√ Hukum Kuku Kotor Untuk Bersuci Hadas Besar Maupun Kecil

Kuku Kotor – Kebenaran wuduk menentukan keabsahan ibadah kita. Jadi, adakah wuduk kita sah jika diambil dengan kuku yang kotor?

Dalam artikel ini, kami ingin mengulas hukum berkaitan dengan wuduk atau mandi wajib apabila kuku kita dalam keadaan kotor atau terdapat kotoran di celah-celahnya.

Mengapa Kuku Boleh Kotor?

Setiap hari, kita terlibat dalam pelbagai aktiviti dan tugas yang mengharuskan kita menggunakan tangan dan jari kita. Kotoran atau daki sering kali muncul di kuku, dan ia boleh menimpa sesiapa sahaja, terutamanya mereka yang bekerja di luar. Ini disebabkan oleh bahan asing yang sering kita pegang dalam rutin harian kita.

Islam dan Kebersihan Diri

Menjaga kebersihan diri adalah penting untuk memelihara keselamatan tubuh dan kesucian jiwa serta pikiran.

Salah satu aspek kebersihan yang harus diutamakan dan diamalkan adalah kebersihan jasmani. Ini termasuk menjaga tubuh dari kotoran dan najis.

Dalam agama Islam, menjaga kebersihan diri sangat ditekankan. Ini merupakan salah satu prinsip utama dalam menjalankan ibadah.

Pentingnya kebersihan diri sejalan dengan ajaran Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ayat 222.

إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.”

Hukum Wuduk Dengan Kuku Kotor

Tentang peraturan berkaitan dengan melakukan wuduk atau mandi wajib dengan kuku yang kotor, pandangan ulama berbeza-beza.

Pendapat pertama: Jika kotoran di bawah kuku itu adalah hasil daripada suhu atau respon semulajadi badan, maka ia tidak akan membatalkan kesahihan wuduk atau mandi tersebut.

Namun jika kotoran tersebut berasal dari luaran seperti tanah, tepung, dan sebagainya, maka ia perlu dibersihkan terlebih dahulu supaya air dapat menyentuh kulit.

Pendapat kedua: Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin dan ulama lain yang sependapat dengannya, berpendapat bahawa tidak wajib untuk membersihkan kotoran di bawah kuku tersebut (lihat Syarah al-Yaqut al-Nafis, hlm. 69).

Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahawa daki tidak menghalang air daripada menyentuh kulit.

Oleh itu, wuduk atau mandi seseorang tetap sah walaupun terdapat daki pada anggota badan yang dibasuh.

Namun, lebih baik untuk menggosok dan membersihkannya terlebih dahulu untuk memastikan kesucian tubuh kita.

Sementara itu, berkenaan dengan isu kuku kotor yang disebabkan oleh benda asing dan bukan oleh respon semulajadi badan, ia wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan wuduk atau mandi wajib.

Kesan Biarkan Kuku Kotor

Kuku yang kelam dan berdaki boleh menjadi punca jangkitan dalam saluran darah, yang jika tidak dirawat dengan betul, boleh membawa kepada keadaan yang serius.

Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, termasuklah anggota badan, minda, makanan, tempat tinggal, dan persekitaran, sejajar dengan ajaran agama Islam yang murni.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini menggariskan pentingnya menjaga kebersihan jasmani dalam Islam, terutamanya berkaitan dengan kuku yang kotor. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai kesahihan wuduk atau mandi wajib jika terdapat kotoran di bawah kuku. Walaupun ada yang berpendapat wuduk tetap sah tanpa membersihkan kotoran, adalah disyorkan untuk menjaga kebersihan sebagai tindakan memastikan kesucian tubuh demi mencegah jangkitan.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.