√ Pengertian Mufaraqah Adalah: Hukum dan Niat Ketika Solat

Mufaraqah Adalah – Mufaraqah merujuk kepada tindakan memisahkan diri daripada imam semasa solat berjemaah. Oleh itu, persoalannya adalah tentang hukumnya, kaedahnya, serta lafaz niat yang perlu diucapkan dalam situasi tersebut.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan kepada anda maksud sebenar mufaraqah, hukum-hukum yang mengaturnya, dan keadaan di mana ia dibenarkan dilakukan.

Apa Itu Mufaraqah

Dalam konteks bahasa, mufaraqah boleh didefinisikan sebagai tindakan menjauhkan diri.

Dari segi terminologi syarak, mufaraqah merujuk kepada tindakan seseorang munfarid menjauhkan diri dari solat berjemaah dengan imam, atau membatalkan niat untuk menyertai jemaah dan meneruskan solat secara bersendirian.

Menurut pandangan Datuk Hassan Din Al-Hafiz, mufaraqah adalah apabila seseorang makmum meninggalkan solat berjemaah dan tidak lagi mengikuti imam.

Hukum Mufaraqah Dalam Islam

Adalah penting untuk difahami bahawa hukum mufaraqah, atau perbuatan meninggalkan solat secara berasingan daripada imam, boleh dikategorikan dalam pelbagai keadaan: wajib, sunat, harus, makruh, dan haram, bergantung kepada situasi yang melibatkan imam dan makmum.

Untuk lebih memahami perkara ini, berikut adalah penerangan terperinci:

Harus

Mufaraqah menjadi wajib apabila terdapat keadaan tertentu yang membenarkannya. Antara situasi-situasi yang boleh dikategorikan sebagai keadaan yang membenarkan mufaraqah termasuklah:

 • Apabila imam memanjangkan bacaannya secara berlebihan.
 • Apabila imam sengaja meninggalkan sunat ab’adh seperti tasyahhud awal dan qunut, yang membolehkan makmum melakukan mufaraqah dengan tujuan untuk menunaikan sunat tersebut.
 • Apabila makmum mengalami kesakitan yang mengganggu.
 • Apabila makmum berasa mengantuk yang boleh mengganggu kesempurnaan solat.
 • Apabila terdapat kebimbangan kehilangan harta atau terlambat untuk menyertai jemaah.

Makruh

Mufaraqah akan dianggap sebagai makruh apabila dilakukan tanpa sebarang keadaan yang membenarkan tindakan tersebut.

Keadaan Yang dibolehkan Mufaraqah

Jika imam dalam sembahyang lupa atau tersilap menunaikan salah satu rukun, adalah disyorkan bagi makmum untuk mengingati imam dengan mengucapkan tasbih (Subhanallah) bagi lelaki, dan tashfiq bagi wanita.

Jika imam sedar akan kesilapannya dan mengoreksi rukun yang tertinggal, maka adalah wajib bagi makmum mengikutinya. Tetapi, jika imam tidak membetulkan kesilapan tersebut, maka adalah diharamkan bagi makmum untuk mengikuti sembahyang imam tersebut.

Dalam keadaan demikian, makmum haruslah berniat mufaraqah dan menyelesaikan sembahyang secara individu.

Apabila imam lupa atau sengaja meninggalkan perkara sunat dalam sembahyang, seperti tasyahhud awal atau qunut, maka makmum boleh terus mengikuti imam, namun disyorkan untuk berniat mufaraqah.

Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami Rahimahullah, dalam situasi di mana imam lupa atau sengaja meninggalkan tasyahhud awal, adalah lebih utama untuk makmum melakukan sembahyang secara berasingan.

Bacaan Niat Mufaraqah

Dalam hal mengucapkan niat, sebenarnya tidak ada kata-kata niat yang khusus untuk meninggalkan imam semasa solat.

Seorang makmum boleh dengan mudah membentuk niat di dalam hati apabila ingin berpisah dari imam.

Tetapi, berikut adalah beberapa contoh kata-kata niat yang boleh dipilih:

 • “Saya berniat untuk solat secara berasingan.”
 • “Saya berniat solat seorang diri…”
 • “Saya telah memutuskan untuk tidak mengikut imam lagi…”
 • “Saya tidak lagi menjadi makmum…”

Kewajipan Makmum Dalam Solat

 1. Mengikutlah arahan imam dengan penuh tumpuan dalam setiap langkah solat, tanpa kehadiran sebelumnya ataupun melakukan pergerakan solat secara serentak bersama imam.
 2. Elakkanlah menggerakkan diri sebelum imam menyiapkan dua rukun fi’li, dan pastikan untuk tidak terlalu lambat sehingga tertinggal dua rukun fi’li tanpa sebarang sebab yang munasabah.
 3. Hindarilah bertindak menyimpang dari imam dalam melaksanakan perkara sunat yang dianggap penting bagi kesempurnaan solat.

Beberapa perkara sunat yang penting dalam solat termasuklah:

 • Sujud Tilawah
  Setiap makmum diwajibkan untuk mengikuti langkah-langkah imam semasa sujud tilawah atau memilih untuk tidak turut serta.
 • Sujud Sahwi
  Adalah tanggungjawab bagi setiap makmum untuk menyertai imam dalam sujud sahwi jika imam memutuskan untuk melakukannya.
  Jika imam terlupa melaksanakan sujud sahwi, maka makmum dibenarkan untuk melakukannya selepas memastikan bahawa imam belum memberikan salam akhir kerana lupa mengikutinya.
 • Tasyahhud Awal
  Makmum haruslah menghindari melakukan tasyahhud awal sekiranya imam tidak mengamalkannya.
  Jika makmum tetap melakukan tasyahhud awal (walaupun imam tidak melakukannya), ini dianggap sebagai tambahan yang tidak perlu dalam solat yang dilakukan imam.
  Namun, jika imam memilih untuk melakukan tasyahhud awal, maka adalah dibenarkan bagi makmum untuk melepaskannya tanpa membahayakan sahnya solat, kerana hanya satu rukun sahaja yang tertinggal.
 • Doa Qunut
  Makmum tidak diwajibkan untuk mengikuti imam dalam bacaan doa qunut. Oleh itu, solat makmum akan sah walaupun dia tidak membaca qunut walaupun mengikuti imam yang melakukannya, dan sebaliknya.

Kesimpulan

Tulisan bacadoa.my ini merangkumi konsep serta undang-undang mufaraqah dalam solat berjemaah menurut ajaran Islam, di mana mufaraqah merujuk kepada tindakan meninggalkan solat berjemaah dengan imam dan meneruskan solat bersendirian bergantung kepada keadaan yang melibatkan imam dan jemaah, seperti kesilapan imam, bacaan yang berlebihan, atau kesakitan jemaah.

Dalam Islam, mufaraqah boleh dibahagikan kepada situasi wajib, sunat, harus, makruh, dan haram, dengan jemaah disarankan untuk memberi peringatan kepada imam atau membuat niat mufaraqah apabila diperlukan. Tanggungjawab jemaah termasuklah mematuhi arahan imam, mengelak daripada menyimpang dari imam dalam perkara sunat penting, serta turut serta dalam sujud tilawah dan sujud sahwi jika perlu, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mufaraqah dalam Islam dan langkah-langkah yang patut diambil oleh jemaah semasa solat berjemaah.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.