi ajaran agama dengan setia, adalah tanggungjawab bagi setiap lelaki dan wanita untuk menjaga batasan aurat yang telah ditetapkan oleh syarak tanpa mengira keadaan.

Ini termasuklah dalam pelbagai aktiviti seperti melakukan senaman, berbasikal, atau sebarang kegiatan lain, di mana seseorang diwajibkan untuk menutup aurat dengan pakaian yang sesuai, menjaga agar auratnya tidak terdedah kepada pandangan orang yang bukan mahram.

Dalam artikel ini, akan diberikan panduan ringkas namun komprehensif mengenai batasan aurat lelaki dari segi pakaian yang telah ditetapkan dalam Islam.

Adalah diharamkan dan dianggap sebagai dosa bagi seseorang untuk menampakkan sebahagian aurat atau bentuk badan mereka melalui pakaian yang dipakai.

Pengertian Aurat

Pertuturan tentang aurat berasal daripada perkataan “Aurah”, yang merujuk kepada sesuatu yang perlu disembunyikan.

Dari segi terminologi fikah, aurat merujuk kepada bahagian badan yang harus ditutup atau dilindungi daripada dilihat.

Namun, dalam konteks syariah Islam, konsep “aurat” merujuk kepada bahagian tubuh yang harus diselindungi dan tidak dipaparkan kepada pandangan orang lain.

Oleh itu, secara keseluruhan, aurat merangkumi bahagian-bahagian tertentu yang wajib disembunyikan daripada pandangan orang asing (orang yang bukan mahram) kerana tindakan sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dalam Islam.

Pengertian Aurat Lelaki

Bagi seorang lelaki Muslim, adalah wajib untuk menutup aurat mulai dari kawasan di antara pusat hingga lutut.

Beberapa panduan pemakaian yang ditetapkan dalam Islam bagi aurat lelaki termasuklah:

 1. Tidak memakai pakaian yang terlalu nipis atau ketat sehingga menonjolkan bentuk tubuh.
 2. Menyelindungi aurat dari pusat hingga lutut.
 3. Mengelakkan pakaian yang menyerupai pakaian wanita.
 4. Menghindari pemakaian pakaian atau perhiasan yang terbuat dari sutera atau emas.

Batasan Aurat Lelaki

Pengiktirafan aurat menurut pandangan para ulama adalah dua bahagian sensitif, iaitu bahagian depan (zakar) dan bahagian belakang (punggung). Seorang lelaki Muslim diwajibkan untuk menyelindungi kedua-dua bahagian ini daripada diperlihatkan kepada orang lain. Bagaimanapun, pendapat ulama berbeza mengenai bahagian-bahagian lain yang perlu ditutup.

1. Pandangan Pertama

Adalah bagi aurat lelaki ialah kawasan di antara pusat dan lutut. Jadi berdasarkan pandangan ini, paha adalah aurat dan wajib ditutup. Dalil mereka hadis dari Jarhad al-Aslami r.a. yang menceritakan; “Rasulullah duduk bersama kami sedang pahaku ketika itu terbuka. Lalu Rasulullah berkata kepadaku;

أما علمت أنَّ الفخذ عورةٌ

“Apakah kamu tidak mengetahui bahawa paha adalah aurat?”. (Riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi dan Malik)

2. Pandangan Kedua

Aurat lelaki hanyalah dua kemaluannya sahaja iaitu depan dan belakang. Paha tidaklah aurat. Mereka berdalilkan beberapa hadis antaranya hadis Anas r.a. yang menceritakan;

أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه

“Pada hari peperangan Khaibar, terselak kain dari paha Nabi s.a.w. hingga aku dapat melihat putihnya paha baginda” (HR Imam Ahmad dan Imam al-Bukhari).

Pandangan kedua ini adalah pandangan mazhab az-Zahiri dan sebahagian ulamak mazhab Maliki.

Menurut Imam al-Bukhari; hadis Anas di atas lebih kuat sanadnya, namun hadis Jarhad adalah lebih berhati-hati. Jadi sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat), lebih baik kita berpegang dengan pandangan jumhur kerana kita dapat lari dari khilaf dan keraguan. Sabda Nabi s.a.w.; “Tinggallah yang meragukan kamu untuk berpindah kepada apa yang tidak meragukan kamu” (HR Imam at-Tirmizi dan an-Nasai. Menurut at-Tirmizi; hadis ini hasan soheh)

3. Ulama mempunyai pelbagai pendapat dalam hal had atau batas aurat lelaki ini

 1. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat: “Lelaki diwajibkan menutup auratnya di antara pusat hingga lutut daripada dilihat oleh lelaki atau perempuan yang bukan mahramnya kecuali kepada isterinya. Selain dari itu isterinya pula diharamkan melihat aurat di antara pusat hingga lututnya”.
  Isteri boleh (harus) melihat aurat suami kecuali pada kemaluan kerana melihat kemaluan masing-maisng adalah MAKRUH.
 2. Imam Malik dan Imam Syafi’ie berpendapat: “Aurat lelaki ada dua keadaan:
  Auratnya dengan sesama lelaki dan perempuan yang mahram dengannya. Auratnya ialah di antara pusat hingga lutut sahaja.
  Auratnya dengan perempuan yang bukan mahramnya. Auratnya adalah seluruh tubuh badannya.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini menyimpulkan bahawa dalam Islam, menjaga aurat lelaki adalah penting dan merupakan tanggungjawab yang besar. Aurat merujuk kepada bahagian-bahagian tubuh yang perlu dilindungi dari pandangan orang lain, khususnya orang yang bukan mahram.

Lelaki Muslim disarankan untuk menutup aurat dari pusat hingga lutut, dengan penekanan khusus terhadap bahagian depan (zakar) dan bahagian belakang (punggung). Pematuhan terhadap panduan Islam mengenai aurat lelaki termasuk memilih pakaian yang sesuai dan mengelakkan pakaian yang terlalu ketat atau feminin.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.