√ Inilah Penjelasan Hukum Bitcoin dan Koin Crypto Lainnya

Hukum Bitcoin – Bagaimanakah kedudukan undang-undang Bitcoin apabila ia digunakan oleh orang Islam?

Dalam artikel ini, kami ingin meneliti isu undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan Bitcoin sebagai alat pelaburan dan mata wang digital dalam Islam.

Pengertian Bitcoin

Sejak zaman purba, bentuk mata wang di dunia telah berkembang dari pertukaran barang, kulit kerang, besi, emas, perak, sehingga kepada penggunaan kertas dan sebagainya.

Kini, populariti bitcoin semakin meningkat di kalangan masyarakat, menandakan perubahan dalam landskap kewangan global.

Ini menimbulkan pelbagai persoalan, terutamanya berkaitan dengan status hukum bitcoin – sama ada ia dibenarkan atau dilarang – serta kesahihan transaksi digital yang menggunakan teknologi ini.

Bitcoin adalah contoh mata wang digital atau lebih dikenali sebagai cryptocurrency, yang muncul dalam bentuk digital.

Mata wang ini terwujud melalui kemajuan dalam teknologi yang dikenali sebagai “disruptive technology”, yang mengubah cara tradisional sistem kewangan beroperasi.

Oleh itu, setiap transaksi dilakukan melalui rangkaian kod, tanpa kawalan terpusat oleh mana-mana negara, dan nilai bitcoin ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Nilai bitcoin dikatakan melebihi harga minyak, emas, dan mata wang euro, menunjukkan kepercayaan yang diberikan padanya oleh pasaran global.

Selain bitcoin, terdapat pelbagai cryptocurrency lain yang digunakan di seluruh dunia, termasuk Ethereum (ETH), Zcash (ZEC), Dash (darkcoin), tezos, Ripple (XRP), Monero (XMR), dan lain-lain.

Jepun telah mengiktiraf bitcoin sebagai mata wang yang sah, dengan kira-kira 260,000 kedai di seluruh negara itu menerima bitcoin sebagai alat pembayaran.

Di Amerika Syarikat, terdapat lebih dari 1,000 mesin ATM yang disediakan untuk memudahkan penggunaan bitcoin, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam penerimaan dan penggunaan cryptocurrency.

Kelebihan Menggunakan Bitcoin

 1. Menggunakannya amat mudah kerana segala urusan, sama ada domestik atau antarabangsa, diselesaikan dengan cepat.
 2. Tiada keperluan untuk menyediakan butiran peribadi pemilik sepenuhnya seperti nama, alamat, atau maklumat peribadi lain berkaitan dengan pemilik bitcoin.
 3. Setiap transaksi adalah muktamad, bermakna transaksi yang dilakukan tidak boleh dibatalkan atau wang dikembalikan.

Isu Dalam Penggunaan Bitcoin

Disebabkan penerimaan yang masih muda dan belum diterima umum di seluruh dunia, Bitcoin mencetuskan pelbagai persoalan dan kontroversi mengenai statusnya dalam undang-undang dan agama.

Beberapa isu yang muncul berkaitan dengan penggunaan mata wang digital ini adalah seperti berikut:

 1. Adakah Bitcoin diiktiraf sebagai mata wang yang sah menurut pandangan syariah?
 2. Bolehkah Bitcoin diniagakan dan digunakan dalam transaksi urus niaga?

Hukum Bitcoin Dalam Kewangan Islam

Sebelum kita mengupas isu undang-undang berkaitan dengan bitcoin, adalah lebih baik bagi kita untuk memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dalam kewangan Islam.

Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil kira semasa melakukan urus niaga jual beli. Antaranya termasuklah:

 1. Setiap transaksi perlu berpandukan kepada prinsip jual beli yang sah serta pelaburan dalam aset yang sah. Ia tidak dibenarkan untuk menggunakan wang untuk menghasilkan wang.
  Mengaut keuntungan melalui cara seperti faedah yang dikenakan ke atas pinjaman, berdagang mata wang seperti dalam perdagangan forex, dan sebagainya adalah diharamkan.
 2. Pelaburan perlu memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan untuk menggalakkan bantuan dan kerjasama dalam masyarakat.
 3. Risiko perlu ditanggung secara bersama-sama. Contohnya, dalam takaful, semua pihak berkongsi risiko.
  Ini berbeza dengan insurans konvensional di mana syarikat insurans hanya mendapat keuntungan tanpa berkongsi risiko dengan pihak lain. Amalan ini adalah haram. Kepentingan risiko perlu diserahkan bersama. Apabila satu pihak menanggung risiko secara tunggal, transaksi tersebut dianggap zalim. Perbuatan zalim ini membawa kepada hukum haram.
 4. Perlu dielakkan daripada tiga perkara haram dalam kewangan iaitu riba, gharar (ketidakpastian), dan juga maisir (perjudian).

Hukum Bitcoin Menurut Ulama’

Secara umumnya, pendapat berkenaan hukum bitcoin menjadi perdebatan di kalangan ulama, di mana setiap mereka mempunyai pendapat dan argumen tersendiri untuk menentukan hukum tersebut.

Walau bagaimanapun, kebanyakan ahli ilmu cenderung menyatakan bahawa bitcoin adalah haram, sementara hanya segelintir yang berpendapat ia adalah harus.

Pandangan Ulama Tentang Hukum Bitcoin
Haram: Darul Iftaa’ Misriyyah, Syeikh ‘Ali Qaradaghi, Wifaq al-Ulama, Dr. Ahmad Sufyan Che Abdullah
Harus: Datuk Dr. Mohd Daud Bakar, Dr. Zaharuddin & Mufti Muhammad Abu Bakar
Tawaqquf: ISRA

1. Fatwa yang menyatakan haram

Majlis Fatwa Mesir mengeluarkan fatwa yang menyatakan haram terhadap bitcoin. Ini disebabkan oleh unsur riba, gharar, dan maisir yang wujud dalam urus niaga dengan mata wang digital ini.

Tambahan pula, bitcoin tidak dikawal selia dan amat berisiko terhadap penipuan dan penyalahgunaan.

Pendapat ini turut disokong oleh Sheikh Al-Qaradaghi yang menganggap bitcoin haram disebabkan oleh ketidakjelasan nilai yang terdapat padanya. Nilainya tidak pasti.

Menurut pandangan beliau, sesuatu mata wang perlu diterima oleh masyarakat secara umum untuk dianggap sah digunakan.

Di Malaysia, Bank Negara Malaysia juga tidak mengiktiraf bitcoin.

2. Fatwa yang menyatakan harus

Namun, berbeza dengan itu, Dr. Daud Bakar berpendapat bahawa bitcoin adalah harus.

Baginya, segala sesuatu yang dianggap samar dan nilai yang tidak stabil itu adalah perkara yang biasa.

Oleh itu, faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi hukum harus terhadap kripto.

Beliau juga menasihati pengguna untuk menggunakan bitcoin dengan bertanggungjawab dan memastikan segala transaksi patuh syariah.

Secara keseluruhan, Mesyuarat Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan menyimpulkan bahawa bitcoin pada masa ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam untuk diiktiraf sebagai mata wang.

Oleh itu, penggunaan Bitcoin sebagai mata wang adalah dilarang demi kepentingan umum dan keselamatan kewangan negara.

Kesimpulan

Kesimpulannya dari artikel bacadoa.my, kedudukan undang-undang Bitcoin dalam Islam masih menjadi isu yang hangat diperdebatkan di kalangan cendekiawan agama. Walaupun ada yang menganggapnya harus, kebanyakan cenderung untuk menganggap Bitcoin sebagai haram kerana kaitannya dengan riba, gharar, dan maisir dalam transaksi kewangan.

Institut-institut seperti Majlis Fatwa Mesir dan Bank Negara Malaysia tidak mengiktiraf Bitcoin sebagai mata wang yang sah disebabkan oleh risiko penipuan dan ketidakstabilan nilai, sehingga penggunaannya dalam transaksi dilarang dalam Islam demi menjaga kepentingan umum dan keselamatan kewangan negara.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.