√ 5 RASUL ULUL AZMI: Arti, Mukjizat, Kisah LENGKAP

Rasul Ulul Azmi – Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada lima rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menjalankan tugas yang suci. Mereka telah menghadapi berbagai cobaan dan penderitaan ketika menyampaikan ajaran Allah SWT kepada umat manusia.

Mereka diberikan gelar Ulul Azmi karena ketekunan dan ketabahan mereka dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang datang dalam perjalanan menyebarkan ajaran agama Allah SWT. Dengan kesabaran yang luar biasa, mereka terus memimpin umat manusia ke jalan kebenaran dan keimanan.

Ulul Azmi

Ulul Azmi ialah gelaran yang diberikan kepada lima orang rasul yang mempunyai kedudukan istimewa disebabkan ketabahan dan kesabaran luar biasa mereka dalam menyebarkan ajaran agama Islam.

Dalam senarai 25 orang rasul, terdapat 5 orang di antaranya yang dianugerahkan gelaran Ulul Azmi. Gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul-rasul Allah yang telah menunjukkan ketabahan yang amat besar dalam menyampaikan risalah agama.

Gelaran Ulul Azmi

Kelima-lima orang rasul yang diberikan gelaran Ulul Azmi ialah:

 1. Nabi Nuh a.s.
 2. Nabi Ibrahim a.s.
 3. Nabi Musa a.s.
 4. Nabi Isa a.s.
 5. Nabi Muhammad s.a.w.

Mereka adalah para rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan risalah agama Allah SWT kepada umat manusia.

Sebab Diberi Gelaran Ulul Azmi

Mereka diberi gelaran Ulul Azmi atas beberapa sebab:

 1. Pengiktirafan Allah s.w.t.: Allah s.w.t. telah mengiktiraf dan memilih mereka sebagai rasul-rasul yang istimewa.
 2. Kesabaran yang tinggi semasa berdakwah: Mereka telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi rintangan dan cabaran ketika menyebarkan ajaran agama.
 3. Permohonan kepada Allah s.w.t. untuk menghindari azab: Mereka sentiasa memohon kepada Allah s.w.t. supaya umat mereka tidak ditimpa azab yang pedih.
 4. Doa kepada Allah s.w.t. untuk hidayah: Mereka sentiasa berdoa kepada Allah s.w.t. agar memberikan hidayah kepada umat mereka dan membimbing mereka ke jalan yang benar.
 5. Keazaman tinggi semasa berdakwah: Mereka memiliki tekad yang kuat dan tekun dalam menyampaikan risalah agama kepada umat manusia.

Gelaran Ulul Azmi adalah penghormatan kepada keistimewaan dan pengorbanan mereka dalam menyebarkan ajaran agama Allah s.w.t.

Dalil Al-Quran tentang Ulul Azmi

Firman Allah S.W.T: Maksudnya:

“(Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu wahai Muhammad) maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-rasul “Ulul Azmi” (yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati) dari kalangan Rasul-rasul (yang terdahulu daripadamu); dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka (yang menentangmu itu). Sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, merasai seolah-olah mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. (Penerangan yang demikian) cukuplah menjadi pengajaran (bagi orang-orang yang mahu insaf). Maka (ingatlah) tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik (derhaka).” (Surah Al-Ahqaaf : Ayat 35)

Mengenai lima individu rasul yang telah dipilih oleh Allah setelah diambil daripada kalangan para nabi, yang diberikan gelaran rasul Ulul Azmi, hal ini telah dinyatakan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah S.W.T:

“Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang Ia tetapkan hukumnya apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh a.s. dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Nabi Muhammad s.a.w.) dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Musa a.s. serta Nabi Isa a.s., iaitu: Tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya. Berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima agama tauhid) yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakiNya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayat petunjuk kepada agamaNya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadaNya (dengan taat).”

Baca juga: DOA TAHLIL LENGKAP: Bacaan, Terjemahan, Hukum.

Kisah Rasul ulul azmi

Setiap Rasul Ulul Azmi mempunyai kisah, mukjizat, dan riwayat hidup yang unik. Untuk mendalami lebih lanjut, marilah kita telaah kisah mereka satu persatu.

1. Nabi Nuh

Kesungguhan dan ketekunan Nabi Nuh dalam berdakwah selama 950 tahun hanya berhasil memimpin sejumlah kecil orang untuk beriman kepada Allah SWT, kira-kira 80 orang sahaja. Bukti ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah al-Ankabut ayat 14:

Maksudnya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun.”

Ini merupakan usaha yang sangat luar biasa dan penuh tekad. Bahkan, bagi manusia biasa, hidup selama 950 tahun sudahlah menjadi pencapaian yang hebat pada zaman ini.

Lebih mengagumkan lagi, adalah ketekunan seseorang yang menggunakan masa yang panjang seperti itu untuk melakukan kerja dakwah.

Namun, satu aspek yang menyedihkan bagi Nabi Nuh adalah kenyataan bahawa hanya sedikit sahaja orang yang beriman kepada Allah SWT. Bahkan, keluarga baginda termasuk anak dan isteri, tidak menyertai usaha dakwah ini dan tetap dalam kekufuran mereka.

Allah berfirman dalam Surah at-Tahrim ayat 10:

Maksudnya:

“Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, tentang isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut; Keduanya ada di bawah perhatian dua hamba yang soleh dari hamba-hamba Kami (yang patut mereka taati); tetapi keduanya berkhianat terhadap suami masing-masing. Maka keduanya tidak dapat melindungi mereka dari azab Allah, dan dikatakan kepada keduanya, ‘Masuklah ke dalam api bersama-sama orang-orang yang masuk ke dalamnya.'”

Dalam ayat ini, Allah SWT dengan jelas mengungkapkan bahawa isteri Nabi Nuh tidak beriman kepada dakwahnya.

Status sebagai suami isteri tidak menjamin bahwa iman itu akan dipindahkan.

Allah juga berfirman dalam Surah Hud ayat 42:

Maksudnya:

“Dan Nabi Nuh telah menyeru anaknya yang berada dalam satu tempat yang terpisah darinya, ‘Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau tinggal bersama orang-orang yang kafir.'”

Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh untuk membina bahtera besar di atas bukit, Nabi Nuh menerima ejekan dan celaan, dengan orang menganggapnya gila atau tidak waras. Namun, baginda tetap taat kepada perintah Allah SWT. Akhirnya, anak baginda dan orang-orang kafir itu tidak diselamatkan dan tenggelam dalam banjir yang diciptakan oleh kehendak Allah SWT.

2. Nabi Ibrahim

Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi keenam yang diberi gelaran Khalilullah (kesayangan Allah). Beliau telah mendapatkan hidayah dari Allah sejak kecil. Tugas dakwah Nabi Ibrahim adalah untuk mengajak ayahnya dan kaumnya yang bersembahyang kepada berhala dan patung berhala.

Ayahnya, yang bernama Azar, adalah seorang pengerja patung berhala dan rajin menyembah berhala. Ketika Nabi Ibrahim mencoba mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, ajakan tersebut tidak diendahkan.

Allah berfirman tentang peristiwa ini dalam Surah al-Anbiya’ ayat 68:

Maksudnya:

“(Ketika mereka tidak memiliki argumen lagi), pemimpin-pemimpin mereka berkata: ‘Bakarlah dia dan belalah tuhan-tuhanmu, jika kamu hendak bertindak (memelihara) mereka.'”

Kemudian, Raja Namrud yang kejam telah menghukum Nabi Ibrahim karena menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan kepercayaan mereka yang menyembah berhala.

Allah juga berfirman dalam Surah as-Saffat ayat 102 tentang saat Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya:

“Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu; maka pikirkanlah pendapatmu tentang hal ini.” Anaknya menjawab: “Wahai ayahku, laksanakanlah perintah yang engkau diberi. InsyaAllah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”

Kemudian, Nabi Ibrahim diuji lagi ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan anugerah yang sangat berharga bagi Nabi Ibrahim dan isterinya, karena mereka diberi anak pada usia yang lanjut.

Taat kepada Allah, Nabi Ibrahim pun bersedia menjalankan perintah tersebut. Namun, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas sebagai pengganti kurban.

Kisah-kisah ini menggambarkan kesetiaan dan kesabaran Nabi Ibrahim dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah SWT.

3. Nabi Musa

Nabi Musa dilahirkan pada zaman kegemilangan Firaun. Kisahnya penuh dengan cabaran dalam menghadapi kekuasaan kejam Firaun.

Allah berfirman dalam Surah asy-Syu’ara ayat 10-11:

Maksudnya:

“Dan (ingatlah kisah) tatkala Tuhanmu memanggil Nabi Musa: ‘Pergilah kepada kaum yang zalim, iaitu Firaun.'”

Walaupun baginda dihadapkan dengan cabaran besar, ancaman pembunuhan, dan tentangan hebat dari kaumnya, Nabi Musa tidak gentar untuk berhadapan dengan mereka.

Allah juga berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 55:

Maksudnya:

“Dan (ingatlah) ketika kamu berkata: ‘Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara terang-terangan.'”

Dalam perjalanan dakwah dan perjuangan Nabi Musa, baginda menghadapi ketidakpercayaan dan tuntutan yang tidak masuk akal dari kaumnya. Baginda tegas dan teguh dalam menyampaikan ajaran Allah serta berjuang menentang ketidakadilan Firaun dan kaumnya.

4. Nabi Isa

Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang bapa. Ini menyebabkan beliau dan ibunya, Maryam, dicemooh dan dihina oleh masyarakat. Sejak dari kecil, Nabi Isa telah dihadapkan dengan ujian-ujian berat.

Dalam Surah Maryam, Allah SWT berfirman dalam ayat 30-33:

Maksudnya:

“Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku Kitab (Injil) dan menjadikan aku seorang Nabi. Dia telah memberkati aku di mana saja aku berada, dan Dia telah menyuruh aku melakukan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup.

Dan Dia telah mewajibkan kebaktian kepadaku terhadap ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku sombong dan celaka.

Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali.”

Ayat-ayat ini merangkumi pengakuan Nabi Isa tentang kedudukan dan tugasnya sebagai hamba Allah dan Nabi-Nya. Beliau diberikan Kitab (Injil) untuk menyampaikan ajaran Ilahi.

Nabi Isa juga diarahkan untuk melaksanakan solat dan memberikan zakat sepanjang hayatnya.

Selain itu, Nabi Isa disuruh berbakti kepada ibunya dan tidak menjadi sombong. Pengakuan ini menunjukkan rendah hati dan kesederhanaan baginda.

Baginda juga berdoa agar Allah melindungi dan memberkahi baginda pada hari kelahiran, kematian, dan kebangkitan.

5. Nabi Muhammad

Nabi terakhir yang diutus kepada umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Baginda telah diuji sejak usia muda, dengan kehilangan ahli keluarga tersayang satu demi satu, termasuk ayah, ibu, datuk, bapa saudara, dan lain-lain.

Dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak pernah terlepas dari konflik dan tentangan, baik dari dalam maupun luar. Hal ini mendorong baginda untuk berhijrah ke Madinah dalam mencari tempat yang lebih aman untuk menyebarkan ajaran Islam.

Allah berfirman dalam Surah al-Anfal ayat 30:

“Dan ingatlah (wahai Muhammad SAW), ketika orang-orang kafir musyrik (Mekah) merancang tipu daya untuk menahanmu, membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka merancang tipu daya, dan Allah merancang tipu daya yang lebih baik.”

Berkat usaha dan ketekunan Rasulullah SAW, kita hari ini dapat menikmati agama Islam dan lahir sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT.

Pengorbanan dan sumbangan Nabi Muhammad kepada Islam dan umat manusia adalah luar biasa. Beliau menjadi teladan dalam kesabaran, ketekunan, dan kecintaannya kepada Allah serta ajaran-Nya.

Baca juga: DOA PENERANG HATI untuk Belajar/Bekerja (Rumi & Jawi).

Penutup

Kelebihan Nabi Muhammad SAW berbanding dengan nabi dan rasul yang lain terletak pada beberapa aspek:

 1. Universalitas Dakwah: Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kaum atau bangsa tertentu. Beliau adalah nabi terakhir, sementara nabi dan rasul sebelumnya diutuskan khusus untuk kaum mereka sendiri.
 2. Kesempurnaan Risalah: Nabi Muhammad membawa ajaran agama Islam yang lengkap dan sempurna sebagai penutup bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Risalah baginda mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari ibadah hingga etika, hukum, dan panduan moral.
 3. Kesempurnaan Akhlak: Nabi Muhammad adalah teladan terbaik dalam akhlak dan budi pekerti. Beliau memperlihatkan contoh kepemimpinan yang adil, kasih sayang kepada umat, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan pemurah hati terhadap sesama.
 4. Penutupan Risalah: Nabi Muhammad merupakan penutup dari serangkaian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT. Dengan demikian, ajaran Islam yang dibawa oleh baginda merupakan panduan terakhir bagi manusia hingga akhir zaman.

Rumusan:

Ulul Azmi ialah lima rasul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, yang menghadapi ujian luar biasa dibandingkan dengan nabi dan rasul lainnya. Keistimewaan mereka terletak pada ketabahan, kesabaran, dan kesempurnaan ajaran yang dibawa, serta peran mereka sebagai teladan bagi umat manusia.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.